II. stupeň ZŠ


Češtině pro cizince jakožto speciální disciplíně se specifickou metodikou je věnována sekce Čeština jako cizí jazyk. V této kapitole jsou soustředěny rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě.

Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek, jejichž rozdělení zachováváme:

V uvedených kategoriích najdete jednotlivé pracovní listy vytvořené v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku vzdělávací oblasti Český jazyk pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě.

K výuce českého jazyka na II. stupni základní však spadá také příprava na přijímací zkoušky z ČJL na střední školy. Tipy, jak připravit žáky s OMJ na didaktický test najdete na stránce:

Věnujte pozornost také částem Další zdroje a inspirace, kde můžete najít např. tipy, doporučení a aktivity k výuce žáků s OMJ v běžné třídě. Přečtěte si také tipy, jak začít a jak zapojit žáka s OMJ do výuky, které vycházejí z teorie i praxe a především z bohatých zkušeností lektorů, učitelů a žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.