27. 01. 2019 ● Cílová skupina: - žáci 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ; začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí Obsahový cíl: - žák se dozví o české tradici, spojené s Vánoci - žák pracuje s českou knihou Jazykový cíl: - žák si upevní slovní zásobu spojenou s Vánoci - žák...
27. 01. 2019 ● Obsahový cíl: - dítě porozumí vyprávění a výstavbě příběhu - dítě si osvojí nebo upevní slovní zásobu - v kontextu a díky zážitku si zapamatuje některá slova y ypsilon v kořeni (vyjmenovaná nebo příbuzná) Jazykový cíl: - dítě pochopí v kontextu...
26. 01. 2019 ● Obsahový cíl: - propojení přírodopisu (obojživelníci - učivo 7. ročníku) a češtiny - princip třídění živočichů – kategorizace pojmů (ryby, ptáci, savci, plazi, obojživelníci) - téma se hodí na podzimní roční období (povídka o pouštění draka)...
23. 01. 2019 ● Obsahový cíl: - Žák popíše proces výroba-spotřeba. - Žák popíše průmyslová odvětví a jejich produkci. - Žák popíše klady a zápory globalizace s důrazem na mezinárodní dopravu zboží. Jazykový cíl: - Žák používá slova a fráze týkající se průmyslu,...
23. 01. 2019 ● Obsahový cíl: - Žák popíše původ a skladbu uhlovodíků a jejich využití v průmyslu. Jazykový cíl: - Žák aktivně používá slova a fráze potřebné k popisu uhlovodíků a jejich využití. - Žák používá správné pády s novými slovesy. - Žák porozumí videu a...
22. 01. 2019 ● Obsahový cíl: Dítě umí popsat vlastní věci, dokáže najít věc podle popisu, dokáže popsat věc, i když neví, jak se to řekne česky, zvládne situaci, že si někde něco zapomnělo, umí napsat Popis věci jako slohový útvar. Jazykový cíl: Volíme různou...
22. 01. 2019 ● Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v tématu "Seznamování". Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Výstupy...
22. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze Soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
22. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze Soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
20. 01. 2019 ● Online nástroje jsou určeny přímo žákům a studentům k samostatnému procvičování češtiny jako druhého jazyka. E-learning pro výuku ČDJ E-learning na výuku ČDJ vznikl v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.