Pracovní listy - předměty


Žáci s odlišným mateřským jazykem se mohou i přes svou dobrou znalost komunikační češtiny potýkat s problémy ve všech předmětech běžné výuky. Některé předměty jsou díky své názornosti a často používané práci s modely, obrázky a schématy pro tyto žáky relativně přístupné a mohou napomáhat v obohacování slovní zásoby. Je však podstatné si uvědomit, že předměty jako např. přírodopis a zeměpis sice existují téměř v každém vzdělávacím systému, obsahově však vychází z místních reálií, což může způsobovat při výuce žáků s OMJ mnohé problémy. Jak uvádí jedna asistentka pedagoga pro žáky s OMJ:

„Pracovala jsem s dívkou, které vůbec nešel zeměpis České republiky. Problém byl v tom, že to pro ni bylo hrozně abstraktní. Většina dětí běžně cestuje po Česku, a tak si pod těmi názvy vždy něco představí. Ona ne. Českou republiku vůbec neznala. Když jsem ji měla doučovat, nevěděla jsem, odkud začít.“

Proto je důležité umět tyto specifické znalosti žáků s OMJ využít. Dosáhneme tak zvýšení motivace samotných žáků, jelikož tak pro ně můžeme najít prostor, ve kterém jsou schopni se sami zapojit a dokonce vyniknout. Přítomnost žáků se zkušeností z jiných zemí s odlišnou kulturní historií, společenským uspořádáním, hodnotami, myšlenkami i společenskými zvyklostmi či normami, může navíc vést k přirozenému pochopení kulturního relativismu a obohacování skrze kulturní a jazykovou rozmanitost vyskytující se ve třídě. Důležité je však výuku dobře uchopit, aby nevedla naopak k poukazování na odlišnosti a tím k původně nezamýšlené tvorbě stereotypů či dokonce předsudků.

Pracovní listy ke stažení a další materiály a tipy do výuky najdete pod jednotlivými předměty. Obecně vycházejí z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem.

Další odkazy, tipy a studijní materiály k tématům najdete vždy vlevo v sekci Další zdroje a inspirace.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.