• obecný úvod do tématu
 • vymezení základních pojmů
 • kdo jsou děti a žáci s OMJ
 • integrace cizinců v ČR
 • zkušenosti ze zahraničí
 • podpora v MŠ, ZŠ, SŠ
 • přijetí do školy a adaptace
 • organizace výuky ČDJ
 • asistent pedagoga a plány podpory
 • spolupráce s rodiči
 • klasifikace, přijímací zkoušky a maturita
 • zapojení do výuky MŠ, ZŠ, SŠ
 • rozvoj jazyka ve výuce
 • vizualizace, komunikace, jazyková produkce
 • pracovní listy, aktivity a inspirace
 • průřezová témata
 • integrace do kolektivu
 • jak učit ČDJ (principy, metody a tipy)
 • co učit v ČDJ (vzdělávací obsah)
 • jazyková diagnostika
 • pracovní listy a materiály do výuky
 • učebnice a učební materiály
 • aktuální otevřené semináře
 • semináře na objednávku
 • FAQ - časté dotazy
 • metodická podpora a kontakty

KDO JSME A S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Jsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol.

Co je nového na webu

18. 09. 2020 ● S přesunem zodpovědnosti za maturitní písemné práce na školy se pedagogům otevírá možnost studenty na...
16. 09. 2020 ● Připravujeme maturitní slohovky aneb Tři patera doporučení: S přesunem zodpovědnosti za maturitní písemné...
16. 09. 2020 ● Internetová aplikace Flippity umožňuje snadnou tvorbu interaktivních online cvičení, která můžete využít jak...
15. 09. 2020 ● Představujeme vám Metodiku vedení třídnických hodin, kterou zpracovala Pedagogicko-psychologická poradna v...
15. 09. 2020 ● Představujeme vám Metodiku vedení třídnických hodin, kterou zpracovala Pedagogicko-psychologická poradna v...

Aktuality

22. 07. 2020 ● V souvislosti s pandemií COVID-19, která negativně dopadla na mnoho dětí s OMJ, s nimiž školy v té době...
22. 09. 2020 ● Workshopy, které proběhnou 3., 19. a 26. listopadu 2020, jsou určeny pro všechny učitele a jejich (...
21. 09. 2020 ● Praha, 21. září 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do meziresortního...
17. 09. 2020 ● META zahájila díky projektu AMIF (registrační číslo AMIF/25/01) spolupráci s novými koordinátorkami v ...
02. 09. 2020 ● NPI ČR připravil výtah z manuálu k zahájení školního roku 2020/2021, které obdržely školy od MŠMT. Výtah...

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.