+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Tandemový workshop


Spolupráce učitele a (dvojjazyčného) asistenta pedagoga v MŠ a ZŠ

Nedaří se Vám se svým asistentem pedagoga nebo s učitelem naladit na správnou vlnu? Nedokážete si vyhradit čas na společné konzultace? Nevíte, jak více rozvinout Vaši spolupráci?
Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpověděli ANO, neváhejte se přihlásit do našeho tandemového workshopu!

Pro koho je workshop určen?
Pro všechny učitele a jejich (dvojjazyčné) asistenty pedagoga na MŠ i ZŠ, kteří chtějí nastavit svou spolupráci tak, aby byla co nejvíce kvalitní a efektivní.

Cíl workshopu
Cílem workshopu je prodiskutovat možnosti a výhody spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

Obsah workshopu
Workshop proběhne prezenčně v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Nejprve si vymezíme role, kdo je učitel a kdo asistent pedagoga. Dozvíte se, jaká jsou možná rizika spolupráce, vyjasníme si přímou a nepřímou pedagogickou činnost a představíme si formy spolupráce. Dále budeme diskutovat nad přípravami, které společně učitel a asistent na místě vytvoří. Na závěr si shrneme podmínky dobré spolupráce a účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého vzdělávacího programu.

Lektorky
Workshopem Vás provedou zkušené lektorky, které dlouhodobě působí v organizaci META, o.p.s. a mají bohaté zkušenosti při začleňování dětí a žáků s OMJ.

Kontakt pro více informací:
Hana Víznerová
e-mail: viznerova@meta-ops.cz
telefon: +420 608 956 542

Workshopy probíhají v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001413), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Zuzana Hrušková, Hana Víznerová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.