22. 01. 2021 ● Podpůrné opatření pedagogické intervence (dále jen “PI”) bylo do konce roku 2020 doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Od roku 2021 PI poskytuje škola, družina, školní klub nebo SŠ jako podpůrné opatření 1. stupně...
21. 01. 2021 ● Ačkoliv bývají žáci s OMJ u ústní zkoušky z ČJL statisticky úspěšnější než v dalších dvou zkouškách z ČJL, i na ni je třeba se soustavně připravovat. Jaká jsou specifika příprav žáků s OMJ k této zkoušce? Na co u nich myslet? Výběr knih do...
20. 01. 2021 ● Na středních odborných školách a středních odborných učilištích se žáci účastní praktické výuky, v níž je nutné dbát na zvýšenou opatrnost a dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Jak zajistit, aby pokynům dostatečně rozuměli také...
20. 01. 2021 ● Maturitní didaktický test z ČJL dá zabrat nejednomu maturantovi. Pro maturanty s odlišným mateřský jazykem je test náročný z hlediska množství textu, specifického zadání i naformulovaných odpovědí, objemu možné látky, ale i času a stresu z náročné...
20. 01. 2021 ● Každá střední škola podporuje žáky s odlišným mateřským jazykem dle vlastních možností a zkušeností. Přinášíme Vám příklady dobré praxe (nejen) středních škol, které mohou být inspirativní i pro další školy. Příklady dobré praxe kontinuálně sbíráme...
19. 01. 2021 ● Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Letáky pro PPP: Metodická podpora a poradenství Vzdělávací potřeby dětí s OMJ...
19. 01. 2021 ● Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Letáky pro SŠ: Metodická podpora a poradenství Možnosti podpory žáka s OMJ Co...
19. 01. 2021 ● Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Letáky pro ZŠ: Metodická podpora a poradenství Jak se připravit na nástup žáka...
19. 01. 2021 ● Připravili jsme pro Vás letáky, které přinášejí informace o tématech, se kterými se ve spojitosti se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) můžete setkat. Letáky pro MŠ: Metodická podpora a poradenství Co vědět před nástupem dítěte...
18. 01. 2021 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných vydalo metodický pokyn k realizaci pedagogické intervence ve školách, školních...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.