• obecný úvod do tématu
 • vymezení základních pojmů
 • kdo jsou děti a žáci s OMJ
 • integrace cizinců v ČR
 • zkušenosti ze zahraničí
 • podpora v MŠ, ZŠ, SŠ
 • přijetí do školy a adaptace
 • organizace výuky ČDJ
 • asistent pedagoga a plány podpory
 • spolupráce s rodiči
 • klasifikace, přijímací zkoušky a maturita
 • zapojení do výuky MŠ, ZŠ, SŠ
 • rozvoj jazyka ve výuce
 • vizualizace, komunikace, jazyková produkce
 • pracovní listy, aktivity a inspirace
 • průřezová témata
 • integrace do kolektivu
 • jak učit ČDJ (principy, metody a tipy)
 • co učit v ČDJ (vzdělávací obsah)
 • jazyková diagnostika
 • pracovní listy a materiály do výuky
 • učebnice a učební materiály
 • aktuální otevřené semináře
 • semináře na objednávku
 • FAQ - časté dotazy
 • metodická podpora a kontakty

KDO JSME A S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Jsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol.

Co je nového na webu

21. 02. 2020 ● Have fun, learn and succeed in school. Bavte se, učte se a buďte ve škole úspěšní. Aplikace Binogi přináší...
21. 02. 2020 ● V průběhu projektu při Univerzitě Palackého v Olomouci vznikly Katalogy podpůrných opatření pro žáky se...
21. 02. 2020 ● Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem je praktická příručka pro základní školy, v nichž se...

Aktuality

14. 02. 2020 ● V českých školách přibývá žáků s odlišným mateřským jazykem a vzdělávací systém na ně není připraven....
12. 02. 2020 ● Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová vydala stanovisko ke vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem....
10. 02. 2020 ● Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd...

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.