Metodická podpora a kontakty

META poskytuje pedagogům poradenství a metodickou podporu při řešení situací spojených se vzděláváním dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (žáků s OMJ, žáků cizinců) na mateřských, základních a středních školách.

Podívejte se na často kladené otázky, které od pedagogů dostáváme.

 

Metodickou podporu a poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

 

Podpora pedagoga

 • seznámení s portálem Inkluzivní škola.cz
 • informování o dostupných vzdělávacích aktivitách pro pedagogy
 • informování o dostupných materiálech a metodikách
 • komunikace se zákonným zástupcem - překladové slovníčky, NNO v kraji/místě dostupné a další “spojenci”
 •  

  Začleňování na úrovni školy (legislativa, nároky)

 • přijetí žáka do školy
 • zařazení do ročníku
 • hodnocení, klasifikace
 • nastavení podpůrných opatření (IVP, AP, doučování češtiny jako druhého/cizího jazyka, aj.)
 • nastavení strategie školy při vzdělávání žáků s OMJ
 •  

  Čeština jako druhý jazyk

 • jazyková diagnostika
 • organizace a financování kurzů češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka
 •  

  Podpora při výuce a úprava výuky

 • začleňování žáků do výuky a podpůrné materiály
 • tvorba a revize (I)VP
 • komunikace škola - rodič - třídní/školní kolektiv
 •  

  Nabízíme také osobní konzultace ve školách (především v Praze), jejichž součástí je náslech v hodině a následný rozbor s doporučením do výuky. Můžeme se domluvit i na videohospitaci s rozborem.

   

  V rámci sociálního poradenství nabízíme na území Prahy pedagogům podporu také při:

 • spolupráci s rodinou
 • zprostředkování tlumočníka
 •  

  Kontakty:

  V případě, že se nám nedovoláte na mobilní telefon (lektorujeme, jsme ve škole apod.), kontaktujte jednotlivé pracovnice na e-mailu.

  Pro mateřské školy

  PhDr. Tereza Linhartová
  e-mail: linhartova@meta-ops.cz
  telefon: 773 304 544

  Bc. Kristýna Chmelíková (metodická podpora a poradenství pro dvojjazyčné asistenty pedagoga)
  e-mail: chmelikova@meta-ops.cz
  telefon: 775 737 678

  MŠ - leták ke stažení

   

  Pro základní školy

  Celá ČR

  Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D.
  e-mail: bernkopfova@meta-ops.cz
  telefon: 773 304 514

  Mgr. Jana Vávrová (poradenství pro dvojjazyčné asistenty pedagoga)
  e-mail: jvavrova@meta-ops.cz
  telefon: 608 936 775

  Benešovsko
  Mgr. Radka Nováková
  e-mail: novakova@meta-ops.cz

  Nymburk a okolí
  Mgr. Bc. Jiřina Bartošová
  e-mail: bartosova@meta-ops.cz

   

  Pro střední školy

  Mgr. Michaela Jiroutová
  e-mail: jiroutova@meta-ops.cz
  telefon: 774 758 962

  SŠ - leták ke stažení

   

  Poradenství a metodická podpora pro výuku ČDJ

  Mgr. Magdalena Hromadová
  e-mail: hromadova@meta-ops.cz
  telefon: 775 737 678

  Mgr. Karolina Dohnalová (poradenství pro SŠ)
  e-mail: dohnalova@meta-ops.cz
  telefon: 775 737 678

  Logo občanského sdružení META.

  Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.