Počty cizinců na školách


V České republice se ve školním roce 2017/18 vzdělávalo na všech typech škol 86 342 cizinců. Celkový počet všech žáků a studentů činil 2 033 041 (včetně občanů ČR), cizinci tedy tvořili 4,25 % z nich.

Počty dětí s cizí státní příslušností na jednotlivých stupních škol za školní rok 2017/2018

 • Mateřské školy
  10 469 cizinců (2,9 %) z celkového počtu 362 756 dětí. Z toho je 990 z EU a 60 žadatelů o azyl. Dětí cizinců s trvalým pobytem je 93,7 %.
 • Základní školy
  21 992 cizinců (2,4 %) z celkového počtu 926 108 dětí. Z toho je 7 157 z EU a 298 žadatelů o azyl. Dětí cizinců s trvalým pobytem je 76,7 %.
 • Střední školy
  9 195 cizinců (2,18 %) z celkového počtu 421 499 studentů. Z toho je 2 543 z EU a 96 žadatelů o azyl. Studentů cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem je 73,6 %.
 • Vysoké školy
  43 831 cizinců (14 %) z celkového počtu 299 054 studentů.

Nejčastější země původu (v závorce celkové součty všech žáků-občanů dané země v MŠ, ZŠ a SŠ / procentní počet z celkového počtu cizinců na těchto školách):
Ukrajina (10 086 / 26,6 %), Vietnam (8 760 / 21 %), Slovensko (8 632/ 20,7 %), Rusko (3 200 / 7,7 %), Bulharsko (952 / 2,3 %), Mongolsko (879 / 2,1 %), Moldavsko (715 / 1,7 %), Polsko (666 / 1,6 %), Rumunsko (725 / 1,7 %), Čína (653 / 1,6 %) atd.

Počet cizinců na školách v krajích

Největší počet cizinců napříč stupni vzdělávání tradičně zaznamenávají školy v Praze (39,5 %). S velkým odstupem pak následuje kraj Středočeský (11,9 %) a Jihomoravský (7,9 %.)

Vývoj počtu cizinců na českých školách v letech 2012-2018

Vysvětlivky zkratek:

 • 3Z – děti občanů ze třetích zemí (mimo EU)
 • EU – děti občanů z EU
 • AZYL – děti žadatelů o mezinárodní ochranu (MO) a osob s udělenou MO
 • TP – děti s trvalým pobytem (uvádíme pro ilustraci faktu, že většina žáků s cizím státním občanstvím pochází z rodin, které zde mají trvalý pobyt, tzn. že se na našem území zdržují již více než 5 let)

Mateřské školy

V průběhu posledních pěti let mateřské školy v České republice zaznamenávají rovnoměrný nárůst počtu cizinců. Stejně tak ale narůstá také počet dětí s trvalým pobytem. Naopak nebyl zaznamenán žádný náhlý nárůst počtu dětí ze třetích zemí ani azylantů. Podrobnější informace k počtu cizinců v českých mateřských školách naleznete v dokumentu Počty cizinců na školách 2017/2018.

Základní školy

Podobně jako u MŠ nebyl ani u základních škol v ČR zaznamenán žádný náhlý nárůst počtu cizinců. Z grafu je ovšem patrné, že od roku 2012 přibylo v českých základních školách více než 4 000 cizinců, jejich počet se tedy téměř zdvojnásobil. Podrobnější informace k počtu cizinců na českých základních školách, ale také porovnání počtu cizinců s poskytováním finančních prostředků na jejich podporu v rámci Rozvojových programů naleznete v dokumentu Počty cizinců na školách 2017/2018.

Střední školy

Situace na středních školách v ČR je poněkud rozdílná. Jak je patrné z grafu, počty cizinců na středních školách se v průběhu posledních 6 let nijak razantně neměnily. V letech 2014 – 2015 dokonce docházelo k mírnému poklesu. Ve školním roce 2016/2017 se však počet žáků cizinců na SŠ dostal zpět na úroveň počtu před 6 lety a mírně stoupá. Podrobnější informace k počtu cizinců na českých středních školách naleznete v dokumentu Počty cizinců na školách 2017/2018.

Zdroj:
Statistická ročenkaškolství– výkonové ukazatele na stránkách MŠMT .

Výše uvedené grafy znázorňují pouze počty žáků se statutem „cizince“ na školách. Kolik je ve školách dětí a žáků s OMJ není známo, vycházet můžeme z odhadů šetření ČŠI, které se uskutečnilo v roce 2015 a bylo zaměřeno na téma vzdělávání žáků s OMJ. Dle něj z celkového počtu žáků s odlišným mateřským jazykem může být až 34 % (odhad na MŠ, na ZŠ 25,5 %, na SŠ 21,7 %) takových žáků, kteří nemají statut cizince, přesto ale nemají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka. Aktuální oficiální počty takových žáků na českých školách ovšem nemá nikdo k dispozici.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4 (4 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.