+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zahraniční vzdělávací systémy


Databáze kompatibility vzdělávacích systémů

V jednotlivých dokumentech, které jsou níže ke stažení, naleznete informace o vzdělávacích systémech konkrétních zemí. Tato databáze vznikla v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Cílem databáze je přiblížit vzdělávací systémy, ze kterých přicházejí žáci s odlišným mateřským jazykem do našich škol.
Pokud chcete o vzniku těchto dokumentů vědět více, dozvíte se to pod záložkou Databáze kompatibility vzdělávacích systémů.

Jaká je škola u nás doma

Společnost META, o.p.s., které se již šest let věnuje podpoře žáků cizinců při jejich začleňování do českých škol, vydalo knihu Jaká je škola u nás doma. Cílem knihy je představit českým žákům i učitelům, jak funguje škola v jiných státech i světadílech. Nečekejte však žádný popis oficiálních vzdělávacích systémů, jedná se spíše o zprostředkování každodenní reality ve školách s (více či méně) nenápadnými přesahy do reality společenské, politické či kulturní.
Arménie, Barma, Brazílie, Čína, Etiopie, Írán, Kamerun, Kuba, Mongolsko, Rusko, Ukrajina a Vietnam - každá z 12 kapitol je věnována jedné z těchto zemí. Začátek kapitoly vždy tvoří stručný přehled základních informací, po něm následuje rozhovor s cizincem na téma škola a školní docházka v zemi, odkud pochází. Dozvíte se tak například o tom, že na Kubě se učí pomocí videí, na Ukrajině mají v jedenácté třídě předmět astrologie a ve Vietnamu (a nejen tam!) se chodí do školy i v sobotu.
Rozhovory pak doplňuje text věnovaný zemi původu cizince – respondenta, zejména jejímu vzdělávacímu systému. Texty psali odborníci na danou zemi, lidé, kteří v ní strávili nějaký čas, či přímo cizinci, kteří se v ní narodili.
Poslední část každé kapitoly tvoří soubor úkolů, otázek a návodů na konkrétní aktivity, které jsme nazvali Náměty pro výuku. Naším cílem bylo vymyslet úkoly, které v běžných učebnicích nejsou a které budou žáky vybízet k přemýšlení v souvislostech.

Knihu získáte zdarma v kanceláři METY (Žerotínova 35, Praha 3), zájemci se mohou hlásit na info@meta-ops.cz.

Země Soubor
Databáze kompatibility vzdělávacích systémů
Inkluzivní škola Ukrajina ukrajina_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Mongolsko mongolsko_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Vietnam vietnam_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Bělorusko belorusko_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Moldavská republika moldavska_republika_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Afghánistán afghanistan_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Barma / Myanmar barma_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Arménie armenie_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Čína cina_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Kazachstán kazachstan_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Česko
Inkluzivní škola Ruská federace ruska_federace_dbkvs.pdf
Inkluzivní škola Thajsko thajsko_dbkvs.pdf
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.