+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Platforma DAP


informace – podpora - inspirace

Co je platforma DAP?

Platforma DAP je neformální otevřená skupina pro asistenty pedagoga, kteří pracují, nebo budou pracovat, ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ). Je zaměřena na práci asistentů pedagoga, kteří se ve školách věnují podpoře dětí a žáků s OMJ.

Máte zájem o členství v platformě?

Přihlaste se zde. Po první účasti na jednom ze setkání získáte přístup ke sdílenému elektronickému prostředí.

K čemu platforma DAP slouží?

• pravidelná setkávání s přednáškami expertů z praxe
• tematické workshopy
• inspirace do praxe (nové metody, pomůcky, výukové materiály)
• vzájemná podpora a sdílení zkušeností

Jak bude platforma fungovat, bude záležet hodně na jejích členech. Podle zájmu budeme na jednotlivá setkání zvát experty a hosty z praxe a společně připravovat tematické workshopy. Budeme se věnovat tématům, která členové řeší a potřebují s nimi poradit.
Setkání probíhají podle zájmu a potřeb členů, minimálně však dvakrát za rok.

Pro koho je určena?

Přednostně pro účastníky a absolventy kurzů a workshopů METY pro dvojjazyčné asistenty pedagoga, dále i pro ostatní dvojjazyčné asistenty pedagoga, kteří mají zkušenosti a praxi.

Jaké jsou další výhody členství?

Členové mají přístup na elektronické sdílené prostředí. Zde najdou informace k legislativě spojené s profesí a zaměstnáváním DAP ve školách a tematické publikace, studijní a výukové materiály. Sdílené prostředí nabízí také možnost diskutovat a vzájemně sdílet materiály a tipy z/do praxe.

PLÁNOVANÉ AKCE

Další setkání Platformy DAP proběhne 12. října 2021. Tentokrát bude hodně kreativní a "pracovní". Společně budeme vytvářet pomůcky a materiály, které potom můžete využít ve Vaší práci s dětmi a žáky s OMJ.

Podrobné informace a registraci na setkání najdete ZDE.

ONLINE SKUPINA PRO DAP

Pozvánky na akce a další novinky najdete také na naší facebookové skupině Čeština na druhou. Přidejte se k nám!

PROBĚHLÉ AKCE

3. setkání (15. dubna 2021, online): Metody hodnocení a role asistenta při hodnocení dětí a žáků s OMJ
Součástí setkání byla i přednáška a diskuse s odbornicí na formativní hodnocení Květou Sulkovou ze vzdělávacího centra EDUkační LABoratoř.   Metodičky METY, o.p.s. Zuzana Hrušková a Kristýna Chmelíková účastníky seznámily i s dalšími formami hodnocení, příklady dobré praxe a inovativními metodami, které lze využít pro hodnocení dětí a žáků s OMJ v ZŠ i MŠ. O roli asistenta pedagoga při hodnocení najdete více v článku.

2. setkání (1. října 2020, META): Podmínky zaměstnávání DAP ve školách a komunikace s dítětem, učitelem a rodičem
Na druhém prezenčním setkání proběhla přednáška odborníka na práci asistentů pedagoga Zbyňka Němce z Nové školy, o.p.s. Ve své prezentaci a následné diskusi se zaměřil na současné zákonné podmínky zaměstnávání (D)AP ve školách i probíhající a plánované změny legislativy např. v těchto oblastech: požadavky na kvalifikaci, včetně znalosti češtiny, pracovní podmínky (typy smluv, odměňování apod.), kompetence a činnost DAP ve škole aj.

„Metodický koutek“ se tentokrát zaměřil na kazuistiky, sdílení zkušeností i praktických rad a doporučení k tématu komunikace (A)DAP s učitelem, rodičem a žákem s OMJ.

Více k tématu spolupráce s učitelem najdete v článcích zde. O pozici DAP ve škole v informačním materiálu.

1. setkání (29. ledna 2020): zahájení platformy DAP, představení metodických materiálů, publikací a workshopů pro práci s žáky s OMJ, sdílení zkušeností DAP z praxe a diskuse nad potřebami a tématy na další setkávání skupiny.

Kontakt
Hana Víznerová
E-mail: viznerova@meta-ops.cz
Telefon: 608 956 542


Setkávání platformy DAP probíhá v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.