• obecný úvod do tématu
 • vymezení základních pojmů
 • kdo jsou děti a žáci s OMJ
 • integrace cizinců v ČR
 • zkušenosti ze zahraničí
 • podpora v MŠ, ZŠ, SŠ
 • přijetí do školy a adaptace
 • organizace výuky ČDJ
 • asistent pedagoga a plány podpory
 • spolupráce s rodiči
 • klasifikace, přijímací zkoušky a maturita
 • zapojení do výuky MŠ, ZŠ, SŠ
 • rozvoj jazyka ve výuce
 • vizualizace, komunikace, jazyková produkce
 • pracovní listy, aktivity a inspirace
 • průřezová témata
 • integrace do kolektivu
 • jak učit ČDJ (principy, metody a tipy)
 • co učit v ČDJ (vzdělávací obsah)
 • jazyková diagnostika
 • pracovní listy a materiály do výuky
 • učebnice a učební materiály
 • aktuální otevřené semináře
 • semináře na objednávku
 • FAQ - časté dotazy
 • metodická podpora a kontakty

KDO JSME A S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Jsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený pedagogům, ředitelům škol, asistentům pedagoga, psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol.

Co je nového na webu

27. 10. 2020 ● Příspěvek k tomuto tématu byl prezentován na konferenci „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky...
27. 10. 2020 ● V březnu 2020 všechny školy zaskočilo náhlé uzavření a přechod na online výuku. V té době na to nebyl...
23. 10. 2020 ● Kolektiv autorek ze Základní školy Marjánka představuje vlastní systém podpory dětí s OMJ ve škole, se...
13. 10. 2020 ● Materiál jazykové diagnostiky vznikl na základě potřeby zjistit jazykovou znalost dětí v mateřské škole....
13. 10. 2020 ● Materiál jazykové diagnostiky vznikl na základě potřeby zjistit jazykovou znalost dětí v mateřské škole....

Aktuality

25. 08. 2020 ● Ve čtvrtek 22. října 2020 proběhlo živé vysílání mezinárodní konference „Dlouhodobá jazyková podpora žáků s...
09. 10. 2020 ● Zaslali jsme na MŠMT několik dotazů, které nám školy často pokládají a které nás už dlouhodobě tzv. „pálí“....
08. 10. 2020 ● Tento týden se opět uzavřelo mnoho středních škol po celé ČR. Jaký to má vliv na maturanty nerodilé mluvčí?...
25. 09. 2020 ● AUTORKA ČLÁNKU: MICHAELA JIROUTOVÁ “Maturanti letos dlouho čekali na verdikt, kdy, jak a jestli vůbec budou...
25. 09. 2020 ● Magistrát hl. m. Prahy vypsal Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro...

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.