11. 01. 2019 ● Obsahový cíl: Žák: - se zamýšlí nad významem a přínosem stromů pro život. - se na základě četby úryvku seznámí s dějem knihy Muž, který sázel stromy. - vyhledává další informace o knize. - diskutuje se spolužáky a domýšlí pokračování příběhu. - zná...
11. 01. 2019 ● Všechny důležité informace by měla škola předávat rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce. Pokud to není v možnostech školy, tak alespoň v některém ze světových jazyků. Níže uvedené informace včetně formulářů, které se jich týkají,...
11. 01. 2019 ● Jádrem projektu Ekostory.cz je dokumentární film Ekostory (43 minut), jenž se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti,...
10. 01. 2019 ● Jak připravit žáky s odlišným mateřským jazykem k jednotným přijímacím zkouškám z ČJL? Žáci s OMJ potřebují hlavně porozumět zadání, které je psané specifickým stylem, s nímž se mnohdy předtím nesetkali. K tomu mohou posloužit následující...
06. 01. 2019 ● Pracovní list pro výuku ČDJ formou rozboru slovní zásoby a gramatiky písně Jiřího Suchého "Máme rádi zvířata".
06. 01. 2019 ● Pracovní list vztahující se k české tradici spojené se svátkem sv. Mikuláše. Obsahuje úkoly na rozvoj slovní zásoby a gramatiky, které vycházejí z básničky "Mikuláš ztratil plášť". Slovní zásoba se mj. týká adjektiv, tedy popisu postav.
06. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
06. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
06. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
04. 01. 2019 ● Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona o přijímání žáků do vyššího ročníku a přihlédne k jeho...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.