11. 01. 2019 ● Obsahový cíl: Žák: - se zamýšlí nad významem a přínosem stromů pro život. - se na základě četby úryvku seznámí s dějem knihy Muž, který sázel stromy. - vyhledává další informace o knize. - diskutuje se spolužáky a domýšlí pokračování příběhu. - zná...
11. 01. 2019 ● Všechny důležité informace by měla škola předávat rodičům písemně, nejlépe v jejich mateřském jazyce. Pokud to není v možnostech školy, tak alespoň v některém ze světových jazyků. Níže uvedené informace včetně formulářů, které se jich týkají,...
11. 01. 2019 ● Jádrem projektu Ekostory.cz je dokumentární film Ekostory (43 minut), jenž se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti,...
10. 01. 2019 ● Jak připravit žáky s odlišným mateřským jazykem k jednotným přijímacím zkouškám z ČJL? Žáci s OMJ potřebují hlavně porozumět zadání, které je psané specifickým stylem, s nímž se mnohdy předtím nesetkali. K tomu mohou posloužit následující...
06. 01. 2019 ● Cílová skupina: - žáci 1. a 2. stupně ZŠ Obsahový cíl: - žák se naučí českou písničku Máme rádi zvířata od Jiřího Suchého (žák 2. stupně se může s osobností J. Suchého seznámit blíže) = sociokulturní cíl - žák umí jednoduše popsat nějaké zvíře...
06. 01. 2019 ● Cílová skupina: - žáci 1. stupně ZŠ Obsahový cíl: - žák se dozví o české tradici, spojené se svátkem svatého Mikuláše - žák se naučí básničku, kterou může využít, až bude „chodit Mikuláš“ - žák umí říct, že něco ztratil - žák mluví v minulosti o...
06. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
06. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
06. 01. 2019 ● Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat...
04. 01. 2019 ● Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona o přijímání žáků do vyššího ročníku a přihlédne k jeho...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.