19. Listopad 2018 ● Zástupci Krajského akčního plánu pro rozvoj vzdělávání Středočeského kraje vnímají potřebu věnovat prostor tématu vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Reagují tak na stále rostoucí počet žáků cizinců ve školách, který s sebou...
15. Listopad 2018 ● Nabízíme zajímavý seminář pro pedagogy ZŠ, kteří se zajímají o výuku češtiny jako druhého jazyka a efektivnější začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem ve škole. V rámci semináře Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s...
9. Listopad 2018 ● Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky? REGISTRACE:...
8. Listopad 2018 ● Hledáme spolupracovníka/spolupracovnici na pozici Odborný pedagogický pracovník/Odborná pedagogická pracovnice ZŠ. Náplň práce: poskytování metodické podpory a poradenství pedagogům pražských základních škol vzdělávajících žáky s odlišným...
22. Říjen 2018 ● MŠMT vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání....
27. Září 2018 ● Společnost META nabízí první ze dvou kurzů pro dvojjazyčné asistenty pedagoga realizovaných v projektu Dvojjazyční asistenti do škol, který proběhne v období od 30. října 2018 do 20. února 2019 vždy odpoledne jednou týdně. V rámci projektu bude...
20. Září 2018 ● Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem, za účelem prevence školního neúspěchu a zároveň přípravy pro úspěšné složení maturitní zkoušky. Projekt je realizován...
20. Září 2018 ● Rada HMP schválila usnesením pilotní realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem základních škol na území hl. m. Prahy. Od školního roku 2018/2019 je na Základní škole Marjánka v Praze 6 zřízen...
20. Září 2018 ● I v letošním školním roce hl.m. Praha realizuje ve spolupráci s pražskými školami projekt systémové výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V celkem 22 městských částech probíhá 2hodinová výuka češtiny na jedné ze zdejších ZŠ. Výuka...
5. Září 2018 ● Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí v rámci podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky – cizince novou aktivitu Adaptační koordinátoři. Cílem této aktivity je poskytnout dítěti/žáku–cizinci (plní povinnou školní...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.