01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: - Žák ví, že při formální komunikaci musí používat formální oslovení. - Žák ví, co je to přihláška na střední školu. Jazykový cíl: - Žák umí říct, jakou profesi by chtěl dělat a proč. - Žák umí správně oslovovat lidi při formální...
01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: - Žák rozlišuje formální a neformální situace v české společnosti (ví, komu může tykat a komu musí vykat). - Žák ví, jak se chovat v České republice při formálním seznamování. Jazykový cíl: - Žák se umí představit na formální i...
01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: - Žák rozliší základní ovocné stromy a keře. - Žák pojmenuje zástupce ovocných stromů a keřů. - Žák popíše proměnu listnatého stromu v průběhu roku. - Žák rozpozná ovocné stromy a keře podle plodu. - Žák rozliší druhy dužnatých plodů...
01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: - Žák pojmenuje zástupce listnatých stromů. - Žák rozpozná listnaté stromy podle listu a plodu. - Žák popíše proměnu listnatého stromu v průběhu roku. Jazykový cíl: - Žák používá slovní zásobu označující listnaté stromy v patřičných...
01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: - Žák pojmenuje základní druhy jehličnatých stromů vyskytujících se v ČR. - Žák rozpozná jehličnaté stromy podle jejich typických znaků. Jazykový cíl: - Žák používá slovní zásobu označující jehličnaté stromy v patřičných tvarech. -...
01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje jarní měsíce • Žák na základě textu o jaru samostatně nakreslí obrázek s jarní tématikou a vypíše několik slov charakterizujících toto roční období • Žák vyjmenuje rostliny kvetoucí na jaře • Žák ví, jaké se na jaře...
01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje letní měsíce • Žák charakterizuje dané roční období • Žák pozná ovoce, které v létě dozrává • Žák pojmenuje některé letní rostliny • Žák pojmenovává činnosti, které koná v létě • Žák na základě textu samostatně...
01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje podzimní měsíce • Žák charakterizuje dané roční období • Žák pozná ovoce a zeleninu, které se sklízejí na podzim • Žák na základě textu samostatně nakreslí obrázek s podzimní tématikou Jazykový cíl: • Žák je na základě...
01. 02. 2019 ● ANTICKÁ LITERATURA Obsahový cíl: - Žák charakterizuje významné rysy antické literatury. - Žák stručně popíše vybraná díla antické literatury. Jazykový cíl: - Žák si osvojí slovní zásobu spojenou s tématem a vybrané literární pojmy. - Žák si...
01. 02. 2019 ● Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 vydané MŠMT v lednu 2019 přinášejí souhrnný přehled o základních otázkách přijímacího řízení. Další dokumenty ke stažení na stránkách MŠMT - přijímání na střední...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.