+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vzdělávací obsah ČDJ


Vzdělávací obsah jsme vytvořili v roce 2015 v pracovní skupině učitelů a lektorů z praxe a odborníků na češtinu jako druhý jazyk. Inspirovali jsme se během mnohaleté praxe všech zúčastněných, odbornou literaturou didaktickou a ligvistickou a kurikuly v Německu, Finsku a Kanadě.

Během výuky podle tohoto vzdělávacího obsahu mezi lety 2016-2018 jsme vytvořili ze 14 témat základní balíček pro dosažení komunikační úrovně. Ten je formulován jako zkrácený soupis dovedností rozčleněných na minimum, které je třeba zvládnout (úroveň A1), a úroveň A2. Tento soupis má formu check-listu, v němž si můžete poznačit, jestli už danou dovednost děti zvládly.

Jednotlivá témata ke stažení:

VZDĚLÁVACÍ OBSAH ČDJ (23 témat)

Zkrácený soupis dovedností ke stažení (14 témat)

Praktické materiály, jak vzdělávací obsah používat, jak tvořit plán kurzu a stanovovat cíle pro jednotlivé děti, včetně hodnocení najdete v publikaci Učíme češtinu jako druhý jazyk. V roce 2021 vzniklo její druhé vydání.

Podrobnější popis obsahu a východisek najdete v několika článcích, které jsme v průběhu tvorby publikovali:

Článek pro sborník AUČCJ 2018
Článek pro NÚV z roku 2016
Článek pro sborník AUČCJ 2015

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.