Přijímací řízení na SŠ

Michaela Jiroutová

Legalita pobytu

Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 2 písm. c) a odst. 3 školského zákona). Pokud tuto podmínku cizinec nesplní, může ho ředitel školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně nutnou k udělení dokladu, jímž oprávnění k pobytu prokáže.

Jednotné zkoušky na SŠ v roce 2021

POZOR! ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V ROCE 2021 najdete na stránkách MŠMT

Víceletá gymnázia:

  • standardní průběh přijímacího řízení (termíny pro podání přihlášek, konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky)

4leté obory s maturitní zkouškou:

  • uchazeč podává přihlášku na 2 školy
  • ředitel SŠ rozhodne, zda se bude na dané SŠ konat jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška
  • pokud bude počet podaných přihlášek menší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel rozhodnout o přijetí bez konání zkoušky (do 8.3.)
  • kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol do 31. ledna 2021
  • školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem
  • termín pro podání přihlášky pro první kolo je nejpozději 1. března 2021

Pokračujte na další články:

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.