31. 03. 2018 ● Následující materiál můžete používat od 2. třídy. Obsahuje základní slovní zásobu a jazykové učivo ke komunikačnímu okruhu ze školního prostředí - školní předměty. Je vhodný jako odrazový můstek do začátků. Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje a...
30. 03. 2018 ● Školní pomůckyVěci a osoby ve tříděTřída: školní pomůcky, věci ve třídě - výslovnostPravidla chování ve škole
29. 03. 2018 ● Odklad školní docházky bývá u dětí s OMJ častý, protože nejsou dostatečně jazykově vybavené do prvních tříd. V některých případech je opravdu těžké posoudit, zda dítě odklad potřebuje nebo ne. Někdy se rozchází názor psychologa a rodiče. Rodiče...
28. 03. 2018 ● Následující materiál můžete používat od 2. třídy. Obsahuje základní slovní zásobu a jazykové učivo ke komunikačnímu okruhu ze školního prostředí - školní pomůcky. Je vhodný jako odrazový můstek do začátků. Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje a...
28. 03. 2018 ● V této podsekci jsou k dispozici výukové materiály podle témat (výstupy, testy, pracovní listy, didaktické pomůcky, tipy apod.) pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Témata a materiály vycházejí ze Vzdělávacího obsahu ČDJ. Materiály byly vytvořeny...
26. 03. 2018 ● V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Jídlo. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Jídlo (nahlas i potichu) • žák...
26. 03. 2018 ● Následující výukový materiál propojuje výuku literatury, jazyka a slohu. Na povídce Pavla Bušty Pád zeppelínu (z povídkového souboru Expres Praha-Radotin) žáci procvičují prostěsdělovací styl, rozbor uměleckého textu a nacvičují slohový útvar...
23. 03. 2018 ● Následující materiál lze využít např. na projektovém dni. Lze použít na prvním i druhém stupni. Obsahový cíl: - Žák se seznámí s některými důležitými vynálezy, dokáže stručně popsat jejich vznik a dopady. - Žák zhodnotí důležitost některých...
23. 03. 2018 ● Obsahový cíl: - Žák uvede společné a rozdílné rysy čápa a lišky. - Žák se seznámí se dvěma bajkami (Liška a čáp, Liška a vrána). - Žák se seznámí s žánrem bajka, dokáže jeho rysy nalézt v konkrétní bajce. - Žák hledá vysvětlení některých přísloví/...
21. 03. 2018 ● Cvičení v tomto výukovém materiálu by měla pomoci žákům chápat vztahy mezi příbuznými slovy. Ilustrujeme na cvičení se slovem bydlet a odvozeninami, možné aplikovat na další, nejen vyjmenovaná slova. Součástí materiálu je také nácvik cvičení v...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.