Obsahový cíl: - Žák pozná rozdíl mezi termíny zdraví, nemoc a civilizační nemoci. - Žák dokáže rozpoznat příčiny civilizačních nemocí a dozví se něco o důsledcích nezdravého životního stylu. Jazykový cíl: - Žák používá slova (podstatná a přídavná jména jednotného i množného čísla) v 7. pádě - Žák...
Obsahový cíl: - Žák pozná rozdíl mezi termíny zdraví, nemoc a civilizační nemoci. - Žák dokáže rozpoznat příčiny civilizačních nemocí a dozví se něco o důsledcích nezdravého životního stylu. Jazykový cíl: - Žák používá slova (podstatná a přídavná jména jednotného i množného čísla) v 7. pádě - Žák...
Obsahový cíl: - Žák rozliší základní ovocné stromy a keře. - Žák pojmenuje zástupce ovocných stromů a keřů. - Žák popíše proměnu listnatého stromu v průběhu roku. - Žák rozpozná ovocné stromy a keře podle plodu. - Žák rozliší druhy dužnatých plodů. Jazykový cíl: - Žák používá slovní zásobu...
Obsahový cíl: - Žák pojmenuje zástupce listnatých stromů. - Žák rozpozná listnaté stromy podle listu a plodu. - Žák popíše proměnu listnatého stromu v průběhu roku. Jazykový cíl: - Žák používá slovní zásobu označující listnaté stromy v patřičných tvarech. - Žák používá slovní zásobu popisující...
Obsahový cíl: - Žák pojmenuje základní druhy jehličnatých stromů vyskytujících se v ČR. - Žák rozpozná jehličnaté stromy podle jejich typických znaků. Jazykový cíl: - Žák používá slovní zásobu označující jehličnaté stromy v patřičných tvarech. - Žák pracuje s klíčovým vizuálem, s obrázky, doplní...
Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje jarní měsíce • Žák na základě textu o jaru samostatně nakreslí obrázek s jarní tématikou a vypíše několik slov charakterizujících toto roční období • Žák vyjmenuje rostliny kvetoucí na jaře • Žák ví, jaké se na jaře slaví svátky Jazykový cíl: • Žák je na základě...
Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje letní měsíce • Žák charakterizuje dané roční období • Žák pozná ovoce, které v létě dozrává • Žák pojmenuje některé letní rostliny • Žák pojmenovává činnosti, které koná v létě • Žák na základě textu samostatně nakreslí obrázek s letní tématikou Jazykový cíl: • Žák je...
Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje podzimní měsíce • Žák charakterizuje dané roční období • Žák pozná ovoce a zeleninu, které se sklízejí na podzim • Žák na základě textu samostatně nakreslí obrázek s podzimní tématikou Jazykový cíl: • Žák je na základě kontextu schopen pochopit význam nových slov a...
Motýli Obsahový cíl: • Žák si osvojí slovní zásobu týkající se částí těla a vývojových stadií motýla • Žák je schopen vyhledat v učebnici, encyklopedii či na internetu informace o konkrétních motýlech • Žák je poučený ohledně vzhledu a vlastností nejběžnějších českých motýlů • Stručně popíše...
Roztoči a štíři Obsahový cíl: - Žák je schopen stručně popsat tělo roztoče - Žák zná několik základních zástupců řádu roztočů a je schopen je stručně popsat - Žák je detailněji obeznámen s životem a chováním klíštěte obecného - Žák je schopen základně popsat stavbu těla štíra - Žák zná název...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.