Michaela Jiroutová

V této kapitole najdete rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě střední školy. Pokračujte dále na stránky:

  • Výuka ČJL - materiály vhodné do běžné výuky na střední škole

  • Příprava k maturitě z ČJL - příklady materiálů, jež mohou pomoci se zvládnutím jednotlivých částí maturitní zkoušky z ČJL

V mnohých aspektech se výuka na SŠ shoduje s výukou ČJL na základní škole, je tedy možné využít rady a materiály do výuky českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ.

Zajímá Vás, jak učit žáky s OMJ v hodinách Češtiny jako druhého jazyka? Doporučujeme:
- Analýza doporučených učebnic češtiny pro cizince pro SŠ
- další učebnice ČDJ vhodné pro SŠ a dospělé
- materiály v sekci Čeština jako druhý jazyk (ČDJ)

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ. Pořádáme také vzdělávací semináře pro pedagogy, podívejte se na aktuální nabídku!

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.