15. Listopad 2018 ● Nabízíme zajímavý seminář pro pedagogy ZŠ, kteří se zajímají o výuku češtiny jako druhého jazyka a efektivnější začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem ve škole. V rámci semináře Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s...
9. Listopad 2018 ● Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky? REGISTRACE:...
8. Listopad 2018 ● Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici Odborný pedagogický pracovník/Odborná pedagogická pracovnice ZŠ. Náplň práce: poskytování metodické podpory a poradenství pedagogům pražských základních škol vzdělávajících žáky s odlišným...
22. Říjen 2018 ● MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání....
27. Září 2018 ● Společnost META nabízí první ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga realizovaných v projektu Dvojjazyční asistenti do škol, který proběhne v období od 30. října 2018 do 20. února 2019 vždy odpoledne jednou týdně. V rámci projektu bude...
20. Září 2018 ● Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem, za účelem prevence školního neúspěchu a zároveň přípravy pro úspěšné složení maturitní zkoušky. Projekt je realizován...
20. Září 2018 ● Rada HMP schválila usnesením pilotní realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem základních škol na území hl. m. Prahy. Od školního roku 2018/2019 je na Základní škole Marjánka v Praze 6 zřízen...
20. Září 2018 ● I v letošním školním roce hl.m. Praha realizuje ve spolupráci s pražskými školami projekt systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem 22 městských částech probíhá 2hodinová výuka češtiny na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka...
5. Září 2018 ● Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince novou aktivitu Adaptační koordinátoři. Cílem této aktivity je poskytnout dítěti/žáku–cizinci (plní povinnou školní...
30. Srpen 2018 ● META, o.p.s. hledá lektora/ku češtiny jako druhého jazyka (dále ČDJ) / češtiny pro cizince na dlouhodobou spolupráci. Lektor/ka se bude podílet na realizaci ročního přípravného kurzu češtiny pro budoucí studenty středních škol. Cílem přípravného...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.