+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
4. Červen 2020 ● Přemýšlíte, podle jaké učebnice budete učit češtinu jako druhý jazyk od září? Chcete již teď objevit další online nástroje či stáhnout si cvičení z češtiny? Podívejte se na aktualizované seznamy učebnic, online odkazů a metodické literatury!...
4. Červen 2020 ● Autorka textu: Kristýna Titěrová, programová ředitelka Blíží se termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ s maturitními obory a s nimi i pro mnohé děti rozhodující okamžiky, které mohou významně ovlivnit jejich blízkou i vzdálenou budoucnost....
2. Červen 2020 ● 1.června 2020, Praha Nejistota maturantů, kdy a jak se budou konat maturitní zkoušky, odezněla, ale nadále v nich sílí nejistota spojená s jejich zvládnutím. Zvláště žáci cizinci a ostatní mladí lidé s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají...
19. Květen 2020 ● Hledáme lektora/lektorku češtiny jako druhého jazyka (dále ČDJ) ročního přípravného kurzu češtiny pro budoucí studenty středních škol. Cílem přípravného kurzu je nejen výuka ČDJ, ale i jazykový rozvoj účastníků v tématech a vzdělávacích...
15. Květen 2020 ● MŠMT vypsalo novou výzvu Šablony III v rámci Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z této výzvy lze čerpat finanční prostředky na podporu žáků s OMJ. Výzva je realizována zvlášť pro hlavní město Prahu a zvlášť pro regiony mimo...
15. Květen 2020 ● META, o.p.s. vybírá účastníky dalšího vzdělávacího programu pro dvojjazyčné asistenty pedagoga, který bude zahájen v polovině září 2020. Kurz je vhodný (nejen!) pro migranty, kteří hledají práci ve školství. Mohou využít znalosti cizího jazyka,...
15. Květen 2020 ● NPI ČR připravil přehled nejdůležitějších informací pro rodiče o bezpečnostních pravidlech a provozu základních škol do konce školního roku, který byl přeložen do 13 jazyků žáků s OMJ. Jedná se o výtah z dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz...
12. Květen 2020 ● V rámci Výzvy č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásilo hl. m. Praha, mohou školy žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní...
11. Květen 2020 ● NPI ČR přeložilo do 12 jazyků Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Školy je mohou rodičům, kteří nerozumí česky, předat a zajistit tak jejich plnou informovanost. Více informací najdete na stránkách NPI.
7. Květen 2020 ● Chcete získat základní přehled o možnostech jazykové podpory dětí s OMJ? Zajímá vás, jak je zapojit do činností ve třídě a jak jim pomoci s rozvojem češtiny? Pak Vás zveme na seminář Stručný vhled do jazykové podpory dětí s odlišným mateřským...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.