10. 01. 2019 ● Jak připravit žáky s odlišným mateřským jazykem k jednotným přijímacím zkouškám z ČJL? Žáci s OMJ potřebují hlavně porozumět zadání, které je psané specifickým stylem, s nímž se mnohdy předtím nesetkali. K tomu mohou posloužit následující...
06. 01. 2019 ● Pracovní list pro výuku ČDJ formou rozboru slovní zásoby a gramatiky písně Jiřího Suchého "Máme rádi zvířata".
06. 01. 2019 ● Pracovní list vztahující se k české tradici spojené se svátkem sv. Mikuláše. Obsahuje úkoly na rozvoj slovní zásoby a gramatiky, které vycházejí z básničky "Mikuláš ztratil plášť". Slovní zásoba se mj. týká adjektiv, tedy popisu postav.
06. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
06. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
06. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
04. 01. 2019 ● Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona o přijímání žáků do vyššího ročníku a přihlédne k jeho...
02. 01. 2019 ● Kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu Rodina. Názvy členů rodiny jsou řazeny od jednodušších po složitější (od bližších členů rodiny po vzdálenější) a slova jsou k dispozici v 1. a 4. pádě.
02. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
02. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.