+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
5. Květen 2020 ● MŠMT připravilo harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. NPI ČR zajistilo překlad částí harmonogramu, které se týkají základních škol. Součástí je i přeložené schéma, které v přehledné struktuře shrnuje informace v...
4. Květen 2020 ● Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči?...
28. Duben 2020 ● MŠMT vydalo vyhlášku k hodnocení žáků na vysvědčení. Podle ní by měli učitelé hodnotit hlavně práci v období do uzavření škol (10.3.), případně mohou v menší míře přihlédnout k práci dětí v období výuky na dálku či k výsledkům z prvního pololetí...
27. Duben 2020 ● Jak budou letos vypadat zápisy do mateřské školky? NPI ČR připravil pro potřeby MŠ překlad dokumentu do nejfrekventovanějších jazyků, aby mohly rodičům cizinců poskytnout tuto informaci v jejich jazyce. Jednotlivé dokumenty najdete zde.
24. Duben 2020 ● Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty připravilo praktický přehled aktivit neziskových organizací, které nabízí žákům základních škol doučování/kurzy češtiny či podporu a psychosociální pomoc pro rodiče a pedagogy v době výuky...
21. Duben 2020 ● Do našeho týmu hledáme kolegu či kolegyni na pozici odborný pracovník a metodik pro regiony Od května realizujeme Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců zaměřený na posilování kompetencí pedagogických pracovníků všech...
21. Duben 2020 ● Do našeho týmu hledáme kolegu či kolegyni na pozici metodik dvojjazyčných asistentů pedagoga pro ZŠ Od listopadu 2019 do června 2022 realizujeme projekt Čeština na druhou!, který se zaměřuje na vzdělávání dvojjazyčných asistentů pedagoga (DAP)...
20. Duben 2020 ● Do našeho týmu hledáme kolegu či kolegyni na pozici metodik adaptace dětí s OMJ ve školách. Od ledna realizujeme v partnerství s MČ Praha 3 a Praha 7 projekt Naše čtvrť zaměřený na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do...
16. Duben 2020 ● Přinášíme Vám záznam webináře pro pedagogy, který se zaměřil na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Seznámíte se s konkrétními příklady, jak lze zadávat úkoly pro žáky s OMJ (předměty Člověk a jeho svět a Český jazyk)....
9. Duben 2020 ● Distanční výuka je velkou výzvou nejen pro učitele. Rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem často nedisponují dostatečnou znalostí jazyka výuky a nemohou své děti podpořit ve školní práci. Učitel je tak často jediným průvodcem češtinou i online...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.