+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
22. 04. 2021 ● Hodnocení je proces stálého pozorování a posuzování dítěte, má v praxi nejrůznější formy a je v průběhu dne neustále přítomno. Zákon č. 561/2004 Sb. § 51 nám udává, jak se má hodnotit v ZŠ na vysvědčení (klasifikace/známky, slovní hodnocení nebo...
26. 03. 2021 ● Metoda Learning Stories naopak využívá formativní hodnocení a zohledňuje individuální rozdíly mezi dětmi, zaměřuje se na kompetence konkrétního dítěte, dispozice k učení a jejich rozvoj. Spočívá v pozorování dítěte při činnosti, jejím podrobném...
25. 03. 2021 ● Aby byli žáci s OMJ na střední škole úspěšní, potřebují specifickou podporu nás - jejich učitelů a školy, ale i rodiny a blízkého okolí. Co můžeme v rámci školy udělat my, aby se žáci s OMJ cítili dobře, měli možnost rozvíjet svůj potenciál a...
19. 03. 2021 ● V mateřských školách používáme různé nástroje, které nám učitelům slouží k pozorování, dokumentaci a hodnocení rozvoje dítěte. V ČR se k hodnocení výsledků vzdělávání používá převážně tzv. sumativní hodnocení (srovnávání úrovně dosažených...
16. 03. 2021 ● Metodika Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách představuje ucelený materiál, který může učitelům mateřských škol sloužit jako průvodce procesem začleňování dětí, které přicházejí do mateřských škol bez znalosti češtiny. Kniha...
15. 03. 2021 ● Jak poznat, že žák má kromě neznalosti českého jazyka další speciální vzdělávací potřeby (např. SPU) ?
15. 03. 2021 ● V tomto dokumentu je v deseti krocích popsáno, jak postupovat a nastavit žákovo fungování ve výuce pokud má kromě neznalosti češtiny další speciální vzdělávací potřeby (např. SPU).
15. 03. 2021 ● Podstatou interkulturní práce je usnadnit vzájemnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami interkulturního setkávání (migranti, veřejnost a veřejné instituce, např. školy, úřady nebo zdravotnická zařízení). Interkulturní práci poskytují...
10. 03. 2021 ● Přehled nástrojů, kterými lze podporovat žáky s OMJ na SŠ. Check-list, tedy odškrtávací seznam, může sloužit jako sebehodnotící nástroj pro školu, zda podporuje žáky s OMJ dostatečně (odškrtnutím, co ve škole již zajišťujeme). Tento nástroj lze...
08. 03. 2021 ● Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. mají žáci na SŠ s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka nárok na podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. Na vyšetření v poradně mají právní nárok...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.