Úvod do tématu a legislativa

 • obecný úvod do tématu
 • vymezení základních pojmů
 • integrace cizinců v ČR
 • kdo jsou děti a žáci s OMJ
 • zkušenosti ze zahraničí
» Zjistit více

Podpora ve škole

 • podpora v MŠ, ZŠ, SŠ
 • přijetí do školy a adaptace
 • organizace výuky ČDJ
 • asistent pedagoga a plány podpory
 • spolupráce s rodiči
 • klasifikace, přijímací zkoušky a maturita
» Zjistit více

Materiály a tipy do výuky

 • zapojení do výuky MŠ, ZŠ, SŠ
 • rozvoj jazyka ve výuce
 • vizualizace, komunikace, jazyková produkce
 • pracovní listy, aktivity a inspirace
 • průřezová témata
 • integrace do kolektivu
» Zjistit více

Čeština jako druhý jazyk

 • jak učit ČDJ (principy, metody a tipy)
 • co učit v ČDJ (vzdělávací obsah)
 • jazyková diagnostika
 • pracovní listy a materiály do výuky
 • učebnice a učební materiály
» Zjistit více

O portálu

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pro pedagogy, ředitele škol, asistenty pedagogů, psychology a sociální pracovníky, kteří se podílejí na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávacího systému a české společnosti.

Portál spravuje nezisková organizace META, o.p.s., která od roku 2004 podporuje cizince ve vzdělávání a pracovní integraci. Nabízí také podporu pedagogům a školám, pokud řeší specifické potřeby dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Cizincům nabízí poradenství, organizuje pro ně jazykové kurzy češtiny a díky dobrovolníkům i doučování. Pro pedagogy vytváří metodické a výukové materiály a pořádá akreditované semináře.

Co je nového na webu

20. 07. 2018 ● Možné přizpůsobení přijímacích zkoušek pro žáky s OMJ Co se týče možnosti prominutí přijímacích zkoušek z...
17. 07. 2018 ● Studenti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) často z různých důvodů studují také obory bez závěrečné...
16. 07. 2018 ● Cílem tohoto projektu je zprostředkovat aktivity a materiály, které umožňují práci s dětmi venku. Aktivity...

Aktuality

19. 07. 2018 ● Ve dnech 20. a 21. června uspořádala společnost META v pořadí už 4. konferenci tentokrát s názvem UČÍME...
25. 06. 2018 ● Ze 110 příspěvků dětí a žáků škol celé ČR vybrala odborná porota tři nejzajímavější díla v každé ze tří...
13. 06. 2018 ● META, o.p.s. Vás srdečně zve na projekci filmu s diskuzí Babylon v lavicích do pražského Kina 35. Jde o...

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.