04. 09. 2019 ● Školská legislativa (konkrétně tzv. Školský zákon) uznává právo všech cizinců (nejen občanů EU, jako tomu bylo dříve) na integrační jazykové kurzy. Pro všechny žáky cizince, kteří „plní povinnou školní docházku, zajistí krajský úřad příslušný...
04. 09. 2019 ● Co dělat, když má Váš žák psychické obtíže? Na následujícím odkazu naleznete rady a tipy, jak efektivně a podpůrně s žákem vést dialog. Vhodně vedeným rozhovorem můžeme pomoci, aby se žák svým trápením svěřil.
23. 08. 2019 ● Publikace „Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku“ a komparativní v rámci V4 vydává Člověk v tísni společně s partnery ze SK (Marginal), HU (Menedék), a PL (IPA). Zpráva obsahuje: Základní data k mezinárodní ochraně a žadatelům o...
21. 08. 2019 ● Výuka dějepisu dělá žákům s OMJ často velké potíže. Jedna asistentka pedagoga původem z Ukrajiny, která pracovala s žáky s OMJ, to shrnula: “Pro nás jsou běžné české reálie něčím úplně novým. My jsme celé dětství doma i ve škole slýchali o...
12. 08. 2019 ● Cílem studie bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí ve vybraných krajích České republiky. Výsledky šetření pak byly obohaceny o navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení procesu...
05. 08. 2019 ● Norské The National Centre of Multicultural Education (NAFO) uvádí stručné principy výuky dětí, které se učí norštinu jako druhý jazyk. Konkrétní příklady výuky najdete ve videích přiložených k některým principům. Principy jsou obecně platné také...
22. 07. 2019 ● Praktický průvodce inkluzí nejen pro rodiče aneb 7 klíčových otázek, na které se možná bojíte zeptat: - Co je ta inkluze za experiment? Co je to inkluzivní vzdělávání? - Přizpůsobí se všechno nejslabšímu dítěti ve třídě? Dolehne inkluze na...
18. 07. 2019 ● Multikulturní setkání v MŠ Matěchova V únoru byla odborná pracovnice pro mateřské školy na interkulturním setkání v mateřské škole Matěchova, které probíhalo odpoledne, pro všechny rodiče a zaměstnance školy. Odborná pracovnice na setkání pedagogům...
24. 06. 2019 ● Toto Doporučení bylo vytvořeno pro dívku (mluvící španělsky) z 5.třídy. Dívka již chodila do české školy, ale neměla žádná PO. Při přestupu na novou školu, maminka požádala PPP o přezkoumání a doporučení AP. Podle tohoto vzorového Doporučení (velmi...
24. 06. 2019 ● Individuální vzdělávací plán pro chlapce Yurie (chlapec je z bilingvní rodiny čeština-italština), který přišel do české školy v první třídě. Teprve ve druhé třídě se podařilo škole najít řešení, jak naplnit Doporučení z PPP. Chlapec dostal AP, byl...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.