Přírodopis


Následující materiály byly původně vytvořeny v rámci expertní pracovní skupiny zaměřené na výuku přírodopisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě, která také shrnula, co učitelům přírodopisu při výuce žáků s OMJ pomáhá. Ve výstupu z pracovní skupiny pak naleznete další tipy a nápady, jak zapojit žáky s OMJ do výuky přírodopisu (do výkladu, práce s učebnicí, tvorby pracovních listů apod.) či soubor otázek s obrázky pro snadnější porozumění. Materiály pak byly v průběhu praxe aktualizovány dle současných potřeb pedagogů.

Výukové materiály ke stažení podle témat:

Zvířecí říše

 1. Potravní řetězce
 2. Potravní řetězce a vztahy mezi organismy
 3. Ekosystémy - popis živočichů
 4. Třídění živočichů - opakování

Obratlovci

 1. Obratlovci
 2. Obratlovci - poznávačka
 3. Obojživelníci

Plazi

 1. Plazi
 2. Hadi
 3. Ještěrka

Ptáci

 1. Ptáci
 2. Životní cyklus ptáků
 3. Dravci a sovy
 4. Šplhavci a kukačky
 5. Ptáci

Savci

 1. Sudokopytníci, lichokopytníci
 2. Hlodavci
 3. Klokan rudý
 4. Koloušek a soutok potoků

Bezobratlí

 1. Měkkýši-opakování
 2. Žížala
 3. Ostatní kroužkovci

Členovci

 1. Členovci
 2. Brouci
 3. Motýli
 4. Roztoči a štíři
 5. Korýši
 6. Tělo včely - stavba a funkce

Rostlinná říše

 1. Stavba těla rostliny
 2. Semenné a krytosemenné rostliny
 3. Nahosemenné rostliny
 4. Čeledi dvouděložných rostlin
 5. Opylení, oplození
 6. Houby

Výchova ke zdraví

 1. Jak jíst a žít zdravě
 2. Běžné nemoci a poranění, první pomoc
 3. První pomoc
 4. Zdraví a nemoci
 5. Zdravotní prevence

Lidské tělo

 1. Lidské tělo, orgány
 2. Lebka
 3. Lidské smysly

Ostatní

 1. Buňka
 2. Hydrosféra
 3. Stavba země, zemětřesení
 4. Kde se vzalo to, co jíme
 5. Podnebné pásy a ekosystémy
 6. Proměny vody a koloběh vody v přírodě
 7. Pitná voda a znečištění vody
 8. Spotřeba vody

Klíčové vizuály (KV)

Ve výuce využijte také klíčové vizuály. Více o nich v kapitole Grafická vizualizace obsahu.
1. Plody 2. Houby rourkaté
3. Horninový cyklus

Další výukové materiály najdete rovněž v sekci Člověk a svět - Rozmanitosti přírody a dále v části Další zdroje a inspirace. Jako pomůcka do výuky vám dozajista pomůže také překladový slovníček přírodopis a přírodověda.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4.5 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.