Čeština a jiné jazyky


Tip – když učíme cizince češtinu jako cizí jazyk, zabýváme se češtinou a českým jazykovým prostředím, nikoli jeho mateřským jazykem a zemí původu.

Každý jazyk je jiný…

Ale… některé jazyky jsou si bližší

  • mají ve své struktuře shodné rysy
  • zařazujeme je do jednotlivých skupin.

Při výuce češtiny pro cizince musíme zohlednit

  • jestli je mateřský jazyk cizince češtině podobný
  • nebo jestli je naopak typ mateřského jazyka češtině velmi vzdálený.

Ale… protože je mnoho různých jazyků, nemáme úplný soupis všech shodných rysů a odchylek. Příklady jazykových rysů a odchylek najdete v kapitole Jazykové odchylky a dále ve Studijních materiálech v části Další zdroje a inspirace.

Pozor – zákonitosti v mateřském jazyce mluvčí používá mimovolně, a proto nemůžeme u cizince předpokládat

  • teoretickou znalost systému jeho mateřského jazyka.
  • znalost popisných lingvistických kategorií – termínů jako pád, rod, vid atd. 

Příklad

Zejména v začátcích seznamování s češtinou je nevhodné

„Vy používáte osobní zájmena, ale v češtině používáme pomocné sloveso být.“

a

„Při tvoření minulého času používáme tvary slovesa být.“

Vhodnější je

„Správné je / říkáme pracovala jsem, šel jsem, učili jsme se. Neexistuje / normálně neříkáme / není správné já pracovala, my učili.“

a

„Říkáme vstávala jsem, vstávala jsi, vstávali jsme, vstávali jste.“

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.