Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Nadpisseřadit sestupně Text
1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Organizace MY Aktivity, o.p.s. vydala díky projektu Rodina pro rodiny metodickou příručku pro výuku českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ. Naleznete ji ke stažení níže
1. polovina 20. století v českých zemích Obsahový cíl: - Žák se zorientuje v důležitých událostech 1. poloviny 20. století v českých zemích. - Žák zanese historické události na časovou osu. - Žák se blíže seznámí s charakteristickými rysy hospodářské krize a období prosperity v českých zemích...
10krát s MKV Materiály a tipy do výuky / Kroky k MKV V příručce nazvané 10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu přináší program Varianty čtenářům z řad pedagogů a širší odborné veřejnosti deset nových inspirativních námětů (aktivit) pro výuku multikulturní...
2. pád podst. jmen Materiál byl vytvořen pro žáky s OMJ 6. ročníku jako přípravný pracovní list k napsání slohové práce, lze jej však využít napříč ročníky druhého stupně. Materiál byl vyzkoušen v intenzivním kurzu češtiny jako druhého jazyka na ZŠ Jaroslava Seiferta....
Abeceda - karty písmen Karty jsou především určeny k osvojení psaní psacím písmem, seznámení s abecedou, základními frázemi, včetně gramatiky atp. Karty vznikly v rámci projektu EUF 2009-16, realizovaného ve vyrovnávací třídě ZŠ Gutha-Jarkovského, Kostelec nad Orlicí. V odkazu...
Adam a koleno (práce s knihou) Krátká útlá kniha vypráví jednoduchý příběh o klukovi Adamovi, který se dostane do světa uvnitř svého kolene, tam hospodaří babička, říká jí paní Kolínková, protože si vaří k snídani polévku. V kredenci jí roste zelenina, je levák a zamlada bývala ještě...
Adaptační plán (Berlínský model) Podpora ve škole / Adaptace dítěte v MŠ Adaptační plán (podle Infans konceptu) je schéma zpracované do přehledné tabulky popisující organizaci prvních dní docházky dítěte do MŠ. Plán je strukturován do několika fází. V prvních třech dnech přichází dítě do MŠ společně s rodiči a za hodinu s...
Afghánistán
Akce školy / 学校的活动 Akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky) 学校的活动,含有有关学校举办活动的通知(郊游、野校、音乐会、家长教师联谊会)
Akce školy / Activités scolaires Akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky) Activités scolaires, ici vous trouverez des informations sur les activités organisées par l´école (sorties et voyages scolaires,...
Akce školy / School activities Sdělení informující o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky). It includes informational notifications about school activities (trips, Resident Outdoor Schools, concerts, Parent-teacher meetings).
Akce školy / sự kiện của trường Obsahuje informace o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky). sự kiện của trường bao gồm những thông tin về các sự kiện do trường tổ chức (những chuyến đi chơi, học ngoài thiên nhiên, các buổi hòa nhạc, các buổi họp...
Akce školy / мероприятия школы Akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky). Раздел Мероприятия школы содержит информации о школьных мероприятиях (экскурсии, школы в природе, концерты, родительские собрания).
Akce školy / події школи Informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky). події школи містить інформаційні повідомлення про заходи організовані школою (шкільні екскурсії, концерти, батьківські збори)
Akce školy / сургууль дээр болох ажлууд akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky) сургууль дээр болох ажлууд, сургуулиас зохиож буй ажлуудын тухай мэдээллийг агуулна./ аялалууд, байгаль орчин дахь сургалт, концертууд,...
Akce školy / فعاليات و برامج المدرسة akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky)
Akce školy / وقایع مدرسه Informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky).
Akce školy/ Actividades escolares akce školy obsahuje informační sdělení o akcích pořádaných školou (výlety, školy v přírodě, koncerty, třídní schůzky) actividades escolares – contiene información sobre actividades organizadas por la escuela (excursiones, clases al campo, conciertos,...
Aktivita skládání Materiály a tipy do výuky / Výuka na základě činnostního přístupu Zdroj: Verhelst, M., Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech), In: Brtnová Čepičková, I., Wedlichová, I.: Edukace v kontextu sociální exkluze, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2008.
Aktivity: jak učit porozumění - poslech Čeština jako druhý jazyk / Porozumění - poslech
Alchymie, sloučeniny - halogenidy Materiály a tipy do výuky / Chemie Obsahový cíl: - Žák vysvětlí rozdíl mezi alchymií a chemií - Žák vysvětlí rozdíl mezi prvkem a sloučeninou - Žák přiřadí chemické prvky k jejich značkám - Žák vyjmenuje koncovky oxidačních čísel - Žák umí použít koncovky oxidačních čísel pro tvorbu...
Analýza neuměleckého textu Pracovní list k analýze neuměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
Analýza uměleckého textu - literární teorie Pracovní list k analýze uměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
Angličtina Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Anička ve městě (práce s knihou) Knížka Anička ve městě patří do série knih o Aničce. Několikrát se objevuje téma dítěte – cizince (v doslovném i přeneseném smyslu). Na konci prázdnin se Anička s rodiči přestěhovala, do třetí třídy začne chodit v nové škole. Loni bydlela u babičky v...
Annjong hasejo, paní učitelko! Čeština jako druhý jazyk / Hry, aktivity a pomůcky Sborník pracovních listů a dalších aktivit pro výuku češtiny pro cizince, včetně metodických doporučení a postupů, vytvořila Základní škola Frýdek-Místek v rámci Programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2008.
Ano, učím se česky Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Soubor pracovních listů je určen pro cizince bez ohledu na to, zda ovládají latinku a v češtině jsou úplnými začátečníky. Pracovní listy byly vypracovány pro výuku v heterogenních studijních skupinách, kde se nepředpokládá využití společného jazyka....
Antická literatura Obsahový cíl: - Žák charakterizuje významné rysy antické literatury. - Žák stručně popíše vybraná díla antické literatury. Jazykový cíl: - Žák si osvojí slovní zásobu spojenou s tématem a vybrané literární pojmy. - Žák si procvičí skloňování antických...
Aplikace spisovného jazyka Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Modul Aplikace spisovného jazyka je součástí vzdělávacích modulů, vytvořených v rámci projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Pracovní sešit vzdělávacího modulu Aplikace spisovného jazyka je určen pro žáky a studenty cizince, kteří se chtějí...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.