Čeština jako druhý jazyk

Tato část je určena lektorům češtiny jako druhého jazyka, učitelům základních a středních škol, kteří se žákům s odlišným mateřským jazykem věnují individuálně či v jazykovém kurzu češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), a také všem zájemcům o danou problematiku. V této sekci naleznete obecné informace o ČDJ, praktické tipy, pracovní listy a materiály do výuky a také přehled dostupných učebnic a učebních materiálů.

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří navštěvují české školy, se čeština stává běžným prostředkem komunikace, plní roli tzv. druhého jazyka, v některých případech i jazyka třetího/dalšího. Není v silách dětí a žáků s OMJ naučit se komunikovat v češtině v prostředí školy i mimo ni, ale též se v češtině vzdělávat v odborných předmětech bez jazykové podpory, kterou žákům může nabídnout individuální péče či kurz češtiny jako druhého jazyka.

Co tady najdete?

Učíme češtinu jako druhý jazyk: nová metodická příručka pro učitele v pdf, vzdělávací obsah školního předmětu ČDJ, výukové materiály a testy do hodiny ČDJ, nástroje pro jazykovou diagnostiku

Co je to ČJ a ČDJ: obecné poučení o češtině jako cizím jazyku, informace o metodických kurzech pro učitele češtiny jako druhého jazyka; odborná literatura k tématu

Výuka češtiny jako druhého jazyka: konkrétní návody, jak s výukou začít, aktivity, hry a materiály k výuce ČDJ.

Učebnice a online odkazy: seznam vhodných a doporučených zdrojů, které můžete pro výuku ČDJ používat, a také odkaz na e-learning na výuku ČDJ.

Komunikace: jak komunikovat s cizincem, abychom si co nejlépe rozuměli - jednoduchá pravidla a tipy

Některá témata související s výukou češtiny jsou zařazena v jiných sekcích:

Rady a návody, jak začlenit žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do běžné výuky češtiny ve třídě, najdete v sekci Pedagogika v kapitole Český jazyk a literatura.

Rady a návody, jak zajistit či zorganizovat výuku češtiny pro cizince na vaší škole, najdete v sekci Organizace v kapitole Kurzy češtiny pro cizince.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4.7 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.