• obecný úvod do tématu
 • vymezení základních pojmů
 • kdo jsou děti a žáci s OMJ
 • integrace cizinců v ČR
 • zkušenosti ze zahraničí
 • podpora v MŠ, ZŠ, SŠ
 • přijetí do školy a adaptace
 • organizace výuky ČDJ
 • asistent pedagoga a plány podpory
 • spolupráce s rodiči
 • klasifikace, přijímací zkoušky a maturita
 • zapojení do výuky MŠ, ZŠ, SŠ
 • rozvoj jazyka ve výuce
 • vizualizace, komunikace, jazyková produkce
 • pracovní listy, aktivity a inspirace
 • průřezová témata
 • integrace do kolektivu
 • jak učit ČDJ (principy, metody a tipy)
 • co učit v ČDJ (vzdělávací obsah)
 • jazyková diagnostika
 • pracovní listy a materiály do výuky
 • učebnice a učební materiály
 • aktuální otevřené semináře
 • semináře na objednávku
 • FAQ - časté dotazy
 • metodická podpora a kontakty

KDO JSME A S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Jsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol.

Co je nového na webu

18. 11. 2020 ● Už dříve jsme se ze stanoviska MŠMT dozvěděli, že ČDJ lze učit namísto předmětů cizí jazyk nebo druhý cizí...
18. 11. 2020 ● Internetová stránka LearningApps.org umožňuje tvorbu různých typů interaktivních cvičení a jejich snadné...
06. 11. 2020 ● Zpracovali jsme pro vás přehlednou tabulku s možnostmi organizace výuky ČDJ ve škole, včetně výhod a nevýhod...
06. 11. 2020 ● Můžete si prohlédnout přehlednou tabulku možností organizace výuky ČDJ ve škole, včetně jejich výhod a...
27. 10. 2020 ● Příspěvek k tomuto tématu byl prezentován na konferenci „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky...

Aktuality

29. 10. 2020 ● Mezinárodní konference „Dlouhodobá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jako prevence školní...
26. 11. 2020 ● NPI ČR zpracovalo překlady stručného výtahu informací MŠMT o provozu mateřských, základních a speciálních...
25. 11. 2020 ● Organizace META vás srdečně zve na bezplatné promítání celovečerního dokumentárního snímku "Babylon v...
25. 11. 2020 ● S radostí oznamujeme spuštění 5. ročníku Tvůrčí a literární soutěže ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK pro žáky ZŠ a SŠ...
20. 11. 2020 ● Současná situace s distanční výukou klade na školy, žáky s OMJ a jejich rodiče v lecčem jiné výzvy než na...

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.