Příručka pro lektorky a lektory se věnuje tématu specifických poruch učení u dětí, žáků a studentů, kteří si osvojují češtinu jako druhý/cizí jazyk. Autoři se věnují pouze těm specifickým poruchám, které jsou úzce spjaté s osvojováním si druhého/cizího jazyka a s jeho výukou. Jedná se tedy...
Časopis Zvoní! vznikl jako součást projektu organizace Člověk v tísni "Pojďte do školky!". Osmé číslo časopisu je složeno z 12 metodických lekcí, se kterými se pedagogové MŠ, nízkoprahových center, dětských klubů apod. seznamovali v rámci kurzů. Lekce jsou zaměřeny na práci s jazykem (s žáky s OMJ...
Tato metodika obsahuje možný návod, jak v hodinách aplikovat multikulturní výchovu. V metodice naleznete také mnoho příkladů konkrétních činností a vhodných postupů. "Publikace Metodika multikulturní výchovy je výsledkem společné práce projektového týmu projektu Multikulturní škola, zvláště pak...
Metodika pro práci s kontroverzními tématy uprchlictví a migrace
Jedním ze způsobů, jak řešit podporu nově příchozích žáků s OMJ, je tvorba zvláštních pracovních listů (PL). PL můžeme tvořit pro samotného žáka (a třída dělá něco jiného - např. pracuje s učebnicí) nebo pro celou třídu (pro žáka s OMJ pak tento můžeme upravit, přizpůsobit). Možná se ptáte, proč si...
Stáhněte si metodickou příručku k začleňování dětí s OMJ do mateřských škol!
Předložená minimetodika ke skupinové práci vychází ze zkušeností pedagogů, z Metodického portálu http://www.rvp.cz a z dalších odborných pramenů.
Tato publikace je mozaikou postřehů a zkušeností nasbíraných v průběhu projektu Individualizací vzdělávání k inkluzi na ZŠ a MŠ Červený vrch. Její součástí jsou i ukázky pracovních listů doplněných metodickými poznámkami. Během realizace projektu jich vzniklo více než 600, najdete je na webové...
Dříve než přistoupíme k výčtu principů a jejich následnému konkretizování, znovu zmíníme základní předpoklad námi představovaného přístupu. Tím je, že každý učitel jakéhokoliv předmětu je zodpovědný nejen za výuku obsahu daného předmětu, ale i za rozvoj jazyka, který se k tomuto předmětu váže....
V Německu vyvinutá metodika výuky jinojazyčných dětí v mateřské škole, komplexní výukový program, jehož prostřednictvím se děti učí jazyky hrou v malých skupinkách a který se zaměřuje i na podporu spolupráce školky a rodiny. KIKUS Digital KIKUS digital je interaktivní software na výuku jazyka,...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.