+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Spolupráce učitele a asistenta


Přítomnost asistenta pedagoga při výuce je velmi vítaným prostředkem zapojení různě znevýhodněných žáků do vzdělávání. Aby bylo toto zapojení opravdu účinné a asistent pedagoga byl efektivně využit, je velice důležité spolupráci učitele a asistenta dobře promyslet. Promyšlená spolupráce pomůže zefektivnit výuku a vede k inkluzi všech žáků do vzdělávacího procesu, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem.

A to proto, že díky spolupráci:

  • sdílíme a rozebíráme společně myšlenky, metody a přístupy
  • zavádíme a vyvíjíme nové a lepší strategie
  • můžeme snáz řešit problémy
  • můžeme lépe monitorovat pokroky žáků a lépe hodnotit jejich výsledky

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.