11. 01. 2021 ● Jedním ze zlatých pravidel pro nejen online výuku je nenechat se zahltit množstvím materiálů, a proto jsme vytvořili seznam univerzálních aplikací. Tyto aplikace jsou jednoduché na ovládání, hezky zpracované, motivují žáky k aktivitě a můžeme si v...
07. 01. 2021 ● Na středních odborných školách a středních odborných učilištích se žáci účastní praktické výuky, v níž je nutné dbát na zvýšenou opatrnost a dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Ve spolupráci se střední školou BEAN s.r.o. jsme...
05. 01. 2021 ● Anglicky psaný článek pojednává o výzkumném projektu z let 2013-2014 ze švédské mateřské školy. Projekt cílil na zapojení rodičů do vybudování vědomě vícejazyčného prostředí v mateřské škole. Za tímto účelem využívali pedagogové i rodiče tzv....
17. 12. 2020 ● Pro potřeby kurzu přípravy žáků s OMJ k maturitě jsme sestavili jednoduchý leták s tipy, jak při samotném psaní testu postupovat.
16. 12. 2020 ● První kroky pro nastavení efektivní jazykové přípravy a podpory ve výuce je vhodné podniknout už před příchodem dítěte s OMJ do školy, viz naše Desatero důležitých kroků pro přípravu na příchod dítěte s OMJ. Určitě je důležité mít ujasněno, kdo z...
15. 12. 2020 ● Dítěti přirozeně poskytneme velkou podporu v počátečním období, spolužáci ho mezi sebe dobře přijmou, vše se zdá být na dobré cestě. K našemu překvapení ale po několika měsících zjistíme, že dítě sedává o přestávkách osamělé a s nikým nekomunikuje...
15. 12. 2020 ● Mnoho dětí, které přicházejí do nové země, zažívá pocit „vykořenění“. Opustily svůj jazyk, kulturu a kamarády, často i blízké příbuzné. Ocitají se v neznámém prostředí, ve kterém nikomu nerozumí. Cítí se samy, zažívají pocity nejistoty a potřebují...
14. 12. 2020 ● Společnost META společně s Magistrátem Hlavního města Prahy vydala Desatero podpory dětí s OMJ v MŠ. Obsahuje základní body, které pomohou pedagogům a ředitelům v mateřských školách lépe začlenit děti s odlišným mateřským jazykem. Najdete zde také...
07. 12. 2020 ● NPI ČR vydalo metodickou příručku určenou pedagogickým pracovníkům základních škol, kteří v rámci služby NPI ČR Adaptační koordinátoři do škol poskytují nově příchozím žákům podporu v prvních čtyřech týdnech po jejich nástupu do školy. Mohou ji...
04. 12. 2020 ● Jim Cummins, profesor na Ontarijském institutu pro studium pedagogiky na univerzitě v Torontu, kde pracuje na vývoji jazyka a rozvoji gramotnosti studentů angličtiny jako dalšího jazyka, byl v říjnu 2020 hostem online konference META. K samotnému...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.