02. 01. 2020 ● Obsahový cíl: Dítě - mluví o svých volnočasových aktivitách (v souvislosti s časem – co kdy – a v souvislosti s emocemi – baví mě, nerad) - rozumí, co kdo dělá ve svém volnu - domluví se, kdy má čas a může něco dělat Jazykový cíl: Dítě pochopí (...
02. 01. 2020 ● Pracovní list zaměřený na popis věcí (z jakého jsou materiálů - jaké jsou) Obsahový cíl: Dítě umí popsat vlastní věci, dokáže najít věc podle popisu, dokáže popsat věc, i když neví, jak se to řekne česky, zvládne situaci, že si někde něco zapomnělo...
02. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - Žák rozlišuje formální a neformální situace v české společnosti (ví, komu může tykat a komu musí vykat). - Žák ví, jak se chovat v České republice při formálním seznamování. Jazykový cíl: - Žák se umí představit na formální i...
02. 01. 2020 ● Cílová skupina: - žáci 1. stupně ZŠ, uzpůsobeno pro malé děti (1. – 3. třída) Obsahový cíl: - žák porozumí řadovým číslovkám v nejběžnějších kontextech: pořadí v řadě, vyjádření pořadí patra v domě - žák pozná písmena, slova a věty - žák aplikuje...
02. 01. 2020 ● Pracovní list vycházející ze slovní zásoby a gramatiky písně "Máme rádi zvířata" Pedagogický cíl: - žák si osvojuje slovní zásobu, gramatické a větné struktury, poslech a výslovnost zábavnou formou Obsahový cíl: - žák se naučí českou písničku...
02. 01. 2020 ● Obsahový cíl: - žák se dozví o české tradici, spojené se svátkem svatého Mikuláše - žák se naučí básničku, kterou může využít, až bude „chodit Mikuláš“ - žák umí říct, že něco ztratil - žák mluví v minulosti o muži, ženě, nebo v plurálu - žák umí...
02. 01. 2020 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
02. 01. 2020 ● Pracovní list k tématu oblečení + domino Obsahový cíl: - žák se orientuje v jazykových situacích týkajících se oblečení - žák se umí jednoduše vyjadřovat o oblečení - žák rozumí, když se někdo ptá, čí je nějaké oblečení (např. paní učitelka v šatně...
02. 01. 2020 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
02. 01. 2020 ● Kartičky s obrázky a slovní zásobou k tématu (členové rodiny v 1. a 4. pádu) Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky se slovní zásobou. Kartičky pro téma Rodina obsahují členy rodiny. Kartičky jsou rozděleny do...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.