Seznam ZŠ poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu


Seznam základních škol poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění žáků cizinců do základního vzdělávání (dle § 20 ŠZ):

Hlavní město Praha

  • Pro žáky se státní příslušností jiného členského státu EU http://skoly.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?Id=60841&typ=4&sh=-2086146274

  • Pro všechny žáky bez znalosti ČJ https://www.inkluzivniskola.cz/seznam-zs-poskytujicich-bezplatnou-jazykovou-pripravu-v-praze v rámci projektu systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem realizovaném hl. m. Praha. V každé městské části je pověřena ZŠ, která jednou týdně poskytuje 2 hodinovou výuku češtiny jako druhého jazyka žákům z dané oblasti.

  • Ve školním roce 2019/2020 pokračuje na ZŠ Marjánka Intenzivní kurz českého jazyka přístupný nově příchozím žákům s odlišným mateřským jazykem z celé Prahy. Tento kurz nabízí čtyři hodiny výuky ČDJ denně a po dobu tří měsíců a nahrazuje výuku v kmenové škole. Kurz není zpoplatněn.

    AKTUÁLNĚ - Nově je otevřen Intenzivní kurz českého jazyka také na Základní škola a mateřská škola, Lyčkovo náměstí.
    Pro žáky, kteří ovládají čtení i psaní je určen kurz na ZŠ Marjánka. Pro žáky, kteří neovládají čtení a psaní je vhodný kurz na ZŠ Lyčkovo náměstí.
    Podmínky výuky, pravidla a parametry pro přijetí jsou na obou školách stejné. Konkrétní způsob přijetí je v kompetenci ředitele školy.

Jihočeský kraj

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#Obecn%C3%AD%20%C5%A1kolstv%C3%AD%20-%20informace

Jihomoravský kraj

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zakladni-skoly-realizujici-jazykovou-pripravu-pro-deti-cizich-statnich-prislusniku-ve-skolnim-roce

Karlovarský kraj

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/Skoly-zabezpecujici-vzdelavani-cizincu.aspx

Kraj Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300643&p1=31216

Královéhradecký kraj

https://www.sipkhk.cz/infoportal/skoly-v-kraji
(v souborech ke stažení na stránce dole - Adresář základních škol - jazyková příprava a kurzy základního vzdělání.)

Liberecký kraj

https://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/6095/Seznam-skol-poskytujicich-jazykovou-pripravu-pro-zaky-cizince-v-Libereckem-kraji.aspx

Moravskoslezský kraj

https://www.msk.cz/skolstvi/jazykova_priprava_cizincu.html

Olomoucký kraj

https://www.kr-olomoucky.cz/vyuka-ceskeho-jazyka-u-deti-cizincu-cl-1299.html

Pardubický kraj

http://www.nuv.cz/t/seznam-skol-podle-20-odst-5-zakona-c-561-2004-sb-6

Plzeňský kraj

https://www.plzensky-kraj.cz/clanek/vzdelavani-zaku-cizincu-ve-tridach-pro-jazykovou-pripravu

Středočeský kraj

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/obecni-skolstvi-ms-zs-zus - na stránce až úplně dole

Ústecký kraj

http://www.kr-ustecky.cz/bezplatna-priprava-cizincu/ds-98625/p1=204486

Zlínský kraj

https://cizinci.npicr.cz/krajska-pracoviste/zlinsky-kraj/

Anketa

Array

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.