• obecný úvod do tématu
 • vymezení základních pojmů
 • kdo jsou děti a žáci s OMJ
 • integrace cizinců v ČR
 • zkušenosti ze zahraničí
 • podpora v MŠ, ZŠ, SŠ
 • přijetí do školy a adaptace
 • organizace výuky ČDJ
 • asistent pedagoga a plány podpory
 • spolupráce s rodiči
 • klasifikace, přijímací zkoušky a maturita
 • zapojení do výuky MŠ, ZŠ, SŠ
 • rozvoj jazyka ve výuce
 • vizualizace, komunikace, jazyková produkce
 • pracovní listy, aktivity a inspirace
 • průřezová témata
 • integrace do kolektivu
 • jak učit ČDJ (principy, metody a tipy)
 • co učit v ČDJ (vzdělávací obsah)
 • jazyková diagnostika
 • pracovní listy a materiály do výuky
 • učebnice a učební materiály
 • aktuální otevřené semináře
 • semináře na objednávku
 • FAQ - časté dotazy
 • metodická podpora a kontakty

KDO JSME A S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Jsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol.

Co je nového na webu

18. 01. 2021 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 27/2016 Sb., o...
15. 01. 2021 ● Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve...
11. 01. 2021 ● Jedním ze zlatých pravidel pro nejen online výuku je nenechat se zahltit množstvím materiálů, a proto jsme...
07. 01. 2021 ● Na středních odborných školách a středních odborných učilištích se žáci účastní praktické výuky, v níž je...
05. 01. 2021 ● Anglicky psaný článek pojednává o výzkumném projektu z let 2013-2014 ze švédské mateřské školy. Projekt...

Aktuality

18. 12. 2020 ● OD ZÁŘÍ 2021 BUDE ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ VE ŠKOLÁCH NAHRAZEN NOVÝM SYSTÉMEM...
29. 10. 2020 ● Mezinárodní konference „Dlouhodobá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jako prevence školní...
08. 01. 2021 ● Kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga od února 2021 - registrace otevřena Zajímá vás práce v mateřské nebo...
15. 12. 2020 ● Rádi bychom všem příznivcům poděkovali za podporu otevřeného dopisu k návrhu jazykové přípravy pro žáky s...
14. 12. 2020 ● Od května realizujeme Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců zaměřený na posilování...

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.