01. 12. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák pojmenuje zvířata, která bydlí v ZOO. - Žák vypráví o návštěvě ZOO a o tom, která zvířata tam viděl. Jazykový cíl: - Žák přiřadí názvy zvířat ke vzorům žena, růže a pán. - Žák používá názvy zvířat v patřičném pádě (1., 4. pád...
01. 12. 2020 ● Obsahový cíl: - Žáci si opakují obsah tématu Vánoce (činnosti o Vánocích) – můžeme navázat např. na pracovní list k tématu Vánoce. Jazykový cíl: - Žáci se naučí nazpaměť slovní spojení od rána do večera a u vánočního stromu. Slovní zásoba:...
01. 12. 2020 ● Současná situace s distanční výukou klade na školy, žáky s OMJ a jejich rodiče v lecčem jiné výzvy než na jaře. Školy jsou na online výuku lépe připravené technicky i metodicky. Na straně žáků s OMJ ale začíná hrát významnou roli téměř tři čtvrtě...
18. 11. 2020 ● Už dříve jsme se ze stanoviska MŠMT dozvěděli, že ČDJ lze učit namísto předmětů cizí jazyk nebo druhý cizí jazyk, které je možné výukou ČDJ zcela nahradit. Jde to pouze v případě, že je toto opatření žákovi doporučeno v rámci IVP ve 3. stupni...
18. 11. 2020 ● Internetová stránka LearningApps.org umožňuje tvorbu různých typů interaktivních cvičení a jejich snadné sdílení s žáky pomocí vygenerovaného odkazu. Můžete si snadno vytvořit například cvičení na doplňování slov do textu (typ Cloze text), řazení...
06. 11. 2020 ● Zpracovali jsme pro vás přehlednou tabulku s možnostmi organizace výuky ČDJ ve škole, včetně výhod a nevýhod jednotlivých variant.
06. 11. 2020 ● Můžete si prohlédnout přehlednou tabulku možností organizace výuky ČDJ ve škole, včetně jejich výhod a nevýhod. Podrobnější komentář k jednotlivým variantám uvádíme níže. 1) V době běžné výuky částečným uvolněním z některých předmětů Tuto variantu...
27. 10. 2020 ● Příspěvek k tomuto tématu byl prezentován na konferenci „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince IV“ pořádané NPI ČR dne 15. 10. 2020. Prezentace k příspěvku je ke stažení v PDF. Další příspěvky z konference je možné shlédnout na...
27. 10. 2020 ● V březnu 2020 všechny školy zaskočilo náhlé uzavření a přechod na online výuku. V té době na to nebyl připravený snad nikdo. Na podzim téhož roku už se ale školy dostatečně připravily a při uzavření v druhé vlně pandemie už se rychle adaptovaly....
23. 10. 2020 ● Kolektiv autorek ze Základní školy Marjánka představuje vlastní systém podpory dětí s OMJ ve škole, se speciálním zaměřením na metodiku výuky češtiny jako druhého jazyka. ZŠ Marjánka má v oblasti začleňován dětí s OMJ mnohaletou praxi, je první...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.