Přírodopis


V této části naleznete materiály a tipy do výuky, které byly vytvořeny v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku přírodopisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Pracovní skupiny probíhaly v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na základě výstupu z pracovní skupiny lze shrnout, co učitelům přírodopisu při výuce žáků s OMJ pomáhá.

Ve výstupu z uvedené pracovní skupiny naleznete další tipy a nápady, jak zapojit žáky s OMJ do výuky přírodopisu (do výkladu, práce s učebnicí, tvorby pracovních listů apod.). Součástí výstupu jsou také inspirativní pracovní listy ke stažení a soubor otázek s obrázky pro snadnější porozumění.

Metodicky vycházejí uvedené materiály z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě, které jsou blíže popsány v kapitole Zapojení do výuky.

Pracovní listy ke stažení podle témat:

Zvířecí říše

 1. Potravní řetězce
 2. Potravní řetězce a vztahy mezi organismy
 3. Ekosystémy - popis živočichů
 4. Třídění živočichů - opakování
Obratlovci
 1. Obratlovci
 2. Obratlovci - poznávačka
 3. Obojživelníci
Plazi
 1. Plazi
 2. Hadi
 3. Ještěrka
Ptáci
 1. Ptáci
 2. Životní cyklus ptáků
 3. Dravci a sovy
 4. Šplhavci a kukačky
 5. Ptáci ¨
Savci
 1. Sudokopytníci, lichokopytníci
 2. Hlodavci
 3. Klokan rudý
 4. Koloušek a soutok potoků
Bezobratlí
 1. Měkkýši-opakování
 2. Žížala
 3. Ostatní kroužkovci
Členovci
 1. Členovci
 2. Brouci
 3. Motýli
 4. Roztoči a štíři
 5. Korýši
 6. Tělo včely - stavba a funkce

Rostlinná říše

 1. Stavba těla rostliny
 2. Semenné a krytosemenné rostliny
 3. Nahosemenné rostliny
 4. Čeledi dvouděložných rostlin
 5. Opylení, oplození
 6. Houby

Výchova ke zdraví

 1. Jak jíst a žít zdravě
 2. Běžné nemoci a poranění, první pomoc
 3. První pomoc
 4. Zdraví a nemoci
 5. Zdravotní prevence

Lidské tělo

 1. Lidské tělo, orgány
 2. Lebka
 3. Lidské smysly

Ostatní

 1. Buňka
 2. Hydrosféra
 3. Stavba země, zemětřesení
 4. Kde se vzalo to, co jíme
 5. Podnebné pásy a ekosystémy
 6. Proměny vody a koloběh vody v přírodě
 7. Pitná voda a znečištění vody
 8. Spotřeba vody

Klíčové vizuály (KV)

Ve výuce využijte také klíčové vizuály. Více o nich v kapitole Grafická vizualizace obsahu.
1. Plody
2. Houby rourkaté
3. Horninový cyklus

Další výukové materiály najdete rovněž v sekci Člověk a svět - Rozmanitosti přírody, případně v sekci ke stažení vlevo na stránce (další zdroje a inspirace). Jako pomůcka do výuky vám dozajista pomůže také překladový slovníček přírodopis a přírodověda.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4.5 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.