06. 02. 2020 ● Pro inspiraci jsme pro vás vytvořili modelový příklad Individuálního vzdělávacího plánu pro žáka s OMJ.
29. 01. 2020 ● Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti určuje Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (ve znění novelizace Nařízením vlády č. 195/2019 Sb). Nařízení vlády stanovuje, že asistenti pedagoga by měli mít – při plném úvazku, tj. při 40 hodinách týdně – rozsah...
29. 01. 2020 ● Zákon č. 563/2004 Sb.,§4 odstavec 1 „(1). Fyzická osoba, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou tímto zákonem v jiném vyučovacím jazyce než českém, je povinna prokázat znalost českého jazyka zkouškou, pokud není dále stanoveno...
27. 01. 2020 ● Adam a koleno (práce s knihou) Žluté tričko v Ypsilonii Kvak a žbluňk (práce s knihou) Ptáci aneb volný jako pták Vyjmenovaná slova
15. 01. 2020 ● V opakování slovní zásoby i ve výuce obecně mají kartičky (flashcards) se slovní zásobou své důležité místo. Možností, jak přesně budou vypadat a jak je jednotliví účastníci lekce (ať už učitel nebo studenti) využijí, je celá řada. Jaké použít u...
15. 01. 2020 ● V opakování slovní zásoby i ve výuce obecně mají kartičky (flashcards) se slovní zásobou své důležité místo. Možností, jak přesně budou vypadat a jak je jednotliví účastníci lekce (ať už učitel nebo studenti) využijí, je celá řada. Jaké použít u...
15. 01. 2020 ● V opakování slovní zásoby i ve výuce obecně mají kartičky (flashcards) se slovní zásobou své důležité místo. Možností, jak přesně budou vypadat a jak je jednotliví účastníci lekce (ať už učitel nebo studenti) využijí, je celá řada. Pro úplné...
08. 01. 2020 ● Metodický materiál k jazykové podpoře dětí/žáků s OMJ.
07. 01. 2020 ● Česky s vlaštovkou 1: Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých Pracovní listy s aktivitami, které se dají využít pro různé úrovně věku i pokročilosti (specifikováno vždy v hlavičce jednotlivých aktivit...
07. 01. 2020 ● Informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky).

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.