14. 09. 2020 ● Ukázka rozehřívací aktivity, kterou je vhodné zařadit například na začátek třídnické hodiny.
14. 09. 2020 ● Ukázka rozehřívací aktivity, kterou je vhodné zařadit například na začátek třídnické hodiny.
14. 09. 2020 ● Praktická ukázka, jak vést třídnickou hodinu, když do třídy nově nastoupil žák s OMJ. Žákům aktivita pomůže se více vzájemně seznámit, rozvíjet schopnosti neverbální komunikace a posílit empatii vůči žákovi s jazykovou bariérou.
14. 09. 2020 ● Praktická ukázka, jak vést třídnickou hodinu, kdy chceme připravit třídní kolektiv na příchod nového žáka s OMJ. Žáci si zažijí projevy kulturních odlišností a rozvinou svou empatii vůči žákům s odlišného kulturního prostředí.
14. 09. 2020 ● Aby se děti mohly dobře soustředit na učení, je důležité, aby jim ve třídě spolu bylo dobře, aby tam nepanovalo napětí, aby vůči sobě neměly přílišný ostych, aby se všechny děti cítily ve třídě vítané. Sociální vyloučení přirozeně hrozí dětem,...
26. 08. 2020 ● Vyjádření odboru legislativy MŠMT na náš podnět týkající se uvolňování žáků s OMJ podle § 50 školského zákona.
20. 08. 2020 ● Obsahový cíl: - žáci se seznámí s osobností Miroslava Zikmunda - zopakují si důležitá data z české historie 20. století (propojení ČDJ a dějepisu) - umí vyjádřit své preference při výběru citátu Jazykový cíl: - žáci si rozšíří slovní zásobu - s...
11. 08. 2020 ● Učebnice jsou neprodejné, můžete si však vzorek objednat přímo z bavorského Ministerstva školství. Kolegyně Magdalena Hromadová pro Vás připravila vzorový email s žádostí o zaslání výtisku učebnic: Address: Ministerialbeauftragte für die...
27. 07. 2020 ● Platforma pro dvojjazyčné asistenty a asistentky pedagoga (DAP) informace – podpora - inspirace Co je platforma DAP? Platforma DAP je neformální otevřená skupina pro asistenty pedagoga, kteří pracují, nebo budou pracovat, ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ...
24. 07. 2020 ● Zachycují sled kroků, kterými žák po učení daného předmětu prochází. Výkon žáka není známkován, na mapě vidí, co už vše zvládl, nebo v čem se potřebuje zlepšit, aby se mohl dostat na další úroveň. Je to více motivující, než kdyby dostal „pětku“. Je...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.