Dějepis


Výuka dějepisu dělá žákům s OMJ často velké potíže. Jedna asistentka pedagoga původem z Ukrajiny, která pracovala s žáky s OMJ, to shrnula:

“Pro nás jsou běžné české reálie něčím úplně novým. My jsme celé dětství doma i ve škole slýchali o událostech naší země, našich vladařích a postavách z našich pohádek a pověstí. Ty české vůbec neznáme, s ničím se nám to nespojuje. Stejně jako stavební slohy. To je u nás také něco úplně jiného...“ Měli bychom si tedy při výuce dějepisu uvědomit, že žáci s OMJ potřebují do našich kulturně-historických reálií teprve proniknout.

Zde najdete tipy a materiály do výuky, které by k tomu mohly přispět. Vznikly na pracovních skupinách zaměřených na výuku dějepisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě, která byla financována z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pomoci s problematikou výuky dějepisu může Výstup ze zmiňovaných pracovních skupin s metodickými doporučeními do výuky. Jedním z doporučení, která vyplynula z pracovní skupiny, byl také akcent na práci s mapou. Na té se mohou podílet i žáci s OMJ, pokud dostanou srozumitelné a smysluplné zadání.

Rady, tipy a materiály pro výuku dějepisu naleznete v sekci další zdroje a inspirace. Dále si jako pomůcku do výuky můžete stáhnout překladový slovníček k humanitním předmětům.

Níže naleznete výukové materiály, které pracují s principy práce pro zapojení žáka s OMJ. Cílem těchto materiálů bylo zapojit žáka do výuky, rozmluvit ho a zároveň mu přiblížit důležité momenty z dějin Česka:

 1. Čísla a letopočty
 2. Předchůdci člověka
 3. Historie ČR, významní lidé
 4. Slované
 5. Slované a Velká Morava
 6. Města a jejich význam
 7. Doba sv. Václava
 8. Čeští králové
 9. Lucemburkové
 10. Jan Hus
 11. Husitství
 12. Stoletá válka
 13. České stavovské povstání
 14. Marie Terezie
 15. Josef II.
 16. Příčiny zámořských plaveb
 17. Zámořské objevy
 18. Vynálezy, které změnily život
 19. Vynálezci a české vynálezy
Umělecké směry a slohy
 1. Gotika
 2. Renesance
 3. Baroko
 4. Románský sloh
 5. Historická Praha - Románský sloh
 6. Historická Praha - Renesance
 7. Historická Praha - Gotické umění
Náboženství
 1. Křesťanství
 2. Islám
 3. Náboženství v české historii
Moderní dějiny
 1. 1. polovina 20. století v českých zemích
 2. Klíčový vizuál - Příčiny 1. světové války
 3. První světová válka
 4. Nástup nacismu v Německu
 5. Československý odboj
 6. Souvislosti - zlatá léta x krize
 7. Souvislosti - 2. světová válka
 8. Jan Palach - práce s wikipedií
 9. Osobnosti 20. století
 10. České dějiny: 2. polovina 20. století, Václav Havel
Vývoj Českých zemí od Habsburské monarchie po Českou republiku

Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (chronologie vývoje Českých zemí od Habsburské monarchie po Českou republiku z hlediska státního uspořádání).

 1. Habsburská monarchie
 2. České národní obrození
 3. Rakousko-Uhersko a 1. světová válka
 4. T. G. Masaryk a vznik samostatného Československa
 5. Česká republika
 6. Vývoj Českých zemí – Opakování

Další materiály a tipy do výuky naleznete v sekci ke stažení

Dobrá praxe

Více k tématu

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.