Seznam ZŠ poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu


Seznam základních škol poskytujících bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění žáků cizinců do základního vzdělávání (dle § 20 ŠZ):

Hlavní město Praha

  • Pro žáky se státní příslušností jiného členského státu EU http://skoly.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?Id=60841&typ=4&sh=-2086146274

  • Pro všechny žáky bez znalosti ČJ https://www.inkluzivniskola.cz/seznam-zs-poskytujicich-bezplatnou-jazykovou-pripravu-v-praze v rámci projektu systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem realizovaném hl. m. Praha. V každé městské části je pověřena ZŠ, která jednou týdně poskytuje 2 hodinovou výuku češtiny jako druhého jazyka žákům z dané oblasti.

  • Ve školním roce 2019/2020 pokračuje na ZŠ Marjánka Intenzivní kurz českého jazyka přístupný nově příchozím žákům s odlišným mateřským jazykem z celé Prahy. Tento kurz nabízí čtyři hodiny výuky ČDJ denně a po dobu tří měsíců a nahrazuje výuku v kmenové škole. Kurz není zpoplatněn.

    AKTUÁLNĚ - Nově je otevřen Intenzivní kurz českého jazyka také na Základní škola a mateřská škola, Lyčkovo náměstí.
    Pro žáky, kteří ovládají čtení i psaní je určen kurz na ZŠ Marjánka. Pro žáky, kteří neovládají čtení a psaní je vhodný kurz na ZŠ Lyčkovo náměstí.
    Podmínky výuky, pravidla a parametry pro přijetí jsou na obou školách stejné. Konkrétní způsob přijetí je v kompetenci ředitele školy.

Jihočeský kraj

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#Obecn%C3%AD%20%C5%A1kolstv%C3%AD%20-%20informace

Jihomoravský kraj

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zakladni-skoly-realizujici-jazykovou-pripravu-pro-deti-cizich-statnich-prislusniku-ve-skolnim-roce

Karlovarský kraj

http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/zivotni-situace/Stranky/Skoly-zabezpecujici-vzdelavani-cizincu.aspx

Kraj Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300643&p1=31216

Královéhradecký kraj

https://www.sipkhk.cz/infoportal/skoly-v-kraji
(v souborech ke stažení na stránce dole - Adresář základních škol - jazyková příprava a kurzy základního vzdělání.)

Liberecký kraj

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/3381/Bezplatna-jazykova-priprava-zaku-cizincu.aspx

Moravskoslezský kraj

https://www.msk.cz/skolstvi/jazykova_priprava_cizincu.html

Olomoucký kraj

https://www.kr-olomoucky.cz/vyuka-ceskeho-jazyka-u-deti-cizincu-cl-1299.html

Pardubický kraj

http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3050&item=52429

Plzeňský kraj

http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=26056

Středočeský kraj

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/obecni-skolstvi-ms-zs-zus - na stránce až úplně dole

Ústecký kraj

http://www.kr-ustecky.cz/bezplatna-priprava-cizincu/ds-98625/p1=204486

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji jsou finanční prostředky potřebné na zajištění bezplatné jazykové přípravy zasílány přímo škole, která žáka cizince vzdělává.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.