30. 03. 2020 ● Zpracovali jsme přehled podpůrných opatření pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2020. Poprvé přehledně podpůrná...
30. 03. 2020 ● I přímá online výuka může probíhat efektivně a v příjemném duchu pro obě strany, stačí mít na paměti několik jednoduchých zásad. Nevyhýbat se přímé online komunikaci Zkusme se online komunikaci nevyhýbat, protože nejen žáci s OMJ naši podporu...
30. 03. 2020 ● Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. mají děti MŠ, žáci ZŠ a žáci SŠ s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka nárok na podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. Přestože bezprostředně po...
27. 03. 2020 ● Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) vydala přehledné Desatero pro rodiče děti (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami.
27. 03. 2020 ● Jak přeformulovat instrukci z učebnice a zadat úkol pro žáka s OMJ A) Původní zadání v učebnici (Učebnice nakladatelství Fraus, Společnost 4 – nová generace, Gorčíková Kateřina, str. 22) Co není vhodné pro žáky s OMJ? instrukce je...
27. 03. 2020 ● Dvanáctiletý Jian se do ČR přestěhoval z Číny. Po příjezdu byl zařazen do 5. třídy základní školy v Praze, přestože věkem patřil do 7. třídy. Češtinu neovládal a ve škole se mu nedostalo žádné podpory, pouze docházel na odpolední kurzy češtiny,...
27. 03. 2020 ● Artur byl ve třetím čtvrtletí školního roku přijat do 2. třídy ZŠ. Kromě neznalosti vyučovacího jazyka ve škole také zlobil. Ve spolupráci s Metou rodiče kontaktovali pedagogicko-psychologickou poradnu s poukazem na to, že žák vyžaduje individuální...
27. 03. 2020 ● MŠMT vydalo stanovisko ke vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem dle novelizovaného školského zákona 82/2015 Sb. Dle stanoviska mají všechny děti a všichni žáci, včetně dětí a žáků s OMJ, právní nárok na poradenskou pomoc školního...
27. 03. 2020 ● Česká školní inspekce vydala stanovisko ke vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem dle novelizovaného školského zákona 82/2015 Sb., zveřejněné na webu ČŠI. ČŠI je ve shodě s pohledem METY. Co to znamená pro vzdělávání žáků s OMJ v...
26. 03. 2020 ● Jak to letos bude? Ke stažení v jazycích: angličtina, ruština, vietnamština, čeština.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.