+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
16. Duben 2020 ● Přinášíme Vám záznam webináře pro pedagogy, který se zaměřil na výuku žáků s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Seznámíte se s konkrétními příklady, jak lze zadávat úkoly pro žáky s OMJ (předměty Člověk a jeho svět a Český jazyk)....
9. Duben 2020 ● Distanční výuka je velkou výzvou nejen pro učitele. Rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem často nedisponují dostatečnou znalostí jazyka výuky a nemohou své děti podpořit ve školní práci. Učitel je tak často jediným průvodcem češtinou i online...
9. Duben 2020 ● Obdrželi jsme pochvalu od Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje, která náš tým velmi potěšila: ,,Děkuji Vám za informaci a za nabídnutou pomoc - vyhledávám ji u METY poměrně často a vždy jste (váš tým) velmi milí a ochotní. Na vašem...
8. Duben 2020 ● Nestihli jste zhlédnout webinář o výuce na dálku u žáků s OMJ živě? Můžete si ho pustit ze záznamu zde Žáci s OMJ Vaši podporu teď potřebují ještě víc než jindy - jste jejich hlavním průvodcem češtinou i on-line vzděláváním. V rámci webináře jsme...
3. Duben 2020 ● NPI ČR a META o.p.s. zpracovali materiál k využití pro pedagogy při komunikaci s rodiči žáků cizinců. Uvědomujeme si, že v této nelehké době jsou kladeny velké nároky na komunikaci pedagogů s žáky i jejich rodiči. Proto nabízíme podporu pedagogům...
3. Duben 2020 ● Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK organizuje během mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou infekcí a uzavřením základních a středních škol dobrovolnické doučování češtiny prostřednictvím distanční výuky přes internet....
1. Duben 2020 ● Současná situace v naší zemi nás všechny přivedla do ztížených osobních i pracovních podmínek. Náš tým se však rychle aklimatizovat a zareagoval na probíhající změny. Výsledkem je META přizpůsobená „době koronavirové“, která zachovává servis...
31. Březen 2020 ● Využíváte výukové materiály v elektronické podobě a chcete získat konkrétní tipy, jaké z nich použít pro žáky s OMJ? Zatím nevyužíváte žádné takové zdroje, ale cítíte jejich potenciál a chcete se více dozvědět o jejich využití pro žáky s OMJ?...
31. Březen 2020 ● Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem pořádáme ve středu 1. dubna od 10.00 hod. webinář na téma: Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem Žáci s OMJ Vaši podporu teď potřebují ještě víc než jindy - jste jejich...
27. Březen 2020 ● Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí s OMJ, je při současných opatřeních proti šíření nemoci Covid-19 specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí vzdělávání svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.