Mladí migranti, kteří přicházejí do České republiky po absolvování základního vzdělání ve své zemi, mají vstup na českou střední školu v mnohých ohledech ztížen. Kromě zvládnutí oficialit (jako je zorientování se v nabídce a požadavcích středních škol, správné vyplnění a doručení přihlášky a...
Tato webová stránka je určena učitelům literatury a dalším zájemcům o výuku literatury na úrovni sekundárního vzdělávání (od 12 do 18 let) v Evropě. Literární referenční rámec stanovuje úrovně literárního rozvoje v kontextu sekundárního vzdělávání. Sestává ze: + soupisů úrovní literárních...
Inspirativní ukázky z výuky na projektovém YouTube Pomáháme školám k úspěchu Zajímáte se o nové podněty pro vaši výuku? Rádi byste se dozvěděli, jaké jsou principy dílny čtení a jak s ní začít již v první třídě? Chcete nahlédnout do hodin s párovou výukou nebo se podívat, jak děti baví matematika...
Společnost META o.p.s. ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců v letošním školním roce 2017/2018 organizuje již podruhé roční přípravný kurz ke studiu na střední škole pro studenty z různých zemí ve věku od 14 do 20 let. Tento kurz je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností potřebných ke...
Tento metodický materiál poskytuje širokou paletu aktivit do Osobnostní a sociální výchovy včetně dokumentace jejich průběhu a výsledku. Jde o písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi realizovaný ZŠ a MŠ Brno, Křenová v letech 2012-2015. Více viz stránky školy: http://www.zskrenova.cz/...
Na rozdíl od KIKUSU, který probíhá v oddělených výukových jednotkách zaměřených přímo na výuku jazyka, je tento přístup založen na učení jazyka prostřednictvím běžných činností probíhajících v každé mateřské škole. Je tedy blíže inkluzivnímu pojetí. Tento přístup je založen na tom, že dva základní...
!!!Novinka: Pořiďte si materiály KIKUS na flash disku!!! Koncept projektu KIKUS nabízí jednoduchý, v praxi ověřený a efektivní model podpory dětí při osvojování si němčiny jako cizího jazyka a současně i jejich mateřského jazyka. Je založen na kombinaci tří postupů: Zacílená jazyková podpora v...
Poskytujte jasnou a systematickou výuku slovní zásoby. Aby děti důkladně pochopily význam a používání nových slov, potřebují se je učit a přistupovat k nim různými způsoby. Učitelé by měli zapojit výuku nové slovní zásoby do všech třídních aktivit. Prezentace slovíček podle témat pomůže dětem...

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.