Komunikace s dítětem a žákem


Základem úspěšného začlenění dítěte/žáky s OMJ je komunikace. Dítě/žák musí navázat vztah s paní učitelkou, je tedy potřeba hledat cesty k vzájemnému porozumění. Jak postupovat?

Zajistit základní domluvu:

Učitel nejprve potřebuje rozumět základním potřebám dítěte/žáka. Nemělo by se stát, že dítě/žák celý den pláče, a my nevíme proč (zda ho něco bolí, má hlad nebo se mu stýská). Pomoci nám mohou komunikační kartičky pro děti s autismem. Ideální je mít kartičky připravené a k dispozici již v prvních dnech po příchodu žáka do nové školy, tehdy je komunikace pro všechny strany nejdůležitější a také nejnáročnější.

Společnost Meta, o.p.s. vytvořila pro tyto účely vlastní Komunikační kartičky, které je možno zakoupit na seminářích Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ.

Další komunikační kartičky lze najít zde:

Je možné vytvořit složku tzv. češtiny pro přežití (obrázková slovní zásoba spojená s nejnutnějšími potřebami jako např. nerozumím/ nevím/ ano/ ne/ bolí mě…/ potřebuju na toaletu/ mám hlad/ žízeň/ je mi špatně/ stačí/), důležitá je také orientace po škole (Kde je… / názvy vyučovacích předmětů/ místností v budově), objekty, s kterými se dítě/žák denně setkává, čísla, měsíce a dny v týdnu, barvy, základní fráze a instrukce (Jak se česky řekne …/ Co znamená…/ ještě jednou, prosím, sedni si/ otevři si sešit/ napiš), společenské fráze (děkuji/ prosím) atp. Kartičky mohou být dítěti/žákovi přístupné ve škole nebo si je může vzít domů, aby se s nimi seznámil a aktivně užíval dle své potřeby.

Přizpůsobit jazykový projev, zohlednit přítomnost dětí/žáků s OMJ:

 • Mluvit zjednodušeně, ale vždy správně, nikdy nekomolit jazyk!
 • Využívat stejné obraty a slova (např. při cvičení s tenisovým míčkem používáme stejný výraz, nikoli střídání – míč, míček, balónek, tenisák atd.)
 • Dodržovat vhodné tempo řeči.
 • Dodržovat frázování řeči. Je důležité zřetelně oddělovat jednotlivá slova (nikoli nepřirozeně), členit myšlenky a úseky řeči, využívat pomlky a pauzy.
 • Dodržovat správnou intonaci. To je důležité i pro odlišení druhů vět.
 • Mluvit dostatečně nahlas.
 • Dbát na důkladnou výslovnost a artikulaci. Při komunikaci s dítětem/žákem je dobré být u něj blízko a zajistit, aby dobře vidělo na naše rty.
 • Zapojit neverbální prvky komunikace (mimika, gesta, pohled očí)
 • Zadávat jasné a stručné instrukce
 • Využívat názornost
 • Využívat mateřský jazyk dětí
 • Ověřovat porozumění

Tiché období

Neočekávejte v prvních dnech dítěte/žáka ve škole příliš mnoho. Pamatujte, že porozumění předchází mluvení a začínající žáci velice často prochází tzv. tichým obdobím (silent period), kdy pouze poslouchají a přijímají jazyk používaný okolo nich. Buďte všímaví. Žáci nemusí být sami schopni říci vám o svých obtížích. Předvídejte jazykové potřeby a poskytujte potřebnou podporu. Nekomolte ale jazyk, pouze zjednodušujte. Dvojjazyčné knihy, slovníky a podobné publikace pomůžou novému žákovi překonat počáteční jazykovou bariéru, a navíc přinesou do třídy nový rozměr jiného jazyka a kultury.

Další tipy:

 • Připravit obrázkový rozvrh či denní režim. Můžeme dítěti/žákovi ukázat na obrázku, co se bude dít v průběhu dne a jaké činnosti budou následovat. Příklady denního režimu naleznete na této stránce vpravo ve složce Ke stažení.
 • Využít jako prostředníka pro komunikaci jiné dítě/jiného žáka ze školy, které ovládá mateřský jazyk nově příchozího dítěte/žáka a zároveň i češtinu.
 • Využít rodiče dítěte/žáka a domluvit se s nimi, aby byli v prvních dnech dostupní na telefonu. Pokud některý z rodičů umí i česky, může případně zprostředkovat porozumění mezi Vámi a dítětem/žákem.
 • Zažádat o asistenta pedagoga pro děti/žáky s OMJ. Informace poskytuje MŠMT v sekci speciální vzdělávání http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-rozvojove-a-operacni-programy.
 • Podporovat komunikaci mezi dětmi/žáky navzájem.
 • Mít na paměti, že učení se novému jazyku je velice náročné a dítě/žák může být na začátku velice unavené.
 • Dítě/žák potřebuje čas, aby zpracovalo novou situaci a zorientovalo se v neznámém prostředí, neměli bychom ho ke komunikaci nutit a naléhat na něj.
 • Využívat obrázkové slovníky
 • Pro děti/žáky ve škole můžete například vybavit nápisy všechna důležitá místa ve škole (i v žákově rodné řeči, například pomocí Google překladače), a také připravit slovníček základních slovíček a frází
 • Na stránkách věnovaných globálnímu čtení http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/ naleznete různé kartičky ke stažení.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.