Chemie


Chemie je předmět již velice náročný na odborný jazyk, který je třeba žáky s odlišným mateřským jazykem (nejen) pečlivě naučit. Právě v tomto předmětu existuje řada abstraktních a nesnadných slov, s nimiž má problém nejeden žák.

V této části webu naleznete materiály a tipy do výuky chemie. Níže uvedené pracovní listy byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school .

Metodicky vycházejí uvedené materiály z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě na ZŠ a SŠ.

  1. Chemické prvky
  2. Chemické složení lidského těla
  3. Atom, protonové číslo
  4. Složení vody, druhy směsí
  5. Proměny vody a koloběh vody v přírodě
  6. Alchymie, sloučeniny - halogenidy

Klíčové vizuály (KV)

Ve výuce využijte také klíčové vizuály. Více o nich v kapitole Grafická vizualizace obsahu.
1. Destilační aparatura
2. Uhlovodíky
3. Alkany
4. Alkoholy
5. Směsi
6. Slitiny mědi

Pro práci s žáky s OMJ je možné při výuce chemie také využít překladový slovníček pojmů z chemie.

Další zajímavé odkazy najdete v sekci Další zdroje a inspirace.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.