21. Duben 2020 ● Do našeho týmu hledáme kolegu či kolegyni na pozici odborný pracovník a metodik pro regiony Od května realizujeme Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců zaměřený na posilování kompetencí pedagogických pracovníků všech...
21. Duben 2020 ● Do našeho týmu hledáme kolegu či kolegyni na pozici metodik dvojjazyčných asistentů pedagoga pro ZŠ Od listopadu 2019 do června 2022 realizujeme projekt Čeština na druhou!, který se zaměřuje na vzdělávání dvojjazyčných asistentů pedagoga (DAP)...
20. Duben 2020 ● Do našeho týmu hledáme kolegu či kolegyni na pozici metodik adaptace dětí s OMJ ve školách. Od ledna realizujeme v partnerství s MČ Praha 3 a Praha 7 projekt Naše čtvrť zaměřený na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do...
16. Duben 2020 ● Přinášíme Vám záznam webináře pro pedagogy, který se zaměřil na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Seznámíte se s konkrétními příklady, jak lze zadávat úkoly pro žáky s OMJ (předměty Člověk a jeho svět a Český jazyk)....
9. Duben 2020 ● Distanční výuka je velkou výzvou nejen pro učitele. Rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem často nedisponují dostatečnou znalostí jazyka výuky a nemohou své děti podpořit ve školní práci. Učitel je tak často jediným průvodcem češtinou i online...
9. Duben 2020 ● Obdrželi jsme pochvalu od Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje, která náš tým velmi potěšila: ,,Děkuji Vám za informaci a za nabídnutou pomoc - vyhledávám ji u METY poměrně často a vždy jste (váš tým) velmi milí a ochotní. Na vašem...
8. Duben 2020 ● Nestihli jste zhlédnout webinář o výuce na dálku u žáků s OMJ živě? Můžete si ho pustit ze záznamu zde Žáci s OMJ Vaši podporu teď potřebují ještě víc než jindy - jste jejich hlavním průvodcem češtinou i on-line vzděláváním. V rámci webináře jsme...
3. Duben 2020 ● NPI ČR a META o.p.s. zpracovali materiál k využití pro pedagogy při komunikaci s rodiči žáků cizinců. Uvědomujeme si, že v této nelehké době jsou kladeny velké nároky na komunikaci pedagogů s žáky i jejich rodiči. Proto nabízíme podporu pedagogům...
3. Duben 2020 ● Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK organizuje během mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou infekcí a uzavřením základních a středních škol dobrovolnické doučování češtiny prostřednictvím distanční výuky přes internet....
1. Duben 2020 ● Současná situace v naší zemi nás všechny přivedla do ztížených osobních i pracovních podmínek. Náš tým se však rychle aklimatizovat a zareagoval na probíhající změny. Výsledkem je META přizpůsobená „době koronavirové“, která zachovává servis...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.