07. 11. 2019 ● Publikace vznikla jako sborník příspěvků z Mezinárodní pedagogické konference Vzděláváme děti s odlišným mateřským jazykem, kterou ve dnech 5. a 6. října 2019 pořádala v Praze obecně prospěšná společnost Osvětová beseda.
07. 11. 2019 ● MŠMT vyhlašuje na rok 2020 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách,. Pro rok 2020 se předpokládá vyčlenit 52 mil. Kč. Kraj podává ministerstvu žádost o podporu ve prospěch škol zřízených územním samosprávným celkem do 6. 12. 2019....
01. 11. 2019 ● Pro zdravé klima ve třídě a integraci žáků s odlišným mateřským jazykem do kolektivu je potřeba naše žáky v rámci principu otevřené společnosti seznamovat s tématy jako je odlišnost-jinakost, rozmanitost, tolerance, ale i migrace nebo uprchlictví....
30. 10. 2019 ● Poradenství a metodická podpora asistentům a pedagogům Poradentství poskytujeme v těchto oblastech: • nastavování spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitele • vedení a evaluace se supervizory na školách • diagnostika vzdělávacích potřeb dětí a...
30. 10. 2019 ● Zajímá vás práce v mateřské nebo základní škole? Chcete podporovat děti a žáky s odlišným mateřským jazykem? Máte zájem získat či rozšířit své vzdělání v pedagogickém oboru? META, o.p.s. vybírá účastníky dalšího vzdělávacího programu pro...
30. 10. 2019 ● Podporu pedagogů i žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) formou asistence při výuce považujeme za velmi důležitou. Již několik let se věnujeme rozvoji této formy podpory. Od roku 2008 jsme ve vybraných školách s velkým počtem žáků s OMJ pomáhali...
16. 10. 2019 ● Školáci - cizinci budou pilovat češtinu - na základní škole Chelčického vzniklo ve školním roce 2019/2020 centrum jazykové přípravy. Jde o pilotní projekt v rámci integrace cizinců, na který získala škola dotaci z operačního programu Pól růstu. Od...
16. 10. 2019 ● Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do Základních škol (InBaze, z.s.) Najdete zde příklady dobré praxe vybraných základních škol v Praze a Berlíně, tipy do výuky, možnosti využití služeb NNO pracujících s migranty v Praze.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.