18. Prosinec 2020 ● OD ZÁŘÍ 2021 BUDE ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ VE ŠKOLÁCH NAHRAZEN NOVÝM SYSTÉMEM PODPORY. MŠMT na konferenci METY v říjnu 2020 představilo jeho předběžné parametry, které se ale ještě mohou změnit, protože návrh teprve...
29. Říjen 2020 ● Mezinárodní konference „Dlouhodobá podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jako prevence školní neúspěšnosti“ pořádaná organizací META, o.p.s. a pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy se uskutečnila 22. října 2020 formou živého vysílání z ...
25. Leden 2021 ● Centrum pro cizince JMK otevírá kurzy češtiny pro mladé dospělé, kteří se připravují na střední školu nebo na střední školu či učiliště již chodí (13-18 let). Probíhat budou od 25. 1.2021 do května 2021, registrace do kurzů je otevřená. Kurzy...
22. Leden 2021 ● Podpůrné opatření pedagogické intervence bylo do konce roku 2020 doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Od roku 2021 PI poskytuje škola, družina, školní klub nebo SŠ jako podpůrné opatření 1. stupně, a to i bez...
8. Leden 2021 ● Kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga od února 2021 - registrace otevřena Zajímá vás práce v mateřské nebo základní škole? Chcete podporovat děti a žáky s odlišným mateřským jazykem? Máte zájem získat či rozšířit své vzdělání v pedagogickém...
15. Prosinec 2020 ● Rádi bychom všem příznivcům poděkovali za podporu otevřeného dopisu k návrhu jazykové přípravy pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Včera jsme dostali vyjádření náměstka sekce vzdělávání, sportu a mládeže Karla Kováře a dnes i...
14. Prosinec 2020 ● Od května realizujeme Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců zaměřený na posilování kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů škol, kteří se podílejí na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Pro...
14. Prosinec 2020 ● Malá předvánoční bilance Programu na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců Od letošního října probíhá v regionech (Středočeský, Pardubický, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, Praha) informační kampaň zaměřená na práci s dětmi a...
4. Prosinec 2020 ● Jim Cummins, profesor na Ontarijském institutu pro studium pedagogiky na univerzitě v Torontu, kde pracuje na vývoji jazyka a rozvoji gramotnosti studentů angličtiny jako dalšího jazyka, byl v říjnu 2020 hostem online konference META. K...
4. Prosinec 2020 ● Máte ve škole žáky s OMJ a chcete se inspirovat, jak je co nejlépe zapojit do distanční výuky? Zajímá Vás, jak nastavit v této situaci efektivní spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga? A víte, jak učitele a žáky s OMJ mohou navíc...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.