Zapojení do výuky


V této části se pokusíme zodpovědět otázky, jež si klade pravděpodobně každý učitel, který má ve třídě žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Jak zapojit žáky s OMJ do běžné výuky, když ještě pořádně nerozumí česky? Co po nich můžu chtít a co je již nereálný požadavek? Jak mám při svém plánování zohlednit přítomnost těchto žáků ve třídě? A musím nějak měnit svůj způsob výuky? A proč si zrovna já musím klást tyto otázky? Nemohli by se nejdřív naučit česky a pak teprve jít do běžné třídy?

Na poslední otázku odpovíme hned, protože ta je předpokladem celého našeho přístupu: nemohli. Než se žáci naučí vyučovací jazyk na úrovni svých vrstevníků, trvá to i několik let (viz teorie ledovce). Po dobu jejich výuky jazyku je nelze separovat do specializovaných jazykových tříd. Není to možné finančně, logisticky a není to vhodné ani ze sociálního či pedagogického hlediska. Proto musíme přijmout důležitý předpoklad: v našich třídách budou studovat žáci s různou úrovní znalosti vyučovacího jazyka. Důležité je uvědomit si, že kromě obsahů výukových předmětů se budou tito žáci ve všech hodinách také učit česky. A na nás je, abychom jim podali pomocnou ruku a cíleně je podporovali. To za nás totiž nikdo jiný neudělá.

Na další z výše položených otázek neexistují univerzální a jednoduché odpovědi. Jedna věc je ale jistá. Pokud přijmeme myšlenku, že je potřeba rozvíjet vědomosti a jazykové dovednosti i žáků s OMJ, pravděpodobně se tím změní celý náš pohled na vyučování a jeho přípravu. Druhým dechem dodáme, že se tím naše výuka zkvalitní a bude přístupnější všem přítomným žákům.

Proč?

  1. budeme více promýšlet, co a jak učíme
  2. budeme propojovat výuku jazyka a obsahu
  3. díky tomu se staneme srozumitelnější a názornější
  4. povedeme všechny žáky k aktivnější účasti na výuce

Na následujících stránkách naleznete principy práce s dětmi v mateřské škole a dále principy práce s žáky na ZŠ, SŠ na základních a středních školách. Pokud tyto principy ve výuce budete dodržovat, bezpochyby tím pomůžete žákům s OMJ plnohodnotně se zapojit do výuky. Jak respektovat přítomnost žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) při plánování vyučovacích obsahů a metod, ukazuje přehledný diagram Struktura plánování a výuky, která bere v úvahu žáky s OMJ.

Podívejte se také na zásady tvorby pracovních listů a další rady a tipy k zapojování žáků s OMJ do výuky, které vám mohou pomoci při přípravě na výuku (nejen) žáků s OMJ. Ve všem vycházíme z našich zkušeností z oblasti poradenství pedagogům, mnohaleté asistence žákům s OMJ na školách a také ze studia odborné zahraniční literatury. Přečtěte si článek kanadského profesora Jima Cumminse: Vzdělávání vícejazyčných žáků, kde se dozvíte, jak konkrétně podporovat žáky ve výuce pomocí scaffoldingu a využívání jejich vícejazyčnosti.

Inspiraci, jak by výukové materiály mohly vypadat, pak najdete v následujících sekcích k jednotlivým předmětům (např. český jazyk a literatura, člověk a příroda – přírodopis, člověk a společnost – dějepis…). Při zapojování žáka s OMJ do výuky se jistě hodí také překladové slovníčky, členěné podle vyučovacích předmětů. Další užitečné odkazy k tématu naleznete v sekci další zdroje a inspirace.

Vyzkoušejte si, jaké to je být na hodině přírodopisu a rozumět každému pátému slovu. Podívejte se na naše video „Nerozumíš výkladu?“.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.