03. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje podzimní měsíce - Žák charakterizuje dané roční období - Žák pozná ovoce a zeleninu, které se sklízejí na podzim - Žák na základě textu samostatně nakreslí obrázek s podzimní tématikou Jazykový cíl: - Žák je na...
03. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje letní měsíce - Žák charakterizuje dané roční období - Žák pozná ovoce, které v létě dozrává - Žák pojmenuje některé letní rostliny - Žák pojmenovává činnosti, které koná v létě - Žák na základě textu samostatně...
03. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje jarní měsíce - Žák na základě textu o jaru samostatně nakreslí obrázek s jarní tématikou a vypíše několik slov charakterizujících toto roční období - Žák vyjmenuje rostliny kvetoucí na jaře - Žák ví, jaké se na jaře...
03. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák rozliší základní ovocné stromy a keře. - Žák pojmenuje zástupce ovocných stromů a keřů. - Žák popíše proměnu listnatého stromu v průběhu roku. - Žák rozpozná ovocné stromy a keře podle plodu. - Žák rozliší druhy dužnatých plodů...
03. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák pojmenuje zástupce listnatých stromů. - Žák rozpozná listnaté stromy podle listu a plodu. - Žák popíše proměnu listnatého stromu v průběhu roku. Jazykový cíl: - Žák používá slovní zásobu označující listnaté stromy v patřičných...
03. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák pojmenuje základní druhy jehličnatých stromů vyskytujících se v ČR. - Žák rozpozná jehličnaté stromy podle jejich typických znaků. Jazykový cíl: - Žák používá slovní zásobu označující jehličnaté stromy v patřičných tvarech. -...
03. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák pozná rozdíl mezi termíny zdraví, nemoc a civilizační nemoci. - Žák dokáže rozpoznat příčiny civilizačních nemocí a dozví se něco o důsledcích nezdravého životního stylu. Jazykový cíl: - Žák používá slova (podstatná a přídavná...
03. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák rozumí termínu prevence a umí říct, co patří ke zdravotní prevenci. - Žák umí vyhledat v textu důležité informace a umí je sám interpretovat. Jazykový cíl: - Žák používá aktivně přítomný kondicionál pro vyjádření rady. - Žák...
03. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák popíše proces výroba-spotřeba. - Žák popíše průmyslová odvětví a jejich produkci. - Žák popíše klady a zápory globalizace s důrazem na mezinárodní dopravu zboží. Jazykový cíl: - Žák používá slova a fráze týkající se průmyslu,...
03. 01. 2020 ● Soubor materiálů k procvičování vyjmenovaných slov. Více informací o materiálech ve videu autorky: Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.