27. Září 2018 ● Společnost META nabízí první ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga realizovaných v projektu Dvojjazyční asistenti do škol, který proběhne v období od 30. října 2018 do 20. února 2019 vždy odpoledne jednou týdně. V rámci projektu bude...
20. Září 2018 ● Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem, za účelem prevence školního neúspěchu a zároveň přípravy pro úspěšné složení maturitní zkoušky. Projekt je realizován...
20. Září 2018 ● I v letošním školním roce hl.m. Praha realizuje ve spolupráci s pražskými školami projekt systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem 22 městských částech probíhá 2hodinová výuka češtiny na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka...
5. Září 2018 ● Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince novou aktivitu Adaptační koordinátoři. Cílem této aktivity je poskytnout dítěti/žáku–cizinci (plní povinnou školní...
30. Srpen 2018 ● META, o.p.s. hledá lektora/ku češtiny jako druhého jazyka (dále ČDJ) / češtiny pro cizince na dlouhodobou spolupráci. Lektor/ka se bude podílet na realizaci ročního přípravného kurzu češtiny pro budoucí studenty středních škol. Cílem přípravného...
30. Srpen 2018 ● Malá Nela se ve svých 7 letech odstěhovala s rodiči a sestrou do Německa. Rozhodnutí, zda Českou republiku opustit či nikoli, loučení s rodinou a spolužáky, odjezd a příchod do nové země pro ni nebyly jednoduché. A první den školy v německém...
27. Srpen 2018 ● Máte ve třídě dítě, které dostatečně nerozumí vyučovacímu jazyku, a chcete ho umět podpořit, aby ve škole neselhávalo? Zajímá Vás, co říká legislativa o vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) či žáků cizinců? Učíte češtinu jako druhý...
24. Srpen 2018 ● České školy navštěvuje kolem 2 % žáků cizinců. Žáků, kteří nerozumí češtině, je ovšem ve školách ještě o něco více, než je zjištěný počet cizinců MŠMT. Přesné číslo neznáme. Migrace a nové neznámé prostředí přináší dětem a mladým lidem, kteří...
9. Srpen 2018 ● Jak zapojit žáka s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do výuky a kolektivu? Na jakou podporu mají tito žáci ze zákona nárok? Kde najít materiály pro výuky žáků s OMJ? Na stránkách META, o.p.s. jsme pro Vás připravili odpovědi na dotazy, které nám...
8. Srpen 2018 ● Od září 2018 bude díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy probíhat projekt Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem. V rámci tohoto projektu budou realizovány tři typy kurzů: - čtyřletý kurz pro žáky cizince...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.