V této kapitole najdete rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě střední školy. Materiály vhodné do běžné výuky na střední škole naleznete v sekci výuka ČJL.

V mnohých aspektech se tato výuka shoduje s výukou ČJL na základní škole – zejména pokud nám do třídy nastoupí žák s nulovou znalostí vyučovacího jazyka. V takovém případě je možné využít rady a materiály do výuky českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ.

Problematika výuky českého jazyka a literatury na střední škole však logicky směřuje k závěrečné maturitní zkoušce z ČJL, která je pro mnohé žáky (nejen s OMJ) velice náročnou životní zkouškou. V podsložce Příprava k maturitě z ČJL najdete příklady materiálů, jež mohou pomoci se zvládnutím jednotlivých částí maturitní zkoušky z ČJL.

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ.

Pořádáme také vzdělávací semináře pro pedagogy, podívejte se na aktuální nabídku!

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.