31. 10. 2018 ● Obsahový cíl: - Žák porozumí fyzikální veličině síla, je schopen uvést její označení a základní a vedlejší jednotky. - Žák je schopen síly zaznamenat graficky pomocí šipek, přičemž bere v potaz velikost, směr i působiště síly. - Žák je schopen...
31. 10. 2018 ● Obsahový cíl: - Žák porozumí veličinám objem, hustota a tlak, je schopen uvést jejich označení, základní a vedlejší jednotky a vzorec na jejich výpočet. - Žák porozumí Pascalovu zákonu - Žák popíše, jak funguje hydraulický zvedák. - Žák porozumí...
30. 10. 2018 ● Obsahový cíl: - Žák pozná a jednoduše popíše obrazové básně. - Žák se seznámí s dílem Antikódy a Dopisy Olze od Václava Havla. - Žák se seznámí s osobností Václava Havla a s jeho dílem. - Žák napíše krátký osobní dopis. Jazykový cíl: - Žák...
25. 10. 2018 ● Máte ve svých třídách žáky s odlišným mateřským jazykem a jejich studium směřuje k zvládnutí maturitní zkoušky z ČJL? Nevíte, na jaká uzpůsobení mají nárok? Tápete, jak je k náročné zkoušce připravit? Připravili jsme pro Vás newsletter, v němž...
24. 10. 2018 ● Cíl: - cvičení porozumění informacím AV sdělení, čtenářská, mediální a funkční gramotnost, hledání souvislostí, předloha/adaptace, mezipředmětové vztahy Východiska: - kniha (český překlad, případně originál a překlad do MJ žáka), filmová...
23. 10. 2018 ● Při práci s těmito listy se děti seznámí s tradičními činnostmi jednoho z nejdůležitějších křesťanských svátků v roce, typickými pro český kulturní kontext. Cíl 1. – nová slovní zásoba v 1. pádě j. č., užití ukazovacích zájmen ten, ta, to Cíl 2. –...
23. 10. 2018 ● Pracovní listy plody podzimu využíváme nejlépe s příchodem podzimu, kdy s dětmi tuto tématiku probíráme v rámci běžného dne. Cíl 1. – Nová slovní zásoba v 1. pádě čísla jednotného včetně užití zájmen ten, ta, to Cíl 2. – Užití 4. pádu j. č. Cíl 3...
23. 10. 2018 ● Tyto pracovní listy rozšiřují především slovní zásobu. Dají se využít v období probírání tématu oblečení, popř. lidského těla. Cíl 1: Osvojení nové slovní zásoby v 1.pádě jednotného čísla, posléze množného včetně zájmen ten, ta, to Cíl 2: Osvojení...
23. 10. 2018 ● Tyto pracovní listy slouží především k seznámení s jednou z tradičních pohádek pro děti známou především v evropském socio – kulturním prostředí. Nejprve děti seznámíme s vlastním příběhem – přečteme jim pohádku. Při této činnosti realizujeme práci...
23. 10. 2018 ● Tyto listy můžeme zařadit v průběhu celého školního roku, nejlépe snad během tématu lidské tělo. Děti často neumějí popsat, co je bolí, kde je to bolí či jaké mají obtíže. V rámci těchto listů se seznámí s nejčastějšími zdravotními pomůckami a...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.