Úvod do tématu a legislativa

 • obecný úvod do tématu
 • vymezení základních pojmů
 • integrace cizinců v ČR
 • kdo jsou děti a žáci s OMJ
 • zkušenosti ze zahraničí
» Zjistit více

Podpora ve škole

 • podpora v MŠ, ZŠ, SŠ
 • přijetí do školy a adaptace
 • organizace výuky ČDJ
 • asistent pedagoga a plány podpory
 • spolupráce s rodiči
 • klasifikace, přijímací zkoušky a maturita
» Zjistit více

Materiály a tipy do výuky

 • zapojení do výuky MŠ, ZŠ, SŠ
 • rozvoj jazyka ve výuce
 • vizualizace, komunikace, jazyková produkce
 • pracovní listy, aktivity a inspirace
 • průřezová témata
 • integrace do kolektivu
» Zjistit více

Čeština jako druhý jazyk

 • jak učit ČDJ (principy, metody a tipy)
 • co učit v ČDJ (vzdělávací obsah)
 • jazyková diagnostika
 • pracovní listy a materiály do výuky
 • učebnice a učební materiály
» Zjistit více

O portálu

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pro pedagogy, ředitele škol, asistenty pedagogů, psychology a sociální pracovníky, kteří se podílejí na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávacího systému a české společnosti.

Portál spravuje nezisková organizace META, o.p.s., která od roku 2004 podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci. Nabízí také podporu pedagogům a školám, pokud řeší specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cizincům nabízí poradenství, organizuje pro ně jazykové kurzy češtiny a díky dobrovolníkům i doučování. Pro pedagogy vytváří metodické a výukové materiály a pořádá akreditované semináře.

Co je nového na webu

17. 04. 2019 ● S novelou školského zákona v září 2016 se poradnám (ŠPZ, PPP) do okruhu vyšetřovaných žáků s možnými SVP...
17. 04. 2019 ● Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem je dokument, jehož záměrem bylo...
16. 04. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít...

Aktuality

23. 04. 2019 ● Jste součástí tandemu učitel a asistent? Působíte v mateřské nebo základní škole na území hl. m. Prahy a...
10. 04. 2019 ● Ve středu 22. května 2019 proběhne v Praze mezinárodní konference „Podpora dětí a žáků s odlišným mateřským...
01. 04. 2019 ● Společnost META uspořádala 21.3. 2019 panelovou diskuzi na téma “Vzdělávání žáků s OMJ na SŠ aneb Základkou...

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.