06. 05. 2020 ● Publikace určená pro učitele a další zájemce, kteří se chtějí podrobněji seznámit s pojmem čeština jako druhý jazyk. Dozvědí se základní informace o legislativních náležitostech, didaktických postupech i nejčastěji používaných učebnicích.
29. 04. 2020 ● Z veřejného zdravotního pojištění jsou ze zákona pojištěny všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, tedy i cizinci s trvalým pobytem a jejich rodinní příslušníci. Účastníky veřejného zdravotního pojištění jsou také děti azylantů,...
28. 04. 2020 ● S dívkou jménem Afnan jsem byla seznámena v roce 2018 na konci prázdnin prostřednictvím organizace IQ Roma Servis, která mimo jiné poskytuje doučování žákům a studentům v předmětech, v nichž zaostávají. Afnan měla před sebou čtvrtý ročník SOŠ se...
17. 04. 2020 ● Prvním příkladem je doporučení PPP pro španělsky mluvící dívku, která v ČR chodí do 5. třídy. Druhým příkladem je doporučení PPP pro chlapce z italsko-české rodiny jménem Yuri, který přišel do české školy v první třídě. Teprve ve druhé třídě se...
17. 04. 2020 ● Do 3.třídy nastoupila ve druhém pololetí nadaná dívka. Česky vůbec nemluví, ale velmi se snaží. Dostala asistenta pedagoga a má v odpoledních hodinách výuku ČDJ. Místo hodin AJ chodí na hodiny ČJ do 2.třídy. Příklad IVP pro nadanou dívku.
17. 04. 2020 ● V květnu přišel do 3.třídy Chuluun, chlapec z Mongolska. Česky vůbec nemluví, ale má velkou snahu zapojit se do kolektivu. Protože nedokáže dobře komunikovat se svými spolužáky, volí občas pro získání pozornosti pošťuchování, strkání. Je pro něj...
17. 04. 2020 ● Příklad PLPP z praxe pro chlapce jménem Montaser, který v dubnu nastoupil do 6. třídy ZŠ s minimální znalostí češtiny.
17. 04. 2020 ● Honza (vietnamský chlapec) žije již druhým rokem v ČR, do školy nastoupil bez znalosti českého jazyka. Učí se velmi rychle, takže v současné době, kdy chodí do 4. třídy, se dorozumí na komunikační úrovni. Potřebuje prohloubit slovní zásobu a...
17. 04. 2020 ● V rámci projektu Češtinou k inkluzi byla ve dvou základních školách realizována intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka pro úplné začátečníky. Výuka probíhala v prvním pololetí školního roku s intenzitou 12 hodin týdně. Po zbývající dobu se...
09. 04. 2020 ● V době, kdy se uzavřely školy a převedla se výuka do online prostoru, je nutné zohlednit i situaci rodin dětí s odlišným mateřským jazykem. Učitelé se pro tyto děti stávají často jediným spojovníkem s češtinou. META společně s NPI ČR připravila...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.