Zapojení do výuky


V této části se pokusíme zodpovědět otázky, jež si klade pravděpodobně každý učitel, který má ve třídě žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Jak zapojit žáky s OMJ do běžné výuky, když ještě pořádně nerozumí česky? Co po nich můžu chtít a co je již nereálný požadavek? Jak mám při svém plánování zohlednit přítomnost těchto žáků ve třídě? A musím nějak měnit svůj způsob výuky? A proč si zrovna já musím klást tyto otázky? Nemohli by se nejdřív naučit česky a pak teprve jít do běžné třídy?

Na poslední otázku odpovíme hned, protože ta je předpokladem celého našeho přístupu: nemohli. Než se žáci naučí vyučovací jazyk na úrovni svých vrstevníků, trvá to i několik let (viz teorie ledovce). Po dobu jejich výuky jazyku je nelze separovat do specializovaných jazykových tříd. Není to možné finančně, logisticky a není to vhodné ani ze sociálního či pedagogického hlediska. Proto musíme přijmout důležitý předpoklad: v našich třídách budou studovat žáci s různou úrovní znalosti vyučovacího jazyka. Důležité je uvědomit si, že kromě obsahů výukových předmětů se budou tito žáci ve všech hodinách také učit česky. A na nás je, abychom jim podali pomocnou ruku a cíleně je podporovali. To za nás totiž nikdo jiný neudělá.

Na další z výše položených otázek neexistují univerzální a jednoduché odpovědi. Jedna věc je ale jistá. Pokud přijmeme myšlenku, že je potřeba rozvíjet vědomosti a jazykové dovednosti i žáků s OMJ, pravděpodobně se tím změní celý náš pohled na vyučování a jeho přípravu. Druhým dechem dodáme, že se tím naše výuka zkvalitní a bude přístupnější všem přítomným žákům.

Proč?

  1. budeme více promýšlet, co a jak učíme
  2. budeme propojovat výuku jazyka a obsahu
  3. díky tomu se staneme srozumitelnější a názornější
  4. povedeme všechny žáky k aktivnější účasti na výuce

Na následujících stránkách naleznete principy práce s dětmi v mateřské škole a dále principy práce s žáky na ZŠ, SŠ na základních a středních školách. Pokud tyto principy ve výuce budete dodržovat, bezpochyby tím pomůžete žákům s OMJ plnohodnotně se zapojit do výuky. Jak respektovat přítomnost žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) při plánování vyučovacích obsahů a metod, ukazuje přehledný diagram Struktura plánování a výuky, která bere v úvahu žáky s OMJ.

Podívejte se také na zásady tvorby pracovních listů a další rady a tipy k zapojování žáků s OMJ do výuky, které vám mohou pomoci při přípravě na výuku (nejen) žáků s OMJ. Ve všem vycházíme z našich zkušeností z oblasti poradenství pedagogům, mnohaleté asistence žákům s OMJ na školách a také ze studia odborné zahraniční literatury.

Inspiraci, jak by výukové materiály mohly vypadat, pak najdete v následujících sekcích k jednotlivým předmětům (např. český jazyk a literatura, člověk a příroda – přírodopis, člověk a společnost – dějepis…). Při zapojování žáka s OMJ do výuky se jistě hodí také překladové slovníčky, členěné podle vyučovacích předmětů. Další užitečné odkazy k tématu naleznete v sekci další zdroje a inspirace.

Vyzkoušejte si, jaké to je být na hodině přírodopisu a rozumět každému pátému slovu. Podívejte se na naše video „Nerozumíš výkladu?“.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.