11. 12. 2018 ● Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v tématu "Volný čas". Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Výstupy jsou...
11. 12. 2018 ● Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v tématu "Čas". Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Výstupy jsou...
30. 11. 2018 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
30. 11. 2018 ● Pracovní list vhodný pro menší děti (2. - 3. třída)
24. 11. 2018 ● Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v jednotlivých tématech. Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi.
24. 11. 2018 ● Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v tématu "Škola". Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Výstupy jsou...
23. 11. 2018 ● Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v tématu "Třída". Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Výstupy jsou...
07. 11. 2018 ● Komunikace z lat. communicare znamená sdílení, vzájemné předávání. V komunikaci nám jde o to: abychom si vzájemně porozuměli abychom se vzájemně dokázali domluvit Proto... se musíme snažit pochopit, co od nás druhý žádá. Ale také... musíme...
01. 11. 2018 ● Obsahový cíl: • Žák rozpozná přídavné jméno od jiných slovních druhů • Je schopen určit, zda je dané slovo ohebné či neohebné • Zná pojem „shoda přídavného jména s podstatným jménem“ • Je schopen určit stupeň přídavného jména • Je schopen stupňovat...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.