22. 07. 2019 ● Praktický průvodce inkluzí nejen pro rodiče aneb 7 klíčových otázek, na které se možná bojíte zeptat: - Co je ta inkluze za experiment? Co je to inkluzivní vzdělávání? - Přizpůsobí se všechno nejslabšímu dítěti ve třídě? Dolehne inkluze na...
18. 07. 2019 ● Multikulturní setkání v MŠ Matěchova V únoru byla odborná pracovnice pro mateřské školy na interkulturním setkání v mateřské škole Matěchova, které probíhalo odpoledne, pro všechny rodiče a zaměstnance školy. Odborná pracovnice na setkání pedagogům...
24. 06. 2019 ● Toto Doporučení bylo vytvořeno pro dívku (mluvící španělsky) z 5.třídy. Dívka již chodila do české školy, ale neměla žádná PO. Při přestupu na na novou školu, maminka požádala PPP o přezkoumání a doporučení AP. Podle tohoto vzorového Doporučení (...
24. 06. 2019 ● Individuální vzdělávací plán pro chlapce Yurie (chlapec je z bilingvní rodiny čeština-italština), který přišel do české školy v první třídě. Teprve ve druhé třídě se podařilo škole najít řešení, jak naplnit Doporučení z PPP. Chlapec dostal AP, byl...
24. 06. 2019 ● Plán jazykové podpory jako příloha k PLPP. 1. stupeň ZŠ - Plán byl vytvořen pro mongolského chlapce ze 3.třídy. Přišel bez jakékoliv znalosti českého jazyka. 2. stupeň ZŠ - Plán byl vytvořen pro vietnamského chlapce ze 7.třídy.Chlapec téměř...
14. 06. 2019 ● Součástí tohoto článku o zjišťování jazykové úrovně dětí s OMJ jsou definice úrovní znalosti, se kterými pracujeme, a způsob využití Vzdělávacího obsahu ČDJ při následné výuce. Autorkou článku je Barbora Nosálová.
14. 06. 2019 ● Metodika Sdružení pro integraci a migraci nabízí pedagogům osvědčené, praxí prověřené a smysluplné metodiky, ať už ty z nich, které se týkají čistě migrace, tak i další, které zasahují i úzce související témata typu rasismus, diskriminace či hate...
14. 06. 2019 ● V tomto článku je podrobně popsáno zahájení pilotáže intenzivní jazykové přípravy na dvou základních školách, případová studie, okolnosti vedoucí k této pilotáži a úlohy Vzdělávacího obsahu ČDJ. Autorkami článku jsou Kristýna Titěrová a Barbora...
14. 06. 2019 ● V tomto článku je podrobněji popsána struktura, východiska a okolnosti vzniku Vzdělávacího obsahu ČDJ v roce 2015. Autorkami článku jsou Markéta Slezáková, Zuzana Janoušková a Linda Doleží.
07. 06. 2019 ● Cílem materiálu je nácvik porozumění slovnědruhové platnosti slov při přípravě k didaktickému testu z ČJL u přijímacích zkoušek a maturitní zkoušky. Materiál vychází ze zkušenosti ze zadání didaktických testů přijímacích zkoušek a maturitní...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.