29. Březen 2018 ● Dny otevřených dveří pořádá společnost META ve dnech od 10. do 18. dubna 2018. Všechny akce jsou zaměřeny na organizaci a realizaci jazykové přípravy žáků s odlišným mateřským jazykem. Jsou určeny učitelům základních škol, dalším pedagogickým a...
13. Březen 2018 ● Žáci základních a středních škol se budou letos už po čtvrté zamýšlet nad tím, jaké to je, když přijde do neznámého prostředí člověk, spolužák z odlišné země a kultury, který nerozumí česky a v novém prostředí se musí zorientovat. Účast v...
8. Březen 2018 ● Zajímá Vás, jak podporují děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ Mezi Domy a Fakultní MŠ Sluníčko pod střechou? Chcete zhlédnout video z kurzu češtiny jako druhého jazyka? Zajímají Vás postřehy lektorky? Máte chuť vyměnit si zkušenosti s...
7. Březen 2018 ● META, o.p.s. nově vydala dopisy pro rodiče žáků s OMJ, kteří nerozumí česky, v dalších jazycích! Nerozumí rodiče Vašeho žáka česky? Potřebujete jim vysvětlit, jak jejich dítě můžete podpořit při vzdělávání? Nevíte, jak jim vysvětlit, co jsou...
23. Únor 2018 ● Nově můžete na webu www.inkluzivniskola.cz najít mnoho nových výukových materiálů. Celkem jsme během roku 2017 vytvořili 96 nových materiálů a upravili 60 stávajících, které již na webu visely. Tyto nově vzniklé materiály se vztahují k různým...
21. Únor 2018 ● Díky této výzvě mohou školy žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny a dvojjazyčné asistenty, dále pak na interkulturní pracovníky, doučování žáků s OMJ ve školách nebo vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto tématu aj. Tato...
15. Únor 2018 ● Ve školách i poradnách se stále potýkají s nejasnostmi a žáci cizinci nemají dostatek kurzů češtiny Praha, 12.2.2018: Ve školním roce 2016/17 se v českých mateřských, základních a středních školách vzdělávalo podle statistiky Ministerstva...
18. Leden 2018 ● META, o.p.s. nově vydala dopisy pro rodiče žáků s OMJ, kteří nerozumí česky! Nerozumí rodiče Vašeho žáka česky? Potřebujete jim vysvětlit, jak jejich dítě můžete podpořit při vzdělávání? Nevíte, jak mu vysvětlit, co jsou podpůrná opatření? A jak...
8. Leden 2018 ● Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce DATUM: 25. ledna 2018, 9:00 - 16:00 MÍSTO: PRAHA - Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana mapa ROZSAH: 8 vyuč. hodin LEKTORKY: MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Zuzana...
8. Leden 2018 ● Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ DATUM: 18. ledna 2018 (1. část), 6. března 2018 (2. část), vždy 12:00 - 17:00 MÍSTO: PRAHA – Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, 110 00, Praha 1 ROZSAH: 12 vyuč. hodin...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.