21. 02. 2020 ● Cílem databáze (dále také DBKVS) je přiblížit vzdělávací systémy, ze kterých přicházejí žáci s odlišným mateřským jazykem do našich škol. Výběr zemí, jejichž profily byly zpracovány, proběhl na základě statistik ČSÚ, konkrétně dle počtů žáku...
20. 02. 2020 ● Zábavná interaktivní cvičení, která rozvíjejí a upevňují znalosti a dovednosti získané ve škole. Všechna cvičení jsou navázána přímo na jednotlivá školní témata, okamžitá zpětná vazba podpoří samostatnou práci dětí i společné aktivity s rodiči,...
20. 02. 2020 ● Jedná se o velmi užitečnou aplikaci, nejen pro učení se cizím jazykům. Přečtěte si stručný popis, jak Quizlet vlastně funguje. Chcete-li s aplikací Quizlet začít pracovat, můžete si také níže stáhnout pdf soubor s přehledným postupem.
14. 02. 2020 ● Khan academy - to jsou výuková videa a interaktivní cvičení do předmětů: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Ekonomie, Dějepis, Informatika a Dějiny umění. U výukových videí je možné přepínat např. do mongolštiny, bulharštiny, turečtiny a dalších...
06. 02. 2020 ● Pro inspiraci jsme pro vás vytvořili modelový příklad Plánu jazykové podpory pro žáka s OMJ.
06. 02. 2020 ● Pro inspiraci jsme pro vás vytvořili modelový příklad Plánu pedagogické podpory pro žáka s OMJ.
06. 02. 2020 ● Pro inspiraci jsme pro vás vytvořili modelový příklad Individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s OMJ.
29. 01. 2020 ● Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti určuje Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (ve znění novelizace Nařízením vlády č. 195/2019 Sb). Nařízení vlády stanovuje, že asistenti pedagoga by měli mít – při plném úvazku, tj. při 40 hodinách týdně – rozsah...
29. 01. 2020 ● Zákon č. 563/2004 Sb.,§4 odstavec 1 „(1). Fyzická osoba, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou tímto zákonem v jiném vyučovacím jazyce než českém, je povinna prokázat znalost českého jazyka zkouškou, pokud není dále stanoveno...
27. 01. 2020 ● Adam a koleno (práce s knihou) Žluté tričko v Ypsilonii Kvak a žbluňk (práce s knihou) Ptáci aneb volný jako pták Vyjmenovaná slova

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.