Přijímací řízení na SŠ

Michaela Jiroutová

Legalita pobytu

Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 2 písm. c) a odst. 3 školského zákona). Pokud tuto podmínku cizinec nesplní, může ho ředitel školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně nutnou k udělení dokladu, jímž oprávnění k pobytu prokáže.

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Při přijímání uchazečů na maturitní obory středních škol byla zavedena jednotná přijímací zkouška:

  • Jednotná přijímací zkouška se skládá ze 2 didaktických testů, a to z předmětů: český jazyk a literatura a matematika.
  • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
  • Maximální možný počet dosažených bodů v didaktickém testu je vždy 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek (tedy didaktických testů) má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
  • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat také vlastní přijímací zkoušku.
  • Každá škola má zadaná jiná kritéria pro přijetí (např. školní přijímací testy, pohovor, průměr známek apod.). Kritéria přijetí jsou k dispozici vždy na webových stránkách konkrétní školy, zveřejněna musí být nejpozději do 31.ledna.
  • Jednotná přijímací zkouška se skládá pouze v 1. kole přijímacího řízení. V druhém a dalších kolech je plně v kompetenci ředitele školy, jaká zvolí kritéria přijetí (škola může, ale nemusí požadovat doložení výsledku hodnocení jednotné zkoušky z prvního kola).
  • Pro obory vzdělání s TALENTOVOU ZKOUŠKOU se jednotná zkouška NEKONÁ (výjimkou je obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).

Veškeré aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách MŠMT nebo CERMAT, kde jsou k dispozici mj. i zadání didaktických testů k procvičení.

Pokud rodiče Vašeho studenta nerozumí česky, můžete jim předat informační dokument v jejich jazyce:

Studium na SŠ - jazykové verze.

Pokračujte na další články:

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 2.3 (7 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.