30. Srpen 2019 ● Profese dvojjazyčného asistenta pedagoga je čím dál více potřebnější a žádanější. Pro mnohé školy, jejich vedení a učitele je však stále novinkou. V projektu Dvojjazyční asistenti do škol jsme pro vás připravili dvě užitečná metodická videa,...
29. Srpen 2019 ● Stále více se na nás obrací základní i mateřské školy, které potřebují pomoc ve vzdělávání a začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Výzvy jsme vyslyšeli a ve školním roce 2018/2019 jsme v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol...
28. Srpen 2019 ● Během srpna se META přestěhovala do krásných nových prostor na Žižkově. Najdete ji na adrese Žerotínova 35, 130 00 Praha 3. Nejbližší zastávka tramvaje je Biskupcova (9, 10, 11, 16) a zastávka autobusu Černínova (133, 136, 207). Na nové adrese...
27. Červen 2019 ● Okamžitý nárok na výuku češtiny jako druhého jazyka, více mzdových prostředků, odborníci na výuku češtiny, metodická podpora, sdílení učitelé češtiny a další vzdělávání pedagogických pracovníků v tématu začleňování dětí a žáků s odlišným...
21. Červen 2019 ● Hledáme lektora/lektorku češtiny jako druhého jazyka (dále ČDJ) ročního přípravného kurzu češtiny pro budoucí studenty středních škol. Cílem přípravného kurzu je jazykový rozvoj účastníků v tématech a vzdělávacích oblastech ZŠ (jde o inovativní...
10. Červen 2019 ● Letošní mezinárodní konferenci pojala META zeširoka a představila vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem pohledy mnoha jeho aktérů. Všechny příspěvky provázela myšlenka vracející nás k samotné podstatě úspěšného začlenění a tou je...
29. Květen 2019 ● Vydali jsme Výroční zprávu 2018. A ani v tomto roce jsme neopustili náš tradiční formát v podobě desek. Tento drobný zvyk odráží naše hlubší přesvědčení a potřebu dělat věci užitečné, praktické, smysluplné a na cíl a uživatele orientované. A...
13. Květen 2019 ● V roce 2018 Národní ústav pro vzdělávání realizoval rozsáhlý monitoring středních škol po celé ČR s cílem zjistit, jakým způsobem školy podporují žáky s odlišným mateřským jazykem. Monitoring probíhal v období únor 2018 – prosinec 2018 na vzorku...
3. Květen 2019 ● META se již více než 13 let věnuje podpoře dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ) a jejich pedagogů. Od září 2016 sledujeme v terénu mnoho otázek týkajících se práce PPP s dětmi a žáky s OMJ. Opakovaně jsme se pokoušeli tyto otázky...
23. Duben 2019 ● Jste součástí tandemu učitel a asistent? Působíte v mateřské nebo základní škole na území hl. m. Prahy a chcete rozvíjet týmové dovednosti? Přihlaste se na tandemový workshop zaměřený na spolupráci učitele a dvojjazyčného asistenta pedagoga při...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.