+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Platforma DAP


informace – podpora - inspirace

Co je platforma DAP?

Platforma DAP je neformální otevřená skupina pro asistenty pedagoga, kteří pracují, nebo budou pracovat, ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ). Je zaměřena na práci asistentů pedagoga, kteří se ve školách věnují podpoře dětí a žáků s OMJ.

Máte zájem o členství v platformě?

Přihlaste se zde. Po první účasti na jednom ze setkání získáte přístup ke sdílenému elektronickému prostředí.

K čemu platforma DAP slouží?

• pravidelná setkávání s přednáškami expertů z praxe
• tematické workshopy
• inspirace do praxe (nové metody, pomůcky, výukové materiály)
• vzájemná podpora a sdílení zkušeností

Jak bude platforma fungovat, bude záležet hodně na jejích členech. Podle zájmu budeme na jednotlivá setkání zvát experty a hosty z praxe a společně připravovat tematické workshopy. Budeme se věnovat tématům, která členové řeší a potřebují s nimi poradit.
Setkání probíhají podle zájmu a potřeb členů, minimálně však dvakrát za rok.

Pro koho je určena?

Přednostně pro účastníky a absolventy kurzů a workshopů METY pro dvojjazyčné asistenty pedagoga, dále i pro ostatní dvojjazyčné asistenty pedagoga, kteří mají zkušenosti a praxi.

Jaké jsou další výhody členství?

Členové mají přístup na elektronické sdílené prostředí. Zde najdou informace k legislativě spojené s profesí a zaměstnáváním DAP ve školách a tematické publikace, studijní a výukové materiály. Sdílené prostředí nabízí také možnost diskutovat a vzájemně sdílet materiály a tipy z/do praxe.

3. setkání proběhne 15. dubna 2021 online v čase 15 - 18 hodin.

Tématem bude METODY HODNOCENÍ A ROLE ASISTENTA PŘI HODNOCENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ. Podrobné informace k programu a přihláška zde:
3. setkání proběhne 15. dubna 2021 online v čase 15 - 18 hodin. Tématem bude METODY HODNOCENÍ A ROLE ASISTENTA PŘI HODNOCENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ. Podrobné informace k programu a přihláška zde: https://www.inkluzivniskola.cz/akce/metody-hodnoceni-role-asistenta-pri-hodnoceni-deti-zaku-s-omj

Kontakt
Hana Víznerová
E-mail: viznerova@meta-ops.cz
Telefon: 608 956 542


Setkávání platformy DAP probíhá v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.