+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
17. Květen 2021 ● NPI ČR připravilo stručný výtah informací o provozu škol od 17. 5. 2021 a přeložilo ji do několika jazyka jazyků pro rodiče žáků s OMJ. Stručný výtah i jeho překlady jsou k dispozici na stránkách NPI ČR.
14. Duben 2021 ● Informace o letošním zápisu do mateřských škol přeložil Národní pedagogický institut ČR do dvanácti jazyků. Najdete je na tomto odkazu: https://cizinci.npi.cz/tlumoceni-a-preklady/preklady-ms/#zapisy2021
9. Duben 2021 ● NPI ČR připravilo překlady letáku pro rodiče o tom, proč a jak bude probíhat testování dětí ve školách. Leták je přeložený do vietnamštiny, ukrajinštiny, ruštiny a mongolštiny. Pokud škola potřebuje překlad i do jiného jazyka, může se obrátit na...
27. Březen 2021 ● 3. setkání Platformy DAP s přednáškou Dne 15. dubna 2021 proběhne (online) již třetí setkání neformální skupiny, která sdružuje asistenty pedagoga, kteří se věnují podpoře dětí a žáků s OMJ. Tématem bude hodnocení dětí a žáků s OMJ a jakou...
27. Březen 2021 ● Spolupracujete při podpoře žáků s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga? Zajímá Vás, jak co nejlépe nastavit efektivní spolupráci? Chcete se inspirovat příklady dobré praxe? Přihlaste se na tandemový workshop, který je...
23. Březen 2021 ● Zapojte své žáky a studenty do 5. ročníku Tvůrčí a literární soutěže ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK! Motto letošního ročníku zní: “Podívej se někdy na svět jinýma očima. Zjistíš, že ne každý to vidí jako Ty.” Smyslem soutěže je zamyslet se nad tím, co...
18. Březen 2021 ● Děkujeme za Váš zájem o Informační setkání k novému systému jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ. Ve středu 17.3. 2021 jsme bohužel obdrželi informaci z MŠMT, že se v procesu schvalování vyskytly závažné připomínky ze strany Ministerstva financí...
15. Březen 2021 ● Podpůrné opatření pedagogické intervence bylo do konce roku 2020 doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Od roku 2021 PI poskytuje škola, družina, školní klub nebo SŠ jako podpůrné opatření 1. stupně, a to i bez...
22. Únor 2021 ● NPI ČR rozšiřuje služby adaptačního koordinátora pro všechny žáky s OMJ! S ohledem na dlouhotrvající distanční výuku mohou odteď adaptační koordinátoři pomáhat nejen nově příchozím, ale i žákům, kteří jsou v české škole už delší dobu a vypadávají...
8. Únor 2021 ● Ve čtvrtek 4. 2. 2021 se uskutečnilo neformální online setkání několika pedagogů středních škol, kde jsme se společně zabývali tématem Online výuky žáků s OMJ na SŠ a sdíleli si praxi a tipy do této výuky. V jednom bodě panovala jednomyslná...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.