Co je to ČJ a ČDJ


Je třeba si uvědomit, že rodilý mluvčí nahlíží na svůj mateřský jazyk jinak než ten, pro koho je tento jazyk cizím/druhým jazykem. Stejně tak se liší i výuka češtiny pro cizince od vyučovacího předmětu ČJ. Úvodem proto charakterizujme několik klíčových pojmů.

Čeština jako jazyk mateřský

Pro Čechy je čeština jazyk mateřský. Jeho znalost získáváme přirozeně, postupně, nápodobou, je to jazyk, kterým mluví naše okolí. Potřebovali jsme na to čas, hodně času, než jsme se naučili dostatečně česky, abychom se domluvili ve všech situacích, které nás potkávají. Vedle označení mateřština, popř. mateřský jazyk se v odborné literatuře můžeme setkat s pojmenováním první jazykový kód (L1), rodný či výchozí jazyk.

Čeština jako jazyk cizí

V protikladu k mateřskému jazyku lze postavit jazyky nemateřské, resp. cizí, tj. jazyky, které se učíme pro zábavu a především pro komunikaci s okolním světem. Stejně jako se my učíme např. angličtinu jako cizí jazyk i občané jiných států se mimo Českou republiku učí češtinu jako cizí jazyk. Termín Čeština jako cizí jazyk lze však chápat dvěma směry: jako studium češtiny v prostředí, kde čeština není běžným prostředkem komunikace (stejně jako studium angličtiny v českém prostředí), a jako odbornou průpravu českých mluvčích pro výuku češtiny jako cílového jazyka.

Čeština jako jazyk druhý

Když do českého jazykového prostředí přijde někdo, jehož mateřským jazykem není čeština a kdo česky neumí, je pro něj těžké umět hned komunikovat. Potřebuje také čas na to, aby se naučil mluvit česky, stejně jako jsme to potřebovali my. Čeština je pro něj navíc jazyk cizí, a proto se ji potřebuje učit jinak než my. Pro uživatele češtiny s odlišným mateřským jazykem v českém prostředí však čeština přestává představovat “běžný” cizí jazyk, ale stává se jejich významným komunikačním prostředkem, “druhou mateřštinou”, plní roli tzv. druhého jazyka (Cvejnová a kol. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1).

Čeština pro cizince

Čeština pro cizince je praktická výuka češtiny pro jinojazyčné mluvčí. Onu praktičnost češtiny potvrzuje následující kazuistika:

Jiný, zajímavý, praktický pohled na náš rodný jazyk

Když jsem začala učit češtinu pro cizince, nevěděla jsem, jak na to. Můj student se učil nazpaměť koncovky mužského rodu jednotného čísla podle vzoru „muž“. I když byl statečný, tuto cestu jsme rychle opustili. A místo memorování jsme se zaměřili na smysl.

„Chcete něco? Pak žádáte o nějaký objekt. To je obvykle 4. pád. Odkud kam pojedete? Naučíme se koncovky 2. pádu.“ Slova ve větě nebyla pouhými gramatickými tvary s koncovkou, ale koncovka najednou získala smysl. Jak má cizinec určit pád v drilovém cvičení u slov „tatínkovi“, „mamince“, „Karla“...? Ve spojení „Dám to mamince.“ nebo „Půjdeme bez Karla.“ je vše jasnější. Když se podíváme do učebnic určených pro české děti, najdeme tam přehledy koncovek a studenti dostanou za úkol se naučit koncovky mužského rodu jednotného čísla vzoru „muž“. Proč se neučí, že když něco chci, bude to pád objektu, 4. pád?

Cizinci a metoda výuky češtiny pro cizince mě přivedla k tomu, že se neučíme češtině rozumět, že nerozumíme tomu, proč se něco učíme a jaký to má smysl. Cizinec se nás ale velmi často ptá: Proč? Proč to tak je? Proto můžeme v češtině pro cizince najít spoustu inspirace a spoustu dobrých nápadů a aktivit, které jsou užitečné nejen pro cizince, ale i pro rodilé mluvčí. Zaměřují se totiž na smysl a jsou praktické. Místo vzoru stavení, najdete slovo náměstí a to jsme jen u vzorů.

Čeština pro cizince se jako obor snaží prezentovat češtinu někomu, kdo se v češtině nenarodil, ale kdo jí chce porozumět (v doslovném i přeneseném slova smyslu). My, jako rodilí mluvčí, češtině rozumíme v doslovném slova smyslu, ale nerozumíme jí velmi často jako systému. Systém češtiny nechápeme jako něco, co nám vlastně pomůže se v jazyce orientovat, ale jako něco, co je od „normálního“ jazyka oddělené a co se učí jen ve škole a za co se dostávají známky. Prostřednictvím výuky cizinců ale najednou systém získává svůj smysl. Cizinci se prostřednictvím systému učí porozumět tomu, jak čeština funguje, systém ukazuje na smysl některých spojení, forem. Jinou prezentací češtiny se na náš rodný jazyk díváme z jiné strany, ne jako na jazyk v učebnici, ale jako na jazyk, který žije a pomocí kterého se dorozumíváme. Proto jednotlivé části systému nabývají pro cizince smyslu jako něco, co v praxi mohou využít.

Čeština pro cizince dává možnost vidět jazyk jako něco, co je logicky uspořádáno, co funguje a čemu je možné rozumět. Když nepůjde o to, učit se nazpaměť koncovky, ale dozvědět se, že místo předložek, které se používají v angličtině, má čeština koncovky a že fungují podobně, mají podobný smysl. Čeština pro cizince přináší nový, praktický a smysluplný pohled na češtinu. A nejen to, spoustu zajímavých a zábavných aktivit...

Pro lepší porozumění tomu, jak češtinu vidí jinojazyčný mluvčí, a zároveň pro pobavení doporučujeme zhlédnout následující videa. Je dobře patrné, jak americký student češtiny systém ovládá, ale zároveň musí v každé chvíli svého projevu analyzovat to, co právě říká. Právě tímto jsou ukázky velmi autentické.

Na Metodickém portále RVP jsme publikovali shrnující článek Není čeština jako čeština aneb Jak se to má s pojmy ve vzdělávání žáků s OMJ.

Dobrá praxe

Anketa

Array

Byl článek užitečný?

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.