Příklad plánu podpory

Jana Vávrová

Zde naleznete vypracované plány podpory pro konkrétní žáky s OMJ. Jsou tu ukázky, PLPP, vč. přílohy PJP, IVP a starších vyrovnávacích plánů (předchůdců PLPP, které si školy tvořily bez doporučení ŠPZ). VP byly sestavené a ozkoušené před platností novely ŠZ, nicméně nám připadají stále vhodné jako inspirace při nastavování plánu podpory žáků s OMJ. Zejména je možné se jimi inspirovat při nastavování přílohy PLPP - Plánu jazykové podpory (PJP), který škola také vytváří bez doporučení ŠPZ a řeší podobnou situaci. Přílohu PJP vřele doporučujeme (na základě zkušeností z praxe) jako efektivní řešení na dobu, než škola získá doporučení ŠPZ. PJP umožňuje intenzivně pracovat s žákem s nulovou nebo velmi malou znalostí jazyka – intenzivní výuku ČDJ, a úpravu obsahu učiva a jeho hodnocení.

Vyrovnávací plán (VP) – ještě před novelou 2016

Situace: Je září. Do školy nám přišel nový žák. Jmenuje se Timur a je z Mongolska. Česky rozumí velmi málo, nemluví téměř vůbec. Do Česka přijel těsně před prázdninami. Rozhodli jsme se, že mu vypracujeme vyrovnávací plán. Tento VP a další najdete pod ikonou "Ke stažení" v části Další zdroje a inspirace.

Plán pedagogické podpory (PLPP)

Jako varianta před vyšetřením ŠPZ. V současné době bychom pro tento případ volili PLPP s přílohou PJP.

Situace: V rámci projektu Češtinou k inkluzi byla ve dvou základních školách realizována intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka pro úplné začátečníky. Výuka probíhala v prvním pololetí školního roku s intenzitou 12 hodin týdně. Po zbývající dobu se žáci účastnili výuky spolu se svou kmenovou třídou. Tam museli učitelé zohledňovat úroveň jazyka při stanovování cílů výuky i při podpoře žáků při ní. ŠPZ na počátku odmítlo žáky s OMJ vyšetřit kvůli nedostatečné kapacitě. Proto se žákům zpracovával pouze PLPP, který popisoval způsob a organizaci podpory. PLPP, který jsme pro jednu žákyni kurzu vytvořili, najdete pod ikonou "Ke stažení" v části Další zdroje a inspirace.

Situace: Honza (vietnamský chlapec) žije již druhým rokem v ČR, do školy nastoupil bez znalosti českého jazyka. Učí se velmi rychle, takže v současné době se dorozumí na komunikační úrovni. Potřebuje prohloubit slovní zásobu a jazykové struktury, osvojit si akademický jazyk používaný v odborných předmětech. Pro Honzu jsme vypracovali PLPP, který najdete pod ikonou "Ke stažení" v části Další zdroje a inspirace. Zde najdete i další příklady PLPP.

Plán jazykové podpory (PJP) - jako příloha PLPP

Situace: V květnu přišel do 3.třídy Chuluun, chlapec z Mongolska. Česky vůbec nemluví, ale má velkou snahu zapojit se do kolektivu. Protože nedokáže dobře komunikovat se svými spolužáky, volí občas pro získání pozornosti pošťuchování, strkání. Je pro něj velmi důležité, aby byl úspěšný, ale na méně obtížných úkolech odmítá pracovat. Příklad PJP, který jsme pro něj vytvořili najdete pod ikonou „Ke stažení“ v části Další zdroje a inspirace.

Situace: Do 7.třídy nastoupil Minh v září. Česky nemluví, rodiče spolupracují minimálně a česky také nekomunikují. V rozvoji češtiny postupuje Minh velmi pomalu, proto je objednán do PPP. Než budeme mít doporučení z PPP, vypracujeme mu k PLPP i Plán jazykové podpory, aby měl možnost se zapojovat do výuky, intenzivně pracovat na zlepšení českého jazyka a jen se nenudil ve škole a neztrácel motivaci. Příklad PJP, který jsme pro něj vytvořili najdete pod ikonou „Ke stažení“ v části Další zdroje a inspirace..

Individuální výukový plán (IVP)

Situace: Chlapec Yuri, pochází s italsko-české rodiny. Do šesti let žil v Itálii, kde chodil i do MŠ. V té době komunikoval pouze v italštině. Do první třídy nastoupil již v ČR. S otcem mluví italsky, s matkou česky. V PPP byl vyšetřen již v první třídě, ale škola neplnila Doporučení PPP. Matka se velmi intenzivně zapojila do jednání PPP a školy, ale i přesto se podařilo docílit úspěchu až ve druhé třídě. Od listopadu (2.třída) dostal Yuri AP a pracuje podle IVP.
IVP i Doporučení z PPP najdete pod ikonou "Ke stažení" v části Další zdroje a inspirace.

Situace: Dívka chodí do 5.třídy, mluví španělsky, česky komunikuje velmi málo. Přešla z jiné české školy, matka požádala o Asistenta pedagoga.Z pedagogicko-psychologické poradny dostala Doporučení na PO 3.stupně, AP, pomůcky, IVP, úprava obsahu učiva atd. Vzorové Doporučení z PPP najdete pod ikonou „Ke stažení“v části Další zdroje a inspirace.

Situace: Do 3.třídy nastoupila ve druhém pololetí nadaná dívka. Česky vůbec nemluví, ale velmi se snaží. Dostala AP a má v odpoledních hodinách výuku ČDJ. Místo hodin AJ chodí na hodiny ČJ do 2.třídy. IVP, které jí ve škole nastavili, najdete pod ikonou „Ke stažení“ v části Další zdroje a inspirace.

Více příkladů plánů podpory naleznete i na metodickém portálu RVP.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 4.2 (5 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.