3. Duben 2020 ● Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK organizuje během mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou infekcí a uzavřením základních a středních škol dobrovolnické doučování češtiny prostřednictvím distanční výuky přes internet....
1. Duben 2020 ● Současná situace v naší zemi nás všechny přivedla do ztížených osobních i pracovních podmínek. Náš tým se však rychle aklimatizovat a zareagoval na probíhající změny. Výsledkem je META přizpůsobená „době koronavirové“, která zachovává servis...
31. Březen 2020 ● Využíváte výukové materiály v elektronické podobě a chcete získat konkrétní tipy, jaké z nich použít pro žáky s OMJ? Zatím nevyužíváte žádné takové zdroje, ale cítíte jejich potenciál a chcete se více dozvědět o jejich využití pro žáky s OMJ?...
31. Březen 2020 ● Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem pořádáme ve středu 1. dubna od 10.00 hod. webinář na téma: Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem Žáci s OMJ Vaši podporu teď potřebují ještě víc než jindy - jste jejich...
27. Březen 2020 ● Situace rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí s OMJ, je při současných opatřeních proti šíření nemoci Covid-19 specifická. Rodiče musí zajistit nejen domácí vzdělávání svých dětí, ale také ošetřit jejich speciální...
27. Březen 2020 ● Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na svých stránkách Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021. Zápisy proběhnou v termínu od 1. do 30. dubna 2020 bez přítomnosti dětí ve školách. Doporučuje se podat přihlášku...
26. Březen 2020 ● MŠMT zveřejnilo plán, jak budou v nestandardním roce 2020 vypadat přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky na SŠ. Přeložili jsme tyto zásadní informace pro žáky a rodiče, kteří dobře nerozumí česky do angličtiny, ruštiny a vietnamštiny:...
16. Březen 2020 ● Vážení pedagogové, dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s vyhlášenou karanténou jsme nuceni omezit některé nabízené služby společnosti META. Odkládáme prezenční semináře pro pedagogy na neurčito, a to do odvolání. Již přihlášené...
13. Březen 2020 ● Poslanecká sněmovna schválila výroční zprávu včetně návrhů úpravy zkoušek z češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem a uložila vládě, aby se do 30. dubna vyjádřila k legislativním doporučením, která jsou v ní obsažena. Celé znění týkající...
11. Březen 2020 ● Dovolujeme si Vás informovat, že od 11.3.2020 budou do odvolání uzavřeny základní školy, základní školy speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy – a to jak veřejné, tak i soukromé. Opatření se netýká mateřských škol a lesních...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.