30. Říjen 2019 ● Vážení a milí pedagogové, jak jistě víte, META, o.p.s. se zabývá otázkou vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na českých školách. Kromě přímé podpory těchto dětí a žáků podporujeme také jejich rodiče, ale i pedagogy a školy....
29. Říjen 2019 ● České školy navštěvují děti a žáci, pro které je čeština druhým jazykem. Stejně jako jiné děti mají právo na vzdělání, neznalost jazyka a nesystémová podpora je ale to, co jim v tom často brání. Jazyk a vzdělání jsou přitom základními kameny...
4. Říjen 2019 ● Magistrát hlavního města Prahy i ve školním roce 2019/2020 realizuje ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí...
15. Září 2019 ● V posledních dvou letech jde téma vzdělávání a začleňování žáků cizinců v českých školách kupředu. Jedním z důvodů může být změna legislativy a s ní zvýšená pozornost zaměřená na děti a žáky, kteří mají nedostatečnou či žádnou znalost vyučovacího...
10. Září 2019 ● V Nymburku od září probíhá každý čtvrtek od 15:45 do 17:15 čtenářský klub pro děti základních škol. Více informaci naleznete na stránkách DDM Nymburk
4. Září 2019 ● Rada HMP schválila usnesením pilotní realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem základních škol na území hl. m. Prahy. Ve školním roce 2019/2020 je na základě zkušeností rozšířena kapacita kurzu o kurz...
2. Září 2019 ● "Vzdělaní lidé jsou pro společnost přínosem a mohou pocházet odkudkoli. Tímto heslem se řídí společnost META, která už přes 15 let pomáhá cizincům účinně se integrovat do naší společnosti a naučit se český jazyk. Protože jakým jiným jazykem se mají...
30. Srpen 2019 ● Profese dvojjazyčného asistenta pedagoga je čím dál více potřebnější a žádanější. Pro mnohé školy, jejich vedení a učitele je však stále novinkou. V projektu Dvojjazyční asistenti do škol jsme pro vás připravili dvě užitečná metodická videa,...
29. Srpen 2019 ● Stále více se na nás obrací základní i mateřské školy, které potřebují pomoc ve vzdělávání a začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Výzvy jsme vyslyšeli a ve školním roce 2018/2019 jsme v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol...
28. Srpen 2019 ● Během srpna se META přestěhovala do krásných nových prostor na Žižkově. Najdete ji na adrese Žerotínova 35, 130 00 Praha 3. Nejbližší zastávka tramvaje je Biskupcova (9, 10, 11, 16) a zastávka autobusu Černínova (133, 136, 207). Na nové adrese...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.