Tvorba plánu podpory


Při tvorbě plánu podpory (PLPP,IVP) doporučujeme:

  • stanovit si jednu konkrétní osobu, která bude za vyplnění plánu zodpovědná (neznamená to, že jej celý bude vyplňovat sama)

  • ukládat jej na bezpečném místě, kam však mají přístup i ostatní pedagogové žáka

  • informovat ostatní kolegy o PLPP/IVP žáka, předávat jim informace o provedených změnách

  • legislativa předepisuje formuláře pro tvorbu plánů podpory, které jsou přílohami Vyhláška 27/2016 Sb.; PLPP naleznete v příloze č.3, IVP v příloze č. 2

  • pro žáky s OMJ je třeba stanovit a sledovat konkrétní cíle. Doporučujeme v PLPP/IVP nastavovat a zaznamenávat cíle v konkrétních předmětech. Budou se lišit od cílů třídy, zvláště u skupiny žáků s neznalostí vyučovacího jazyka. Osvědčilo se nám zaznamenávat tyto cíle písemně (např. jako příloha PLPP, v týdenních plánech, portfolia žáka, aj.). Usnadní to sledování a vyhodnocování pokroku žáků

  • inspirovat se můžete zde: příklad plánu podpory

Doporučená literatura:

Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Portál, Praha 2007

Jucovičová D.; Žáčková H. a kol. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, D&H, 2009

Kaprálek K.; Bělecký Z.: Jak napsat a používat individuální vzdělávací program, Portál, Praha 2004

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3 (2 votes)

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.