28. 11. 2019 ● Přednáška Steva Goodmana, ve které představuje výzkumně ověřený koncept prevence a intervence zaměřený na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení...
28. 11. 2019 ● Na radost z učení a zážitek z úspěchu má právo každý. Krátký rozhovor se Stevem Goodmanem, ředitelem Michigan’s Integrated Behavior and Learning Support Initiative a specialistou na podporu pozitivního chování žáků.
27. 11. 2019 ● Organizace MY Aktivity, o.p.s. vydala díky projektu Rodina pro rodiny metodickou příručku pro výuku českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ. Naleznete ji ke stažení níže
07. 11. 2019 ● Publikace vznikla jako sborník příspěvků z Mezinárodní pedagogické konference Vzděláváme děti s odlišným mateřským jazykem, kterou ve dnech 5. a 6. října 2019 pořádala v Praze obecně prospěšná společnost Osvětová beseda.
07. 11. 2019 ● MŠMT vyhlašuje na rok 2020 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách,. Pro rok 2020 se předpokládá vyčlenit 52 mil. Kč. Kraj podává ministerstvu žádost o podporu ve prospěch škol zřízených územním samosprávným celkem do 6. 12. 2019....
01. 11. 2019 ● Pro zdravé klima ve třídě a integraci žáků s odlišným mateřským jazykem do kolektivu je potřeba naše žáky v rámci principu otevřené společnosti seznamovat s tématy jako je odlišnost-jinakost, rozmanitost, tolerance, ale i migrace nebo uprchlictví....
30. 10. 2019 ● Poradenství a metodická podpora asistentům a pedagogům Poradentství poskytujeme v těchto oblastech: • nastavování spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitele • začleňování žáků do výuky • hodnocení žáků • výuka češtiny jako druhého jazyka •...
30. 10. 2019 ● Zajímá vás práce v mateřské nebo základní škole? Chcete podporovat děti a žáky s odlišným mateřským jazykem? Máte zájem získat či rozšířit své vzdělání v pedagogickém oboru? Kurz je vhodný (ale nejen!) pro migranty, kteří hledají práci ve...
30. 10. 2019 ● Podporu pedagogů i žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) formou asistence při výuce považujeme za velmi důležitou. Již několik let se věnujeme rozvoji této formy podpory. Od roku 2008 jsme ve vybraných školách s velkým počtem žáků s OMJ pomáhali...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.