20. 07. 2018 ● Možné přizpůsobení přijímacích zkoušek pro žáky s OMJ Co se týče možnosti prominutí přijímacích zkoušek z českého jazyka školský zákon NOVĚ (od září 2017) uvádí: "Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se...
17. 07. 2018 ● Studenti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) často z různých důvodů studují také obory bez závěrečné maturitní zkoušky, tedy učební obory. To ovšem neznamená, že by měli ukončení školy nějak ulehčeno. I na takových školách musejí všichni žáci (ty s...
16. 07. 2018 ● Cílem tohoto projektu je zprostředkovat aktivity a materiály, které umožňují práci s dětmi venku. Aktivity jsou vhodné pro děti v mateřské škole i pro žáky na základní škole.
28. 06. 2018 ● Obsahový cíl: - Žák se zorientuje v důležitých historických událostech 2. poloviny 20. století a zanese je na časovou osu. - Žák se seznámí s osobností Václava Havla. Jazykový cíl: - Žák na základě myšlenkové mapy popíše život Václava Havla. -...
28. 06. 2018 ● Čepice (Jan Brettová) Zimní, úsměvná, kouzelná, snivá, nádherně ilustrovaná kniha. Vznikla na základě skutečné události jednoho studeného severského rána, když se autorce ztratil její skutečný ježek a našla jej uvízlého v pletené bačkoře. další...
25. 06. 2018 ● Kurtovi přeskočilo (Erlend Loe) Kniha je ideální četba pro žáky s OMJ. Je ilustrovaná dost popisně a přitom vtipně. Výrazy postav ilustrovaných Kimem Hiorthøyem odpovídají tomu, jak jsou popsány v textu. Na každé straně dva větší obrázky. I ti žáci...
22. 06. 2018 ● Obsahový cíl: - Žák se seznámí s vybranými osobnostmi 20. století. - Žák bude pracovat se základními informacemi o jejich životě. - Žák si spojí faktické informace s obrazovým materiálem o dané době. Jazykový cíl: - Žák si procvičí tvary sloves v...
22. 06. 2018 ● Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Třída - věci kolem nás obsahují témata pomůcky, věci ve třídě a činnosti, instrukce. Kartičky jsou rozděleny do...
21. 06. 2018 ● K tématu Třída - Věci kolem nás ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky obrázkového čtení. Na slovní zásobě školních pomůcek se trénují hlavně písmena S, L, A, Á, O. Co můžete s obrázkovým čtením dělat? Rozstříhat na proužky (dle...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.