Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Nadpisseřadit sestupně Text
ČDJ - Soupis dovedností A1, A2 Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v jednotlivých tématech. Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Materiály k nim...
Čeledi dvouděložných rostlin Materiály a tipy do výuky / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žáci popíší jednu...
Čepice (práce s knihou) Čepice (Jan Brettová) Zimní, úsměvná, kouzelná, snivá, nádherně ilustrovaná kniha. Vznikla na základě skutečné události jednoho studeného severského rána, když se autorce ztratil její skutečný ježek a našla jej uvízlého v pletené bačkoře. další zvířátka...
Česká republika a země, ze které pocházím Následující materiál propojuje výuku obsahu (zeměpis – ČR) a jazyka (vedlejší věty, spojky, časování sloves). Materiál byl použit ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na...
Česká republika na dlani Materiály a tipy do výuky / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Modul Česká republika na dlani je součástí vzdělávacích modulů, vytvořených v rámci projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Učitel či lektor může využívat i dalších pracovních sešitů modulů projektu. Modul č. 1 Aplikace spisovného jazyka je...
České dějiny v datech Materiály a tipy do výuky / Dobrá praxe Pracovní list vznikl pro nízkoprahové kurzy češtiny Centra pro integraci cizinců. Popisuje významné události českých dějin a s nimi související státní svátky. Součástí jsou i mapy ukazující historické změny území.
České dějiny: 2. polovina 20. století, Václav Havel Obsahový cíl: - Žák se zorientuje v důležitých historických událostech 2. poloviny 20. století a zanese je na časovou osu. - Žák se seznámí s osobností Václava Havla. Jazykový cíl: - Žák na základě myšlenkové mapy popíše život Václava Havla. - Žák si...
České stavovské povstání Tyto pracovní listy vznikly v rámci pracovní skupiny Dějepis. Jsou určeny mírně pokročilým až pokročilým žákům.
Česko
Československý odboj Pracovní list vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis pro žáky s OMJ. Obsahuje zjednodušený text a následné aktivity i s obrazovou přílohou. Cvičení a práci s pracovním listem mohou učitelé přizpůsobit jazykovým možnostem konkrétního žáka.
Český den - materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka / Aktivity ke stažení z internetu Kurz českého jazyka pro azylanty navazující na Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Najdete tady krok po kroku konkrétní popis, jak učit bez zprostředkujícího jazyka a jak prezentovat češtinu a její gramatiku...
Český jazyk
Český jazyk na 2. stupni ZŠ - tipy, doporučení aktivity - výstup z pracovní skupiny Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na druhém stupni. Setkání pracovní skupiny proběhlo ve školním roce 2011/2013 v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při...
Český jazyk - DĚ, TĚ, NĚ Podpora ve škole / Asistent pedagoga Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Český jazyk - slohové cvičení Podpora ve škole / Asistent pedagoga Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Český jazyk a dějepis - historie ČR, významní lidé Podpora ve škole / Asistent pedagoga Pracovní list využitelný při začlenění žáka s OMJ do výuky.
Český jazyk na 1. stupni - tipy, doporučení, aktivity - výstup z pracovní skupiny Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na prvním stupni. Setkání pracovní skupiny proběhlo v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci,...
Český jazyk pro cizince – práce s textem Podpora ve škole / Asistent pedagoga Pracovní list pro výuku češtiny pro cizince využívající metody kritického myšlení.
Česky s vlaštovkou 1 Česky s vlaštovkou 1: Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých Pracovní listy s aktivitami, které se dají využít pro různé úrovně věku i pokročilosti (specifikováno vždy v hlavičce jednotlivých aktivit)....
Cesta tmou Čeština jako druhý jazyk / Porozumění - poslech Aktivita je určena pro nácvik prostorové orientace.
Čeští králové Materiály a tipy do výuky / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Čeština do školy Čeština jako druhý jazyk / Gramatika na začátek Centrum pro integraci cizinců v rámci projektu MŠMT Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013 vytvořilo materiály pro výuku češtiny pro nově příchozí žáky s odlišným mateřským jazykem. Materiál se sestává z 13 situačních videí, plánů lekcí a...
Cestování a literatura (cestopis, líčení) Obsahový cíl: - Žák se seznámí s dějem a úryvkem z knihy „Jonathan Swift: Gulliverovy cesty“. - Žák určí typ vypravěče, který se objevuje v díle. - Žák skládá za sebou děj knihy. - Žák se seznámí s literárním žánrem „cestopis“, a to na úryvku z...
Četl/a jsem knížku (vyprávění děje) Obsahový cíl: - Žák popíše knihu, kterou přečetl. - Žák převypráví děj přečtené knihy. - Žák určí základní informace o knize na základě vlastní čtenářské zkušenosti. - Žák s pomocí zhodnotí přečtenou knihu dle svých možností. Jazykový cíl: - Žák dokončí...
Charakteristika - Agenti - i věci o nás mluví... Materiály a tipy do výuky / Český jazyk a literatura Materiál je určen pro heterogenní skupinu obsahující jak české žáky, tak žáky s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ). Materiál se skládá z pracovního listu pro žáky, popisu jednotlivých aktivit (metodických poznámek včetně dílčích cílů) a ukázek řešení...
Charakteristika literární/filmové postavy Před touto aktivitou je možné zařadit pracovní list Popis osoby, charakteristika. Obsahový cíl: - Žák si osvojí vybranou slovní zásobu potřebnou pro charakteristiku postavy. - Žák charakterizuje vybranou literární nebo filmovou postavu. Jazykový cíl: -...
Chcete přihlásit dítě do základní školy v České republice? Podpora ve škole / Spolupráce s rodiči Centrum pro integraci cizinců připravilo základní informace pro rodiče dětí před přijetím na základní školu v ČR. Informace jsou dostupné v jazycích:
Checklist Audit pro školy Materiály a tipy do výuky / Integrace do kolektivu Checklist - audit pro školy: Předpoklady pro efektivní inkluzi žáka s OMJ. Vytvořili jsme nástroj pro sebehodnocení školy, pro zjištění předpokladů efektivní inkluze a který shrnuje jednotlivé kroky v procesu začleňování žáků s OMJ a užitečné odkazy...
Checklist přijetí do školy Checklist můžete použít jako průvodce při přijímacím pohovoru. Potřebné kroky jsou seřazeny chronologicky a obsahují odkaz na konkrétní formulář z Informace pro rodiče. Ty pak můžete rovnou využít pro komunikaci s rodiči.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.