14. 06. 2019 ● Metodika Sdružení pro integraci a migraci nabízí pedagogům osvědčené, praxí prověřené a smysluplné metodiky, ať už ty z nich, které se týkají čistě migrace, tak i další, které zasahují i úzce související témata typu rasismus, diskriminace či hate...
14. 06. 2019 ● V tomto článku je podrobně popsáno zahájení pilotáže intenzivní jazykové přípravy na dvou základních školách, případová studie, okolnosti vedoucí k této pilotáži a úlohy Vzdělávacího obsahu ČDJ. Autorkami článku jsou Kristýna Titěrová a Barbora...
14. 06. 2019 ● V tomto článku je podrobněji popsána struktura, východiska a okolnosti vzniku Vzdělávacího obsahu ČDJ v roce 2015. Autorkami článku jsou Markéta Slezáková, Zuzana Janoušková a Linda Doleží.
07. 06. 2019 ● Cílem materiálu je nácvik porozumění slovnědruhové platnosti slov při přípravě k didaktickému testu z ČJL u přijímacích zkoušek a maturitní zkoušky. Materiál vychází ze zkušenosti ze zadání didaktických testů přijímacích zkoušek a maturitní...
05. 06. 2019 ● Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě. Zpráva Integrating Students from Migrant Backgrounds into...
28. 05. 2019 ● Zde najdete pracovní listy pro pokročilejší děti (od A2) a smíšených skupin různě pokročilých dětí. Materiály lze také využít pro práci se smíšenou skupinou českojazyčných a cizojazyčných dětí. Práce s knihou: Adam a koleno (Dagmar Urbánková)...
19. 05. 2019 ● Učební materiály k výuce češtiny pro cizince pro vietnamské studenty. Soubor obsahuje 15 tematických lekcí. Zde naleznete metodické poznámky k novým učebním materiálům češtiny pro vietnamské studenty, které vám můžou pomoci při výuce.
19. 05. 2019 ● Zde naleznete metodické poznámky k novým učebním materiálům češtiny pro vietnamské studenty, které vám můžou pomoci při výuce.
18. 05. 2019 ● Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) V rámci výsledků zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR vykazují Vietnamci dlouhodobě vysokou neúspěšnost. Autoři se ujali nelehkého úkolu popsat potřeby a obtíže vietnamské minority, co se...
18. 05. 2019 ● V rámci projektu vznikne během roku 2018 výukový materiál pro potřeby nově příchozích náctiletých cizinců, včetně metodické podpory pro pedagogy. Vhodnost materiálu a práce s ním se bude ověřovat v rámci 20 individuálních kurzů pro žáky cizince,...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.