16. 10. 2019 ● Školáci - cizinci budou pilovat češtinu - na základní škole Chelčického vzniklo ve školním roce 2019/2020 centrum jazykové přípravy. Jde o pilotní projekt v rámci integrace cizinců, na který získala škola dotaci z operačního programu Pól růstu. Od...
16. 10. 2019 ● Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do Základních škol (InBaze, z.s.) Najdete zde příklady dobré praxe vybraných základních škol v Praze a Berlíně, tipy do výuky, možnosti využití služeb NNO pracujících s migranty v Praze.
14. 10. 2019 ● Jak probíhá inkluze a spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem na základní škole v ZŠ Regionu Karlovarský venkov se můžete dočíst na následujícím odkazu.
04. 09. 2019 ● Školská legislativa (konkrétně tzv. Školský zákon) uznává právo všech cizinců (nejen občanů EU, jako tomu bylo dříve) na integrační jazykové kurzy. Pro všechny žáky cizince, kteří „plní povinnou školní docházku, zajistí krajský úřad příslušný...
04. 09. 2019 ● Co dělat, když má Váš žák psychické obtíže? Na následujícím odkazu naleznete rady a tipy, jak efektivně a podpůrně s žákem vést dialog. Vhodně vedeným rozhovorem můžeme pomoci, aby se žák svým trápením svěřil.
23. 08. 2019 ● Publikace „Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku“ a komparativní v rámci V4 vydává Člověk v tísni společně s partnery ze SK (Marginal), HU (Menedék), a PL (IPA). Zpráva obsahuje: Základní data k mezinárodní ochraně a žadatelům o...
21. 08. 2019 ● Výuka dějepisu dělá žákům s OMJ často velké potíže. Jedna asistentka pedagoga původem z Ukrajiny, která pracovala s žáky s OMJ, to shrnula: “Pro nás jsou běžné české reálie něčím úplně novým. My jsme celé dětství doma i ve škole slýchali o...
12. 08. 2019 ● Cílem studie bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí ve vybraných krajích České republiky. Výsledky šetření pak byly obohaceny o navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení procesu...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.