+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přímá a nepřímá činnost AP


Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti určuje Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (ve znění novelizace Nařízením vlády č. 195/2019 Sb). Nařízení vlády stanovuje, že asistenti pedagoga by měli mít – při plném úvazku, tj. při 40 hodinách týdně – rozsah přímé pedagogické činnosti nastaven takto:

36 hodin týdně přímé činnosti a 4 hodiny nepřímé činnosti - (poměr 9:1)

Od září 2021 bude platit úprava rozsahu přímé a nepřímé činnosti (viz novelizace Nařízením vlády č. 195/2019 Sb)
32-36 hodin přímé činnosti týdně (v případě AP vykonávajícího činnost jako podpůrné opatření) - zbývající část úvazku by měla být činnost nepřímá (př. 32 + 8, 36 + 4)
36 hodin týdně přímé činnosti (v případě AP financovaných z jiných zdrojů, než PO) – zbývající část úvazku by měla být činnost nepřímá (36 + 4)

V případě kratších úvazků se bude poměr přímé a nepřímé činnosti krátit úměrně výši úvazku.

Jana Vávrová, 2020
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.