08. 04. 2020 ● Přinášíme vám zkušenost jedné základní školy z Helsinek, která usiluje o vícejazyčné a multikulturní školní prostředí. Zprostředkovala ji odborná pedagožka Leeni Siikaniemi z odboru vzdělávání magistrátu města Helsinky. Proč škola usiluje o...
03. 04. 2020 ● Online výuka se v zásadě odehrává ve dvou rovinách – asynchronně, tedy skrze zadávání úkolů a samostudium, a v reálném čase, kdy učitel přímo komunikuje se žáky. Otázka zadávání úkolů a obecně instrukce s ohledem na žáka s OMJ je popsána v seriálu...
01. 04. 2020 ● PPP v Ústeckém kraji poskytuje žákům s OMJ podporu dle § 16 ŠZ, vyhlášky č. 27/2016 Sb. Většinou se jedná o úpravu obsahu vzdělávání, pedagogickou intervenci a doporučení nákupu speciálních učebnic pro výuku ČDJ. Hlavní koordinátorka pro práci s...
30. 03. 2020 ● Zpracovali jsme přehled podpůrných opatření pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2020. Poprvé přehledně podpůrná...
30. 03. 2020 ● I přímá online výuka může probíhat efektivně a v příjemném duchu pro obě strany, stačí mít na paměti několik jednoduchých zásad. Nevyhýbat se přímé online komunikaci Zkusme se online komunikaci nevyhýbat, protože nejen žáci s OMJ naši podporu...
30. 03. 2020 ● Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. mají děti MŠ, žáci ZŠ a žáci SŠ s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka nárok na podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. Přestože bezprostředně po...
27. 03. 2020 ● Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) vydala přehledné Desatero pro rodiče děti (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami.
27. 03. 2020 ● Jak přeformulovat instrukci z učebnice a zadat úkol pro žáka s OMJ A) Původní zadání v učebnici (Učebnice nakladatelství Fraus, Společnost 4 – nová generace, Gorčíková Kateřina, str. 22) Co není vhodné pro žáky s OMJ? instrukce je...
27. 03. 2020 ● Dvanáctiletý Jian se do ČR přestěhoval z Číny. Po příjezdu byl zařazen do 5. třídy základní školy v Praze, přestože věkem patřil do 7. třídy. Češtinu neovládal a ve škole se mu nedostalo žádné podpory, pouze docházel na odpolední kurzy češtiny,...
27. 03. 2020 ● Artur byl ve třetím čtvrtletí školního roku přijat do 2. třídy ZŠ. Kromě neznalosti vyučovacího jazyka ve škole také zlobil. Ve spolupráci s Metou rodiče kontaktovali pedagogicko-psychologickou poradnu s poukazem na to, že žák vyžaduje individuální...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.