22. 07. 2020 ● Jak podporovat děti s OMJ, když je mateřská škola zavřená? Užitečné informace najdete ve webináři Národního pedagogického institutu, kde Mgr. Radana Mikšová popisuje situaci v mateřské škole Srdíčko na Praze 12. Spolu s webinářem je ke stažení i...
14. 07. 2020 ● META, o.p.s. provedla mezi 1. 8. 2018 a 3. 5. 2019 elektronické dotazníkové šetření na základních školách v Plzeňském kraji, Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, kteří neovládají dostatečně český vyučovací jazyk. Od zapojených škol zjišťovala jak...
09. 07. 2020 ● Publikace se zaměřuje na otázku rozvoje gramotnostních dovedností žáků mladšího školního věku. Nejprve seznamuje čtenáře s aktuálním stavem poznání dané problematiky s důrazem na postihnutí klíčových komponent rozvoje čtenářské gramotnosti a...
01. 07. 2020 ● Pracovní list k tématu měsíce (práce s textem pohádky a práce s písňovým textem) byl vytvořen pro Čtenářský klub pro děti s OMJ, který probíhá v Domě dětí a mládeže Nymburk. Můžete se také inspirovat obecným popisem průběhu aktivit ve Čtenářském...
01. 07. 2020 ● Čtenářský klub byl v Domě dětí a mládeže, 2. května 968, Nymburk, realizován jako nová aktivita financovaná z projektu Šablony II ve školním roce 2019/2020. Čtenářský klub pro děti s OMJ byl původně plánován pro žáky 1. - 9. třídy ZŠ, ale po...
17. 06. 2020 ● Pro nově příchozí dítě s nedostatečnou znalostí českého jazyka je nástup do školy obtížný. Kromě jazykové bariéry se často potýká s pocity osamělosti a dezorientace. Dvojjazyčný asistent pedagoga mu může pomoci cítit se vítaně a bezpečně. Hlavní...
17. 06. 2020 ● Knížka Anička ve městě patří do série knih o Aničce. Několikrát se objevuje téma dítěte – cizince (v doslovném i přeneseném smyslu). Na konci prázdnin se Anička s rodiči přestěhovala, do třetí třídy začne chodit v nové škole. Loni bydlela u babičky...
05. 06. 2020 ● Zažijte radost s matematikou! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Matika.in, kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky základních škol (využít se dá ale i pro starší:)). Po zaregistrování jako učitel pak můžete...
05. 06. 2020 ● Zažijte radost s češtinou! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Gramar.in , kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky základních škol (využít se dá ale i pro starší:)). Po zaregistrování jako učitel pak můžete...
02. 06. 2020 ● Sada Czech it UP! se skládá z učebnice a pracovního sešitu pro úroveň C1, které jsou propojeny s webovým portálem. Jednotlivé lekce, pokrývající široké spektrum témat (např. Člověk a média, Partnerství a rodina, Přírodní krásy Česka), v pravidelné...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.