05. 06. 2020 ● Zažijte radost s češtinou! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Gramar.in , kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky základních škol (využít se dá ale i pro starší:)). Po zaregistrování jako učitel pak můžete...
02. 06. 2020 ● Sada Czech it UP! se skládá z učebnice a pracovního sešitu pro úroveň C1, které jsou propojeny s webovým portálem. Jednotlivé lekce, pokrývající široké spektrum témat (např. Člověk a média, Partnerství a rodina, Přírodní krásy Česka), v pravidelné...
20. 05. 2020 ● Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19, vznikl ve spolupráci mateřské školy a jeslí Bambíno a základní školy Square, za podpory Poradny Vigvam.
18. 05. 2020 ● Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) Publikace je určena pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby...
15. 05. 2020 ● Na podporu žáků s OMJ lze čerpat finanční prostředky z Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání, v jehož rámci je vypsána výzva s názvem Šablony III. Výzva je realizována zvlášť pro hlavní město Prahu a zvlášť pro regiony mimo hlavní...
13. 05. 2020 ● Někteří žáci nemají po ukončení základní povinné školní docházky dostatečnou znalost češtiny nezbytnou k tomu, aby mohli úspěšně zvládnout přijímací řízení a pokračovat ve studiu na střední škole. Mohou to být žáci, kteří do ČR přišli později a do...
13. 05. 2020 ● Kolektiv autorů vydal publikaci, v níž shrnuje výsledky svého výzkumu zaměřeného na integraci žáků cizinců do třídního kolektivu a na vzájemné vztahy žáků cizinců s ostatními žáky ve třídě.
07. 05. 2020 ● Důležitou součástí přípravy na žákův příchod je vytvoření atmosféry, ve které se bude žák s OMJ cítit příjemně, vítán a bezpečně. Umožníme nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí třídy a školy. Informujeme...
06. 05. 2020 ● Procvičujte se žáky zeměpis zábavně! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Geograf.in (Zábavný zeměpis/geografie), kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky. Po zaregistrování jako učitel pak můžete zapsat svoje...
06. 05. 2020 ● AHOJ - časopis pro studenty češtiny pro cizince Adaptovaná próza Andrášová, H., Podepřelová, A. a kol.: Desetiminutovky - čeština pro cizince. Klett 2008. Andrášová, H., Podepřelová, A. a kol.: Na cestě za češtinou: Inspirativní náměty pro učitele...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.