20. 03. 2020 ● V současné době už školy najely na různé systémy, jak výuku na dálku realizují. Shrnujeme, jaké formy jsou při takové výuce nutností, a dodáváme tipy na jednoduché aplikace: Aplikace na spojení v reálném čase Pořádejte video/hovory či diskuse,...
20. 03. 2020 ● O instrukcích obecně: Zásady pro zadávání instrukcí platí v online výuce naprosto stejně a možná i více než v té běžné, protože za monitorem počítače, přes který se aktuálně odehrává většina naší komunikace, nevidíme okamžitou reakci žáků. Obecně...
20. 03. 2020 ● Inkluzivní škola je portál obsahově velice rozsáhlý. Vybíráme pro Vás pár návodů, jak ho využít v době výuky na dálku: Pracovní listy pro celou třídu Pracovní listy jsou koncipované pro práci celé třídy, pro žáka s OMJ však obsahují větší podporu z...
20. 03. 2020 ● Všude se to odkazy na online materiály jen hemží (např. souhrn od EduIn nebo Otevřené vzdělávání). Na co kliknout? Méně je mnohdy více, proto pro Vás vybíráme nejzajímavější užitečné odkazy: E-learningy a aplikace češtiny jako druhého jazyka, pro...
20. 03. 2020 ● Na mnoha stránkách v současnosti můžeme najít ucelené zásady, jak pracovat v rámci online pedagogiky. Vybrali jsme pro Vás 3 nejdůležitější zásady z pohledu žáků s nedostatečnou znalostí češtiny, žáků s OMJ. . 1) Informujeme rodiče žáků s OMJ,...
19. 03. 2020 ● Kvůli neobvyklé situaci jsme byli všichni vrženi mimo naši poznanou, tedy komfortní zónu. Školy byly uzavřeny, ale úkolem učitelů je i nadále vzdělávat všechny žáky, a to formou “na dálku”. Možností, jak vzdělávat žáky online, je najednou...
05. 03. 2020 ● Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Taková zadání najdou žáci v didaktických testech z ČJL, které jsou součástí jednotných testů (přijímací zkouška, maturitní zkouška)....
05. 03. 2020 ● Vyvozování základních větných členů v textech o lesních zvířatech. Ke stažení pracovní list pro žáky a popis průběhu výuky pro učitele.
21. 02. 2020 ● Have fun, learn and succeed in school. Bavte se, učte se a buďte ve škole úspěšní. Aplikace Binogi přináší mnoho animovaných lekcí a kvízů v několika jazycích (angličtina, francouzština, švédština, arabština, somálština, perská darí, eritrejská...
21. 02. 2020 ● V průběhu projektu při Univerzitě Palackého v Olomouci vznikly Katalogy podpůrných opatření pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním, a Metodiky (celkem více než 26) pro práci asistenta pedagoga u žáků se zdravotním postižením a sociálním...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.