Odklad povinné školní docházky


Odklad školní docházky bývá u dětí s OMJ častý, protože nejsou dostatečně jazykově vybavené do prvních tříd. V některých případech je opravdu těžké posoudit, zda dítě odklad potřebuje nebo ne. Někdy se rozchází názor psychologa a rodiče. Rodiče mají občas pocit, že se ve škole naučí rychleji a efektivněji český jazyk. Ale v praxi se osvědčilo, že je pro dítě vhodnější navštěvovat mateřskou školu o rok déle, nebo navštěvovat přípravný ročník. Má to pozitivní vliv na jazykové dovednosti dítěte a také na sebevědomí dítěte v řeči.

V některých mateřských školách (hlavně na Praze 12) se osvědčilo, když dítě v posledním ročníku MŠ mělo českou „babičku“ nebo chůvu. Jejich znalost českého jazyka se pak rychleji posouvala dopředu a děti nastupovaly do ZŠ s mnohem lepší znalostí ČJ než ostatní děti s OMJ.

Před zápisem do 1. tříd navštěvuje některé mateřské školy psycholog z ŠPZ a na základě testů hodnotí dovednosti a zralost dítěte k nástupu do ZŠ. Když psycholog posoudí, že dítě ještě není zralé nebo připravené do první třídy, doporučí zákonnému zástupci odklad. Zda už se rodič rozhodne dát dítě navzdory tomu do první třídy, nebo nikoli, musí tak jako tak k zápisu do prvních tříd. K zápisu musí zákonný zástupce také jít i ten následující rok, protože při odkladu se dítě nestalo žákem dané školy.

Web MŠMT, 2018: „O odklad povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte ředitele základní školy v době zápisu k povinné školní docházce (v termínu od 1. do 30. dubna). K žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.“

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.