14. Listopad 2019 ● Praha, 14. 11. 2019: Dětí cizinců v českých školách podle statistik MŠMT přibývá. Za posledních 5 let narostl jejich počet o 33,5 %. To klade nemalý nárok na školy, které musí dětem bez znalosti češtiny výuku jazyka zajistit. Opora ze strany...
7. Listopad 2019 ● MŠMT vyhlašuje na rok 2020 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách,. Pro rok 2020 se předpokládá vyčlenit 52 mil. Kč. Kraj podává ministerstvu žádost o podporu ve prospěch škol zřízených územním samosprávným celkem do 6. 12....
31. Říjen 2019 ● Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Iceland, Lichtenstein, Norway Grants a Østbytunet si Vás dovolují pozvat na seminář: JAK PODPOŘIT DĚTI S NÁROČNÝM CHOVÁNÍM V DŮSLEDKU NEGATIVNÍCH ZÁŽITKŮ V RANÉM DĚTSTVÍ Ve čtvrtek 21.11. 2019...
30. Říjen 2019 ● Vážení a milí pedagogové, jak jistě víte, META, o.p.s. se zabývá otázkou vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na českých školách. Kromě přímé podpory těchto dětí a žáků podporujeme také jejich rodiče, ale i pedagogy a školy....
29. Říjen 2019 ● České školy navštěvují děti a žáci, pro které je čeština druhým jazykem. Stejně jako jiné děti mají právo na vzdělání, neznalost jazyka a nesystémová podpora je ale to, co jim v tom často brání. Jazyk a vzdělání jsou přitom základními kameny...
4. Říjen 2019 ● Magistrát hlavního města Prahy i ve školním roce 2019/2020 realizuje ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí...
15. Září 2019 ● V posledních dvou letech jde téma vzdělávání a začleňování žáků cizinců v českých školách kupředu. Jedním z důvodů může být změna legislativy a s ní zvýšená pozornost zaměřená na děti a žáky, kteří mají nedostatečnou či žádnou znalost vyučovacího...
10. Září 2019 ● V Nymburku od září probíhá každý čtvrtek od 15:45 do 17:15 čtenářský klub pro děti základních škol. Více informaci naleznete na stránkách DDM Nymburk
4. Září 2019 ● Rada HMP schválila usnesením pilotní realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem základních škol na území hl. m. Prahy. Ve školním roce 2019/2020 je na základě zkušeností rozšířena kapacita kurzu o kurz...
2. Září 2019 ● "Vzdělaní lidé jsou pro společnost přínosem a mohou pocházet odkudkoli. Tímto heslem se řídí společnost META, která už přes 15 let pomáhá cizincům účinně se integrovat do naší společnosti a naučit se český jazyk. Protože jakým jiným jazykem se mají...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.