17. 04. 2020 ● Prvním příkladem je doporučení PPP pro španělsky mluvící dívku, která v ČR chodí do 5. třídy. Druhým příkladem je doporučení PPP pro chlapce z italsko-české rodiny jménem Yuri, který přišel do české školy v první třídě. Teprve ve druhé třídě se...
17. 04. 2020 ● Do 3.třídy nastoupila ve druhém pololetí nadaná dívka. Česky vůbec nemluví, ale velmi se snaží. Dostala asistenta pedagoga a má v odpoledních hodinách výuku ČDJ. Místo hodin AJ chodí na hodiny ČJ do 2.třídy. Příklad IVP pro nadanou dívku.
17. 04. 2020 ● V květnu přišel do 3.třídy Chuluun, chlapec z Mongolska. Česky vůbec nemluví, ale má velkou snahu zapojit se do kolektivu. Protože nedokáže dobře komunikovat se svými spolužáky, volí občas pro získání pozornosti pošťuchování, strkání. Je pro něj...
17. 04. 2020 ● Příklad PLPP z praxe pro chlapce jménem Montaser, který v dubnu nastoupil do 6. třídy ZŠ s minimální znalostí češtiny.
17. 04. 2020 ● Honza (vietnamský chlapec) žije již druhým rokem v ČR, do školy nastoupil bez znalosti českého jazyka. Učí se velmi rychle, takže v současné době, kdy chodí do 4. třídy, se dorozumí na komunikační úrovni. Potřebuje prohloubit slovní zásobu a...
17. 04. 2020 ● V rámci projektu Češtinou k inkluzi byla ve dvou základních školách realizována intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka pro úplné začátečníky. Výuka probíhala v prvním pololetí školního roku s intenzitou 12 hodin týdně. Po zbývající dobu se...
09. 04. 2020 ● V době, kdy se uzavřely školy a převedla se výuka do online prostoru, je nutné zohlednit i situaci rodin dětí s odlišným mateřským jazykem. Učitelé se pro tyto děti stávají často jediným spojovníkem s češtinou. META společně s NPI ČR připravila...
08. 04. 2020 ● Přinášíme vám zkušenost jedné základní školy z Helsinek, která usiluje o vícejazyčné a multikulturní školní prostředí. Zprostředkovala ji odborná pedagožka Leeni Siikaniemi z odboru vzdělávání magistrátu města Helsinky. Proč škola usiluje o...
03. 04. 2020 ● Online výuka se v zásadě odehrává ve dvou rovinách – asynchronně, tedy skrze zadávání úkolů a samostudium, a v reálném čase, kdy učitel přímo komunikuje se žáky. Otázka zadávání úkolů a obecně instrukce s ohledem na žáka s OMJ je popsána v seriálu...
01. 04. 2020 ● PPP v Ústeckém kraji poskytuje žákům s OMJ podporu dle § 16 ŠZ, vyhlášky č. 27/2016 Sb. Většinou se jedná o úpravu obsahu vzdělávání, pedagogickou intervenci a doporučení nákupu speciálních učebnic pro výuku ČDJ. Hlavní koordinátorka pro práci s...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.