Michaela Jiroutová

V této kapitole najdete rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě střední školy. Pokračujte dále na stránky:

  • Výuka ČJL - materiály vhodné do běžné výuky na střední škole

  • Příprava k maturitě z ČJL - příklady materiálů, jež mohou pomoci se zvládnutím jednotlivých částí maturitní zkoušky z ČJL

V mnohých aspektech se výuka na SŠ shoduje s výukou ČJL na základní škole, je tedy možné využít rady a materiály do výuky českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ.

Zajímá Vás, jak učit žáky s OMJ v hodinách Češtiny jako druhého jazyka? Doporučujeme:
- Analýza doporučených učebnic češtiny pro cizince pro SŠ
- další učebnice ČDJ vhodné pro SŠ a dospělé
- materiály v sekci Čeština jako druhý jazyk (ČDJ)

Máte nějaké otázky? Kontakt pro metodickou podporu na středních školách naleznete v informačním letáku Podpora SŠ při vzdělávání žáků s OMJ. Pořádáme také vzdělávací semináře pro pedagogy, podívejte se na aktuální nabídku!

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.