09. 05. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
30. 04. 2019 ● Bedýnky příběhů jsou tvořivé dílny spojené s pohádkami z různých zemí. Na následujícím odkazu si je můžete přečíst a o činnosti spolku Inbáze se dozvědět více http://www.inbaze.cz/bedynky-pribehu-tvorive-dilny-pro-deti/
17. 04. 2019 ● S novelou školského zákona v září 2016 se poradnám (ŠPZ, PPP) do okruhu vyšetřovaných žáků s možnými SVP dostali nově také ti, kteří nedostatečně rozumí či vůbec nerozumí vyučovacímu jazyku. Jde o žáky s odlišným mateřským jazykem. S uvedenou...
17. 04. 2019 ● Metodické listy pro výuku matematiky - číselné obory v 1. ročníku SŠ vytvořila Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Praha. Metodika pro výuku vybraných kapitol matematiky byla vytvořena s cílem rychlejšího porozumění a...
17. 04. 2019 ● Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem je dokument, jehož záměrem bylo vytvořit rámec tématu podpory a vzdělávání žáků s OMJ, shrnout veškeré dostupné informace na jedno místo, zpřehlednit legislativu atd....
16. 04. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
11. 04. 2019 ● V roce 2018 Národní ústav pro vzdělávání realizoval rozsáhlý monitoring středních škol po celé ČR s cílem zjistit, jakým způsobem školy podporují žáky s odlišným mateřským jazykem. Monitoring probíhal v období únor 2018 – prosinec 2018 na vzorku...
09. 04. 2019 ● Checklist můžete použít jako průvodce při přijímacím pohovoru. Potřebné kroky jsou seřazeny chronologicky a obsahují odkaz na konkrétní formulář, dopis z našich Vícejazyčných informačních materiálů. Ty pak můžete rovnou využít pro komunikaci s...
03. 04. 2019 ● Obsahový cíl: - Žák pracuje s veličinami dráha, rychlost, čas. - Žák pracuje se základními jednotkami pro dráhu, rychlost, čas. Jazykový cíl: - Žák používá správné tvary přídavných jmen a jejich stupňování. - Žák používá správné tvary sloves. - Žák...
28. 03. 2019 ● ZŠ Na Daliborce, Hořice

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.