Výchova k občanství


Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. (RVP ZV)

Zde naleznete materiály a tipy do výuky výchovy k občanství. Níže uvedené pracovní listy byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school .

Metodicky vycházejí uvedené materiály z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě na ZŠ a SŠ.

 1. Kdo jsem já
 2. Učení není mučení
 3. Pravidla chování ve škole
 4. Výlet
 5. Spotřeba vody
 6. Pitná voda a znečištění vody
 7. Česká republika
 8. Česká republika a země, ze které pocházím
 9. Jan Palach - práce s wikipedií
 10. Vznik a vývoj Země
 11. České dějiny: 2. polovina 20. století, Václav Havel
 12. Václav Havel a literatura (obrazové básně, dopis)

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.