Příprava a plán


Příprava čili Plán aneb Než jdeme učit…

...měli bychom si rozmyslet co - proč - jak a potom si vytvořit

 • plán,
 • pracovní list,
 • aktivity.

(Ukázky najdete v části Další zdroje a inspirace - Ke stažení.)

Vycházíme vždy z tématu a jeho struktury.
(Popis najdete v další sekci a ukázky v části Další zdroje a inspirace.)

Co
budeme s žáky v hodině probírat, jakou gramatiku, jakou slovní zásobu, jaké fráze, jaké hry budeme hrát,…?
Posloupnost hodiny si napíšeme heslovitě na papírek s časovou dotací jednotlivých aktivit. Můžeme využít klasického schématu:
Úvod (úvodní aktivita, rozehřátí, motivace)/Opakování učiva (hra, test)/Expozice nového učiva/Fixace učiva/ Závěr

Proč
to budeme učit právě tento obsah a právě tímto způsobem? Při přípravě si musíme stanovit cíl, popř. cíle podle pokročilosti studentů. Zdá se to někdy jako zbytečná práce, ale neměli bychom stanovení cíle podcenit. Určitě se to vyplatí. Při vymýšlení aktivit i při hodnocení.

Jak
toho dosáhneme? Jaké konkrétní metody a formy výuky využijeme? Jaká cvičení vytvoříme, jaké hry zvolíme, kde bude výuka probíhat, jaké budeme potřebovat pomůcky, budeme potřebovat nějakou techniku (počítač, CD přehrávač, data projektor, power point, internet…)?

Plán lekce

Co obsahuje?
Aktivity k danému tématu + jejich cíle + krizový plán

Proč ho tvoříme?
Před hodinou – pomůže učiteli uvědomit si, co a proč chce učit.
V průběhu hodiny – usnadní práci, protože učitel ví, co bude učit a kam to směřuje.
Po hodině – slouží k sebehodnocení a zhodnocení hodiny a může být zdrojem informací pro jiného učitele.

jednotlivé cíle jednotlivých aktivit

 • měly by být formulovány z pohledu žáka – např. aby všichni studenti zvládli určitou situaci, např. umím si koupit lístek do kina, umím se zeptat na cestu, umím pozdravit apod.

fáze lekce

 • úvodní aktivita, začátek

 • prostředek lekce – přímé vyučování a) v této části se věnujte výkladu a procvičování – individuálně, ve skupině; zadejte samostatnou práci
  b) rozdělte si celek na jednotlivé úseky – střídejte aktivity (čtení, psaní, mluvení, samostatné a skupinové práce)

 • na konci lekce
  hodina by měla směřovat k nějaké spolupráci (např.ke skupinové práci)

 • záloha
  mějte připravenu zásobu aktivit, které můžete v krizové situaci použít

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.