• obecný úvod do tématu
 • vymezení základních pojmů
 • kdo jsou děti a žáci s OMJ
 • integrace cizinců v ČR
 • zkušenosti ze zahraničí
 • podpora v MŠ, ZŠ, SŠ
 • přijetí do školy a adaptace
 • organizace výuky ČDJ
 • asistent pedagoga a plány podpory
 • spolupráce s rodiči
 • klasifikace, přijímací zkoušky a maturita
 • zapojení do výuky MŠ, ZŠ, SŠ
 • rozvoj jazyka ve výuce
 • vizualizace, komunikace, jazyková produkce
 • pracovní listy, aktivity a inspirace
 • průřezová témata
 • integrace do kolektivu
 • jak učit ČDJ (principy, metody a tipy)
 • co učit v ČDJ (vzdělávací obsah)
 • jazyková diagnostika
 • pracovní listy a materiály do výuky
 • učebnice a učební materiály
 • aktuální otevřené semináře
 • semináře na objednávku
 • FAQ - časté dotazy
 • metodická podpora a kontakty

KDO JSME A S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Jsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol.

Co je nového na webu

27. 07. 2020 ● Platforma pro dvojjazyčné asistenty a asistentky pedagoga (DAP) informace – podpora - inspirace Co je...
24. 07. 2020 ● Zachycují sled kroků, kterými žák po učení daného předmětu prochází. Výkon žáka není známkován, na mapě vidí...
22. 07. 2020 ● Jak podporovat děti s OMJ, když je mateřská škola zavřená? Užitečné informace najdete ve webináři Národního...
14. 07. 2020 ● META, o.p.s. provedla mezi 1. 8. 2018 a 3. 5. 2019 elektronické dotazníkové šetření na školách v Plzeňském...
09. 07. 2020 ● Publikace se zaměřuje na otázku rozvoje gramotnostních dovedností žáků mladšího školního věku. Nejprve...

Aktuality

22. 07. 2020 ● V souvislosti s pandemií COVID-19, která negativně dopadla na mnoho dětí s OMJ, s nimiž školy v té době...
15. 05. 2020 ● META, o.p.s. vybírá účastníky dalšího vzdělávacího programu pro dvojjazyčné asistenty pedagoga, který bude...
12. 05. 2020 ● V rámci Výzvy č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019...
29. 07. 2020 ● Hledáme lektora/lektorku českého jazyka a literatury (ČJL) pro střední školy pro výuku v odpoledním kurzu...
29. 07. 2020 ● Právě probíhá nábor nových účastníků do ročního přípravného kurzu češtiny pro zájemce o studium na střední...

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.