01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje jarní měsíce • Žák na základě textu o jaru samostatně nakreslí obrázek s jarní tématikou a vypíše několik slov charakterizujících toto roční období • Žák vyjmenuje rostliny kvetoucí na jaře • Žák ví, jaké se na jaře...
01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje letní měsíce • Žák charakterizuje dané roční období • Žák pozná ovoce, které v létě dozrává • Žák pojmenuje některé letní rostliny • Žák pojmenovává činnosti, které koná v létě • Žák na základě textu samostatně...
01. 02. 2019 ● Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje podzimní měsíce • Žák charakterizuje dané roční období • Žák pozná ovoce a zeleninu, které se sklízejí na podzim • Žák na základě textu samostatně nakreslí obrázek s podzimní tématikou Jazykový cíl: • Žák je na základě...
01. 02. 2019 ● ANTICKÁ LITERATURA Obsahový cíl: - Žák charakterizuje významné rysy antické literatury. - Žák stručně popíše vybraná díla antické literatury. Jazykový cíl: - Žák si osvojí slovní zásobu spojenou s tématem a vybrané literární pojmy. - Žák si...
01. 02. 2019 ● Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 vydané MŠMT v lednu 2019 přinášejí souhrnný přehled o základních otázkách přijímacího řízení. Další dokumenty ke stažení na stránkách MŠMT - přijímání na střední...
01. 02. 2019 ● MŠMT vydalo doplňující informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí (podle § 20 odst. 4 školského zákona). Více dokumentů k přijímacím zkouškám také na stránkách MŠMT - přijímání na střední školy. Aktuálně pro...
01. 02. 2019 ● Motýli Obsahový cíl: • Žák si osvojí slovní zásobu týkající se částí těla a vývojových stadií motýla • Žák je schopen vyhledat v učebnici, encyklopedii či na internetu informace o konkrétních motýlech • Žák je poučený ohledně vzhledu a vlastností...
01. 02. 2019 ● Roztoči a štíři Obsahový cíl: - Žák je schopen stručně popsat tělo roztoče - Žák zná několik základních zástupců řádu roztočů a je schopen je stručně popsat - Žák je detailněji obeznámen s životem a chováním klíštěte obecného - Žák je schopen...
01. 02. 2019 ● Členovci Obsahový cíl: - Žák zná základní taxonomické pojmy (kmen, třída, řád, čeleď, rod, druh) a chápe, jak taxonomie funguje - Žák zná existenci kmene členovců, je schopen rozlišit mezi zástupci strunatců a členovců - Žák má představu o tom,...
01. 02. 2019 ● Brouci Obsahový cíl: - Žák je schopen popsat stavbu těla brouka - Žák je obeznámen se stručnou charakteristikou životního cyklu brouka - Žák rozumí rozdílu mezi smyslovou soustavou brouka a člověka - Žák je obeznámen se základní charakteristickou...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.