23. 01. 2019 ● Obsahový cíl: - Žák popíše původ a skladbu uhlovodíků a jejich využití v průmyslu. Jazykový cíl: - Žák aktivně používá slova a fráze potřebné k popisu uhlovodíků a jejich využití. - Žák používá správné pády s novými slovesy. - Žák porozumí videu a...
22. 01. 2019 ● Obsahový cíl: Dítě umí popsat vlastní věci, dokáže najít věc podle popisu, dokáže popsat věc, i když neví, jak se to řekne česky, zvládne situaci, že si někde něco zapomnělo, umí napsat Popis věci jako slohový útvar. Jazykový cíl: Volíme různou...
22. 01. 2019 ● Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v tématu "Seznamování". Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Výstupy...
22. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
22. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
20. 01. 2019 ● E-learning Čeština jako druhý jazyk a mobilní aplikace Click4Czech se hodí pro žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem k samostatnému procvičování. Učitelům pak poskytují vodítko při výuce češtiny jako druhého jazyka a při začleňování do běžné...
17. 01. 2019 ● Žádný univerzální návod, jak pracovat s žáky s OMJ ve škole a ve třídě, neexistuje. Toto téma je obsáhlé a situace jsou často různé. Proto je vhodné postupovat s přihlédnutím ke konkrétní situaci a možnostem školy, žáka, rodiny a dalším okolnostem...
11. 01. 2019 ● Obsahový cíl: Žák: - se zamýšlí nad významem a přínosem stromů pro život. - se na základě četby úryvku seznámí s dějem knihy Muž, který sázel stromy. - vyhledává další informace o knize. - diskutuje se spolužáky a domýšlí pokračování příběhu. - zná...
11. 01. 2019 ● Všechny důležité informace by měla škola předávat rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce. Pokud to není v možnostech školy, tak alespoň v některém ze světových jazyků. Níže uvedené informace včetně formulářů, které se jich týkají,...
11. 01. 2019 ● Jádrem projektu Ekostory.cz je dokumentární film Ekostory (43 minut), jenž se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti,...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.