Přijímací řízení na SŠ

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Od školního roku 2016/2017 se změnila pravidla přijímacího řízení na všechny střední školy. Týkají se termínů pro podání přihlášek ke studiu i konání zkoušek. U maturitních oborů byla nově zavedena jednotná přijímací zkouška:

  • Jednotná přijímací zkouška se skládá ze 2 didaktických testů, a to z předmětů: český jazyk a literatura a matematika.
  • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
  • Maximální možný počet dosažených bodů v didaktickém testu je vždy 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek (tedy didaktických testů) má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
  • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat také vlastní přijímací zkoušku.
  • Každá škola má zadaná jiná kritéria pro přijetí (např. školní přijímací testy, pohovor, průměr známek apod.). Kritéria přijetí jsou k dispozici vždy na webových stránkách konkrétní školy.
  • Jednotná přijímací zkouška se skládá pouze v 1. kole přijímacího řízení. V druhém a dalších kolech je plně v kompetenci ředitele školy, jaká zvolí kritéria přijetí (škola může, ale nemusí požadovat doložení výsledku hodnocení jednotné zkoušky z prvního kola).

Veškeré aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách CERMAT, kde jsou k dispozici mj. i zadání didaktických testů k procvičení. Další rady, tipy a testy k procvičení najdete také na stránkách Nového Amose.

Aktuální termíny (přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019):

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2018 (pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:
1. termín 12. dubna 2018 (pro víceletá gymnázia 13. dubna)
2. termín 16. dubna 2018 (pro víceletá gymnázia 17. dubna)

Pokračujte na další články:
- Možné přizpůsobení přijímacích zkoušek pro žáky s OMJ
- Další kola přijímacího řízení
- Přijímání do vyššího ročníku
- Přijímačky a nostrifikace
- Přijímačky-FAQ

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.