+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

INSPIRACE A PODPORA PRO PEDAGOGY PŘI PRÁCI S DĚTMI
A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM
Jsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a
poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Dále vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím
aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Více o METĚ
se dozvíte na webu www.meta-ops.cz nebo na facebooku.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený

pedagogům ředitelům škol asistentům pedagoga
psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

PŘEHLED NOVINEK

AKTUALITY

15. 03. 2021
Číst více
Financování jazykové přípravy od září 2021
OD ZÁŘÍ 2021 BYL SPUŠTĚN NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ A ORGANIZACE JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY CIZINCE. Jazykovou přípravu mají...
20. 09. 2021
Číst více
Pojď s námi tvořit workshopy pro žáky ZŠ a SŠ!
V rámci projektu #JakoTy pořádáme interaktivní workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Na workshopu žáci a studenti mapují,...
09. 09. 2021
Číst více
Překlady informací o novém systému pro rodiče a formulář žádosti
NPI ČR vydalo informační materiál o novém systému jazykové přípravy v MŠ a ZŠ pro rodiče žáků s OMJ, vysvětlující nárok dítěte na...
09. 09. 2021
Číst více
Metodika MŠMT pro poskytování podpůrných opatření žákům s OMJ
MŠMT ve spolupráci s NPI ČR vydalo metodiku pro školská poradenská zařízení, jehož cílem je sjednotit postup poraden při...
08. 09. 2021
Číst více
Metodika MŠMT k novému systému jazykové přípravy v MŠ a ZŠ
MŠMT vydalo metodický materiál, který podrobně popisuje způsob organizace a financování nového systému jazykové přípravy v...
02. 09. 2021
Číst více
Pozvánka na online diskuzi "Děti z kola ven!"
Jaké může mít dopady uzavření škol na děti s jazykovým či sociálním znevýhodněním při přechodu z MŠ na ZŠ? Je návrat do MŠ či...SLEDUJTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL
VIDEOGALERIELogo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.