+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
14. Duben 2021 ● Informace o letošním zápisu do mateřských škol přeložil Národní pedagogický institut ČR do dvanácti jazyků. Najdete je na tomto odkazu: https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-ms/#zapisy2021
15. Březen 2021 ● Podpůrné opatření pedagogické intervence bylo do konce roku 2020 doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Od roku 2021 PI poskytuje škola, družina, školní klub nebo SŠ jako podpůrné opatření 1. stupně, a to i bez...
9. Duben 2021 ● NPI ČR připravilo překlady letáku pro rodiče o tom, proč a jak bude probíhat testování dětí ve školách. Leták je přeložený do vietnamštiny, ukrajinštiny, ruštiny a mongolštiny. Pokud škola potřebuje překlad i do jiného jazyka, může se obrátit na...
27. Březen 2021 ● 3. setkání Platformy DAP s přednáškou Dne 15. dubna 2021 proběhne (online) již třetí setkání neformální skupiny, která sdružuje asistenty pedagoga, kteří se věnují podpoře dětí a žáků s OMJ. Tématem bude hodnocení dětí a žáků s OMJ a jakou...
27. Březen 2021 ● Spolupracujete při podpoře žáků s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe? Přihlaste se na tandemový workshop, který je...
23. Březen 2021 ● Zapojte své žáky a studenty do 5. ročníku Tvůrčí a literární soutěže ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK! Motto letošního ročníku zní: “Podívej se někdy na svět jinýma očima. Zjistíš, že ne každý to vidí jako Ty.” Smyslem soutěže je zamyslet se nad tím, co...
22. Březen 2021 ● Staňte se naším lektorem a pomáhejte pedagogům v rozvoji a posílení kompetencí oblasti vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem! V podzimních měsících otevřeme již druhý ročník dlouhodobého vzdělávacího programu akreditovaných...
18. Březen 2021 ● Děkujeme za Váš zájem o Informační setkání k novému systému jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ. Ve středu 17.3. 2021 jsme bohužel obdrželi informaci z MŠMT, že se v procesu schvalování vyskytly závažné připomínky ze strany Ministerstva financí...
15. Březen 2021 ● Od ledna do června 2021 je jazyková příprava pro žáky cizince podle § 20 školského zákona financována z rezerv krajských úřadů. Krajské úřady pro toto období nemají přesně vymezené podmínky ministerstvem, za kterých školám jazykovou přípravu...
22. Únor 2021 ● NPI ČR rozšiřuje služby adaptačního koordinátora pro všechny žáky s OMJ! S ohledem na dlouhotrvající distanční výuku mohou odteď adaptační koordinátoři pomáhat nejen nově příchozím, ale i žákům, kteří jsou v české škole už delší dobu a vypadávají...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.